Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

COMMUNICATIE. MARIEKE DE KEGEL Danstheater/modern uitvoerend Mediagebruik: Tv, radio, PC. Sociale media: Facebook.

Similar presentations


Presentation on theme: "COMMUNICATIE. MARIEKE DE KEGEL Danstheater/modern uitvoerend Mediagebruik: Tv, radio, PC. Sociale media: Facebook."— Presentation transcript:

1 COMMUNICATIE

2 MARIEKE DE KEGEL

3 Danstheater/modern uitvoerend Mediagebruik: Tv, radio, PC. Sociale media: Facebook

4 ROOS JÄGER

5 Danstheater/modern uitvoerend Mediagebruik: Tv smartphone en Laptop. Sociale media: Facebook en Instagram

6 ESMEE VAN LIERE

7 Jazz/Urban uitvoerend Mediagebruik: Tv, smartphone en Laptop. Sociale media: Facebook en Instagram

8 ERYN NIEUWINT

9 Jazz/Urban uitvoerend Mediagebruik: Tv, smartphone en Laptop. Sociale media: Facebook

10 MARGOT WEEDA

11 Jazz/Urban uitvoerend Mediagebruik: Tv, smartphone en Laptop. Sociale media: Facebook

12 MELANIE WEIJTERS

13 Danstheater/modern uitvoerend Mediagebruik: Tv smartphone en Laptop. Sociale media: Facebook en Instagram


Download ppt "COMMUNICATIE. MARIEKE DE KEGEL Danstheater/modern uitvoerend Mediagebruik: Tv, radio, PC. Sociale media: Facebook."

Similar presentations


Ads by Google