Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ST/SEC | January 2009 | © Robert Bosch GmbH 2009. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution,

Similar presentations


Presentation on theme: "ST/SEC | January 2009 | © Robert Bosch GmbH 2009. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution,"— Presentation transcript:

1 ST/SEC | January 2009 | © Robert Bosch GmbH 2009. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Polar Choice Installation Microphones

2 Mikrofóny na husom krku

3 ST/SEC | January 2009 | © Robert Bosch GmbH 2009. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Základné vlastnosti Široký frekvenčný rozsah pre kvalitnú reprodukciu zvuku (50 Hz to 20 kHz) Symetrický výstup pre zvýšenú odolnosť voči šumu a elektromagnetickému rušeniu pri dlhých kábelových trasách Požadovaný Phantom power : 11 až 52 VDC Dodáva sa s windscreen-om Nastaviteľné 4 charakteristiky (Omni, Cardioid, Supercardioid, Hypercardioid)

4 ST/SEC | January 2009 | © Robert Bosch GmbH 2009. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Polar Choice Mikrofóny Káblové mikrofóny - Desktop mikrofóny - Mikrofóny na husom krku - Stolný mikrofón na nahrávanie Bezdrôtové mikrofóny (Polar Choice Satellite) - Desktop mikrofóny - Boundary - Stolný mikrofón na nahrávanie

5 ST/SEC | January 2009 | © Robert Bosch GmbH 2009. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Polar Choice Desktop Frequency Response:

6 ST/SEC | January 2009 | © Robert Bosch GmbH 2009. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Polar Choice Desktop Snímacie charakteristiky:

7 ST/SEC | January 2009 | © Robert Bosch GmbH 2009. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Polar Choice Desktop

8 ST/SEC | January 2009 | © Robert Bosch GmbH 2009. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Polar Choice Desktop PC Desktop 5 (husí krk 5“) PC Desktop 12 (husí krk 12“) PC Desktop 18 (husí krk 18“) Nastaviteľné 4 charakteristiky Rovnaký zvuk vo všetkých štyroch charakteristikách Programovateľný spínač (push-on, push-off, push-to-mute, push-to-talk) Dobre viditeľná modrá LED zobrazuje stav mikrofónu Výnimočná kvalita zvuku s osvedčeným EV Polar Choice design

9 ST/SEC | January 2009 | © Robert Bosch GmbH 2009. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Polar Choice XLR PC 12 XLR PC 18 XLR Voliteľné 4 charakteristiky 3-PIN výstupný XLR konektor Zapínateľný high pass filter Phantomom napájaný electret condenser Dodávaný s odpruženým držiakom

10 ST/SEC | January 2009 | © Robert Bosch GmbH 2009. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Polar Choice Plus PC Plus 5 PC Plus 12 PC Plus 18 Štyri voliteľné charakteristiky Konfigurovateľný spínač s LED Verzia s XLR (XLR Mount) alebo s podstavcom (Flush mount) Vyrovnaný frevenčný priebeh Zapínateľný high pass filter Phantomom napájaný electret condenser Dodávaný s odpruženým držiakom XLR Mount Flush Mount

11 ST/SEC | January 2009 | © Robert Bosch GmbH 2009. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Polar Choice Plus – nastavovacie prvky

12 ST/SEC | January 2009 | © Robert Bosch GmbH 2009. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Polar Choice FL PC 12/FL PC 18/FL Voliteľné charakteristiky Závit alebo príruba pre montáž Vyrovnaný frevenčný priebeh Kábel môže vychádzať zboku alebo zospodu Zapínateľný high pass filter Phantomom napájaný electret condenser Dodávaný s odpruženým držiakom

13 ST/SEC | January 2009 | © Robert Bosch GmbH 2009. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Polar Choice Boundary Voliteľné 4 charakteristiky Vyrovnaný frekvenčný priebeh pre všetky 4 charakteristiky Praktický MUTE spínač. Môže byť naprogramovaný ako aretačný spínač onof alebo push-to-talk / push-to-mute Kompatibilný s „echo cancellation“ pre konferenčné aplikácie Dobre viditeľná modrá LED zobrazuje stav mikrofónu

14 ST/SEC | January 2009 | © Robert Bosch GmbH 2009. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Polar Choice Desktop Satellite - Bezdrôtový PC Sat-5 PC Sat-12 PC Sat-18 Akceptuje Electro-Voice bodypack vysielače Voliteľné 4 charakteristiky Vyrovnaný frekvenčný priebeh pre všetky štyri charakteristiky Praktický MUTE spínač. Môže byť naprogramovaný ako aretačný spínač on/of alebo push-to-talk / push-to-mute Dobre viditeľná modrá LED zobrazuje stav mikrofónu

15 ST/SEC | January 2009 | © Robert Bosch GmbH 2009. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Polar Choice Desktop Satellite - Bezdrôtový Cairo Summit, June 2009

16 ST/SEC | January 2009 | © Robert Bosch GmbH 2009. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Polar Choice Boundary Satellite - Bezdrôtový Akceptuje Electro-Voice bodypack vysielače Voliteľné 4 charakteristiky Vyrovnaný frekvenčný priebeh pre všetky 4 charakteristiky Praktický MUTE spínač. Môže byť naprogramovaný ako aretačný spínač on/of alebo push-to-talk / push-to-mute Dobre viditeľná modrá LED zobrazuje stav mikrofónu


Download ppt "ST/SEC | January 2009 | © Robert Bosch GmbH 2009. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution,"

Similar presentations


Ads by Google