Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Overview >EmptyCheck? L -- J --> NothingToDo (END) N #L Copy BinOk? L -- N --> #L 2 BlankOut NotAValidBinaryNumber (END) J #L Copy ParMatch? L -- N -->

Similar presentations


Presentation on theme: "Overview >EmptyCheck? L -- J --> NothingToDo (END) N #L Copy BinOk? L -- N --> #L 2 BlankOut NotAValidBinaryNumber (END) J #L Copy ParMatch? L -- N -->"— Presentation transcript:

1 Overview >EmptyCheck? L -- J --> NothingToDo (END) N #L Copy BinOk? L -- N --> #L 2 BlankOut NotAValidBinaryNumber (END) J #L Copy ParMatch? L -- N --> #L 2 BlankOut MismatchingParantheses (END) J #L Copy BinOp? L -- N --> #L 2 BlankOut MissingOperands (END) J #L # L #1,+ R MoveL ) 1,0 R # InsertParantheses RL 1 Bin2Un ( * ( + (,),+,* LMul Add # R MoveL R # (END) (,),+,*

2 EmptyCheck? > L  # R 2 NR # RJR

3 NothingToDo > nRoRtRhRiRnRgR_RtRoR_RdRoR

4 Copy a,b,c,d,e,f 0 aR # R # 0 0,1,+,*,(,) 1 bR # R # 1 > L # R + cR # R # +L # L * dR # R # * ( eR # R # ( # ) fR # R # ) a 0 L # R b 1 c + # d * e ( f ) R #

5 BinOk? +,*,(,)1,0 > L # R 1 R +,*,(,) # #BlankOut J R 0 R # 0,1 BlankOut N R +,*,(,)

6 BlankOut > L  # # # R

7 NotAValidBinaryNumber > nRoRtR_RaR_RvRaRlRiRdR_RbRiRnRaRrRyR_RnRuRmRbReRrR

8 ParMatch? 0,1,+,*,( 0,1,+,*,) > L # R ) 0L ( 0 # BlankOutR # BlankOut J RN R

9 MismatchingParantheses > mRiRsRmRaRtRcRhReRdR_RpRaRrRaRnRtRhReRsReRsR

10 BinOp? 0,1,(,) L # R +,* L 0,1,) R 2 0,1,( # #,( ) # BlankOut J RR# BlankOut N R

11 MissingOperands > mRiRsRsRiRnRgR_RoRpReRaRnRdRsR

12 Bin2Un 1,0 > MoveR X R MoveR X MoveR Y MoveR Z L X 0 R MoveL R Y Double L X R 1 R MoveL R Y Double L MoveR 1 L X Z R X R MoveL MoveL L Z R L  X R MoveL X R MoveL

13 InsertParantheses > )L # MoveR L ( R #

14 Mul 1 > L MoveR X R * R MoveR X L * * L  X R MoveL R * R X R MoveR+ L X L X 1 a R X R MoveL a R X R MoveR 1 L a 1 L  X R MoveL X R MoveL

15 Add Startposition is at the +-sign, and stops within the resulting number. > R MoveL

16 MoveL 0 La 1 Lb > LR + Lc R R  # L  R * Ld# ( Le ) LfL # a 0 b 1 0,1,+,*,(,) L c + d * e ( f )

17 MoveR Insert a blank at this position (move everything to the right a position further) a,b,c,d,e,f 0 aR # R # 0 1 bR # R # 1 > L R + c R # R # +L # L * dR # R # * ( eR # R # ( 0,1,+,*,(,) # ) fR # R # ) L  # R#R # L  # R MoveL # R a,b,c,d,e,f

18 Double (Must only be called by Bin2Un) > L Z R 1 MoveR 1 R  1 (End)


Download ppt "Overview >EmptyCheck? L -- J --> NothingToDo (END) N #L Copy BinOk? L -- N --> #L 2 BlankOut NotAValidBinaryNumber (END) J #L Copy ParMatch? L -- N -->"

Similar presentations


Ads by Google