Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Power point -ovdanbuktin * Oanehaččat *. Siiddut nappo slidet Ávvoštala, man galle dárbbašat omd. 5-7 st Ráhkat guoros siidduid dan veardde go dárbbašat.

Similar presentations


Presentation on theme: "Power point -ovdanbuktin * Oanehaččat *. Siiddut nappo slidet Ávvoštala, man galle dárbbašat omd. 5-7 st Ráhkat guoros siidduid dan veardde go dárbbašat."— Presentation transcript:

1 Power point -ovdanbuktin * Oanehaččat *

2 Siiddut nappo slidet Ávvoštala, man galle dárbbašat omd. 5-7 st Ráhkat guoros siidduid dan veardde go dárbbašat –Lasit: ođđa dia dahje ”ctrl + m” * Pláne siidduide sisdoalu fáttáid mielde * Vállje siiddu málle (sáhttá rievdadit maŋŋelis dahje bidjat sierra siidduide sierra málliid)

3 Hábmen Vállje iežat miela mielde –Gárvves vuođđu: govva, málle, ivdni (omd. dákkár fasttes ivdni dego dás…) –Siiddu molsašuvvan: spoahkkalemiin dahje automáhtalaččat –fontA –Animášuvdnamálle Ále liiggástala animašuvnnaiguin

4 Vuosttas siidu Vuosttas siidui bohtet –BAJILČÁLA –DAHKKIDIEĐUT Omd. © Piera Bađoš 2010, SOG, ESSU0710

5 Sisdoallosiiddut Juohke siidui - iežas bajilčála = fáddá - juos seamma fáddá joatkašuvvá nuppi siiddus, de bija guktuide seamma bajilčállaga * Muitte čujuhit gálduide *

6 Sisdoallosiiddut Dušše moadde sáni / siidu – eai guhkes teavsttat Omd. sárgáiguin earuheapmi dego bájábealde govva

7 Gáldologahallan Buot gálduid galgá máinnašit –Álfabehtalaš ortnegis dahki mielde (ráva) Vrd. gáldočujuhusat Govat sierra logahallamii


Download ppt "Power point -ovdanbuktin * Oanehaččat *. Siiddut nappo slidet Ávvoštala, man galle dárbbašat omd. 5-7 st Ráhkat guoros siidduid dan veardde go dárbbašat."

Similar presentations


Ads by Google