Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ŠEST SIGMA (6σ) STRATEGIJA UPRAVLJANJA POSLOVANJEM I KVALITETOM dr. sc. Nikola Šakić, redoviti profesor Zavod za industrijsko inženjerstvo Fakultet strojarstva.

Similar presentations


Presentation on theme: "ŠEST SIGMA (6σ) STRATEGIJA UPRAVLJANJA POSLOVANJEM I KVALITETOM dr. sc. Nikola Šakić, redoviti profesor Zavod za industrijsko inženjerstvo Fakultet strojarstva."— Presentation transcript:

1 ŠEST SIGMA (6σ) STRATEGIJA UPRAVLJANJA POSLOVANJEM I KVALITETOM dr. sc. Nikola Šakić, redoviti profesor Zavod za industrijsko inženjerstvo Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVOD ZA INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO KATEDRA ZA UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM

2 SADRŽAJ: 1. Uvod: 6 σ – što, zašto, kako 6 σ – što, zašto, kako kratki pregled razvoja 6 σ programa kratki pregled razvoja 6 σ programa neka iskustva pri realiziranju 6 σ programa neka iskustva pri realiziranju 6 σ programa 2. Osnovni elementi 6 σ programa varijabilnost procesa i proizvoda i k σ razina kvalitete varijabilnost procesa i proizvoda i k σ razina kvalitete k σ razina kvalitete i troškovi kvalitete k σ razina kvalitete i troškovi kvalitete k σ razina kvalitete i napori za unapređenje razine kvalitete k σ razina kvalitete i napori za unapređenje razine kvalitete

3 3. Struktura 6 σ programa način upravljanja realizacijom 6 σ programa način upravljanja realizacijom 6 σ programa šampion i sponzor, master black belt, black belt, green belt šampion i sponzor, master black belt, black belt, green belt DMAIC (i DMADV) metodologija (Define, Mesure, Analyse, Improve, Control) DMAIC (i DMADV) metodologija (Define, Mesure, Analyse, Improve, Control) 4. Metrika i metode 6 σ programa DPMO – Defect Per Milion Oportunities DPMO – Defect Per Milion Oportunities dijagrami tijeka procesa, Pareto analiza, dijagrami uzrok-posljedica, FMEA, QFD, SPC, simulacijsko modeliranje, DOE – Design of Experiments, operacijska istraživanja,... dijagrami tijeka procesa, Pareto analiza, dijagrami uzrok-posljedica, FMEA, QFD, SPC, simulacijsko modeliranje, DOE – Design of Experiments, operacijska istraživanja,...

4 5. Lean ŠEST SIGMA 6. Izobrazba – trening sudionika ŠEST SIGMA programa 7. ZAKLJUČAK, diskusija

5 σ – slovo grčkog alfabeta σ – slovo grčkog alfabeta σ – mjera varijabilnosti nekog procesa (koji se ponaša prema normalnoj razdiobi) σ – mjera varijabilnosti nekog procesa (koji se ponaša prema normalnoj razdiobi) k σ– razina kvalitete – govori o učestalosti mogućih pogrešaka uz unaprijed definirane granice tolerancije – specifikacije! k σ– razina kvalitete – govori o učestalosti mogućih pogrešaka uz unaprijed definirane granice tolerancije – specifikacije!

6 μ – očekivanje (u praksi: aritmetička sredina) μ – očekivanje (u praksi: aritmetička sredina) σ – standardno odstupanje – temeljni parametar normalne razdiobe – definira kvalitetu rasipanja podataka σ – standardno odstupanje – temeljni parametar normalne razdiobe – definira kvalitetu rasipanja podataka

7 VJEROJATNOSTI KOD NORMALNE RAZDIOBE

8 Granice (raspon) specifikacije: ± 1 ּ σ ± 2 ּ σ ± 3 ּ σ ± 4 ּ σ ± 5 ּ σ ± 6 ּ σ U granicama % 68,27 95,45 99,73 99, , , Izvan granica; ppm , , ,00 63,00 0,57 0,002

9 Granice specifikacije: ± 1 ּ σ ± 2 ּ σ ± 3 ּ σ ± 4 ּ σ ± 5 ּ σ ± 6 ּ σ Sukladnih % 30,23 69,13 93,32 99, , , Nesukladnih (ppm) ,4 Rezultat, iskazan u ppm (dpmo) +1.5 σ -1.5 σ DGSGGS μ

10 ODNOSI: , C p, ppm (dpmo)

11 VAŽNO: Uobičajena razina kvalitete – 99% sukladnih proizvoda i usluga znači (Harry, 1987): Uobičajena razina kvalitete – 99% sukladnih proizvoda i usluga znači (Harry, 1987): izgubljenih poštanskih pošiljki na sat izgubljenih poštanskih pošiljki na sat 15 min/dan zagađenje pitke vode 15 min/dan zagađenje pitke vode nekorektno izvedenih medicinskih zahvata na tjedan nekorektno izvedenih medicinskih zahvata na tjedan 2 nekorektno prizemljena zrakoplova dnevno (u glavnim zračnim lukama) 2 nekorektno prizemljena zrakoplova dnevno (u glavnim zračnim lukama) pogrešno propisanih lijekova godišnje pogrešno propisanih lijekova godišnje bez električne energije cca 7 sati/mjesec bez električne energije cca 7 sati/mjesec

12 GOLF Ako odigrate 100 partija golfa godišnje i igrate na razini preciznosti: Ako odigrate 100 partija golfa godišnje i igrate na razini preciznosti: 2 sigma – promašit će te 6 putt-ova po partiji 2 sigma – promašit će te 6 putt-ova po partiji 3 sigma – promašit će te 1 putt po partiji 3 sigma – promašit će te 1 putt po partiji 4 sigma – promašit će te 1 putt svakih 9 partija 4 sigma – promašit će te 1 putt svakih 9 partija 5 sigma – promašit će te 1 putt svake 2.33 godine 5 sigma – promašit će te 1 putt svake 2.33 godine 6 sigma – promašit će te 1 putt svakih 163 godine 6 sigma – promašit će te 1 putt svakih 163 godine

13 σ razina kvalitete N. razdioba centrirana N. razdioba pomaknuta za 1.5 σ ++ ppm 10 puta UNAPREĐENJE 30 puta 70 puta Stopa nesukladnosti i σ razina kvalitete

14 6 ּ σ razina kvalitete znači sposobnost procesa mjereno indeksima: Prosječne kompanije: Prosječne kompanije: WCM: WCM: Zrakoplovne kompanije: Zrakoplovne kompanije: (stopa fatalnih nesukladnosti: 0.43 dpmo)

15 Novo gledanje na kvalitetu Direktni i indirektni troškovi grešaka Troškovi kontrole i prevencije Staro vjerovanje 4  troškovi Novo vjerovanje troškovi 44 55 66 kvaliteta Nekad: visoka kvaliteta = visoki troškovi Direktni i indirektni troškovi grešaka Sada: visoka kvaliteta = niski troškovi Troškovi kontrole i prevencije

16 Odnos “sigma razine” kvalitete i troškova kvalitete Sigma razina kvalitete Troškovi, % prihoda

17 Počela 6ּσ programa MOTOROLA, 1987 (Bill Smith, reliability engineer) MOTOROLA, 1987 (Bill Smith, reliability engineer) Uvođenje programa 6σ inicirano krizom izazvanom jakom konkurencijom, nedovoljnom kvalitetom proizvoda i usluga i visokim troškovima! Uvođenje programa 6σ inicirano krizom izazvanom jakom konkurencijom, nedovoljnom kvalitetom proizvoda i usluga i visokim troškovima! 1995 MOTOROLA primila prestižnu nagradu za kvalitetu (Malcom Baldrige Quality Award) 1995 MOTOROLA primila prestižnu nagradu za kvalitetu (Malcom Baldrige Quality Award) Prema propozicijama MBQA – iskustva objavljena i podijeljena s drugima!!! Prema propozicijama MBQA – iskustva objavljena i podijeljena s drugima!!!

18 Kasnije: GENERAL ELECTRIC Kasnije: GENERAL ELECTRIC CEO Jack Welch izjavio: Six Sigma je bila najizazovnija inicijativa ikada poduzeta u General Electricu! CEO Jack Welch izjavio: Six Sigma je bila najizazovnija inicijativa ikada poduzeta u General Electricu! GE objavio godišnju korist: $ 300 miliona prihoda, GE objavio godišnju korist: $ 300 miliona prihoda, najava za 1998: najava za 1998: UDVOSTRUČENJE

19 Slijedili su: Slijedili su: ABB, Bombardier, Lockheed Martin, IBM, Allied Signal, KODAK, VOLVO,… ABB, Bombardier, Lockheed Martin, IBM, Allied Signal, KODAK, VOLVO,…

20 1985 AlliedSignal GE Whirlpool Bombardier GenCorp Siebe Foxboro Lockheed Martin John Deer Ericsson Siemens Compaq Seagate PACCAR Toshiba SONY Dupont Nokia Sony Navistar Air Products Honeywell Johnson Control Maytag Praxair Ford Johnson & Johnson Termo King AMEX US Postal Service GE Capital Citi Group J. P. Morgan AIG Insurance SUMITOMO NEC SAMSUNG ELECTRONICS CSM, Singapore Maxell Toshiba Medtronics Vitatron LG Group, Korea Texas Instruments Motorola IBM ABB Kodak Digital

21 Leadership Champions & Sponsors Master black belt Black belts Green belts TIPIČNA STRUKTURA ZA 6σ PROJEKT

22 Leadership Voditelj 6σ projekta, član “top managementa” Voditelj 6σ projekta, član “top managementa” Projektom se upravlja prema “top-down” pristupu Projektom se upravlja prema “top-down” pristupu Projekt redovito uključuje značajne promjene u poslovnim procesima i aktivnostima kompanije, ovisno o definiranim ciljevima (strateškim) Projekt redovito uključuje značajne promjene u poslovnim procesima i aktivnostima kompanije, ovisno o definiranim ciljevima (strateškim) Projekt nužno mora imati potporu uprave kompanije!

23 Champions & sponsors Pojedinci iz visoke razine managementa koji razumiju suštinu 6σ programa. U velikim kompanijama ”champions” su dodijeljeni projektu u “full-time” principu Pojedinci iz visoke razine managementa koji razumiju suštinu 6σ programa. U velikim kompanijama ”champions” su dodijeljeni projektu u “full-time” principu Zaduženi za koordinaciju i rješavanje možebitnih problema pri implementaciji 6σ programa Zaduženi za koordinaciju i rješavanje možebitnih problema pri implementaciji 6σ programa Odabiru kandidate za bb trening Odabiru kandidate za bb trening Odabiru projekte za 6σ Odabiru projekte za 6σ Promoviraju 6σ programe Promoviraju 6σ programe Sponzori su “vlasnici” procesa i sustava, pomažu inicijativom i koordinacijom unapređenja realizacijom 6σ projekata Sponzori su “vlasnici” procesa i sustava, pomažu inicijativom i koordinacijom unapređenja realizacijom 6σ projekata

24 Master black belt Pojedinci iz visoke razine tehničko-tehnološke (i organizacijske) domene Pojedinci iz visoke razine tehničko-tehnološke (i organizacijske) domene Zaduženi za tehničko vođenje 6σ programa Zaduženi za tehničko vođenje 6σ programa Moraju raspolagati svim znanjima kao i bb, ali i teorijskim osnovama – podlogom matematičko- statističkih metoda što se koriste u 6σ Moraju raspolagati svim znanjima kao i bb, ali i teorijskim osnovama – podlogom matematičko- statističkih metoda što se koriste u 6σ Tipično, vode izobrazbu i trening bb Tipično, vode izobrazbu i trening bb

25 Black belts Tehničko (i ekonomski) orijentirani pojedinci aktivno uključeni u realizaciju promjena i unapređenja procesa Tehničko (i ekonomski) orijentirani pojedinci aktivno uključeni u realizaciju promjena i unapređenja procesa Rade na realizaciji projekta u “full-time”-u, kao voditelji timova Rade na realizaciji projekta u “full-time”-u, kao voditelji timova Tipično: 160 sati treninga + projekt pod vodstvom “master bb” Tipično: 160 sati treninga + projekt pod vodstvom “master bb”

26 Green belts Članovi tima za realizaciju 6σ projekta. Članovi tima za realizaciju 6σ projekta. Manje intenzivno trenirani, ali moraju poznavati osnovnu metodologiju. Manje intenzivno trenirani, ali moraju poznavati osnovnu metodologiju. Tipično: ~ 20% radnog vremena troše na projekt Tipično: ~ 20% radnog vremena troše na projekt

27 6  »certifikat«

28 D Definiraj ciljeve aktivnosti unapređenja M Izmjeri postojeći sustav (način rada, proces) A Analiziraj sustav (proces) radi utvrđivanja mogućnosti eliminiranja razlike današnjih performansi sustava ili procesa i željenog cilja I Unaprijedi sustav, proces C Kontroliraj (upravljaj) novi sustav 6σ DMAIC MODEL

29 Strategija raščlanjivanja Karakterizacija Faza 2: Izmjeri (Measure) Faza 3: Analiziraj (Analyze) Optimiranje Faza 4: Unaprijedi (Improve) Faza 5: Upravljaj (Control) Faza 1: Odredi (Define) Metodologija rješavanja problema

30 6  – METRIKA I STRATEGIJA

31 ODNOS 6  I ISO 9001

32 Define Measure Analyse Improve Control VAŽNO! Novi problem

33 DMAIC I DMADV metodologija Define PROCES POSTOJI ? NEDA Verificirati PROJEKTIRATIDesign Analizirati RAZVITI KRITERIJE MJERENJA DMADV DMADV MJERITI POSTOJEĆI PROCES UNAPREĐENJEImprove UKLONITI POSEBNE SLUČAJEVE UPRAVLJANJE Control POD KONTROLOM? SPOSOBAN? SPOSOBAN? Analyse DMAIC DMAIC DA NE DA NE

34 Utjecaj 6  na promjene organizacije s vertikalne ka horizontalnoj

35 DPMO (za svaku vrstu greške): DefectsD DefectsD UnitsU UnitsU OpportunitiesOP OpportunitiesOP Total OpportunitiesTOP = U· OP Total OpportunitiesTOP = U· OP Defects Per UnitDPU = D/U Defects Per UnitDPU = D/U Defects Per Total Opportunities DPO = D/ TOP Defects Per Total Opportunities DPO = D/ TOP DPMODPO · 10 6 DPMODPO · 10 6

36 METODE, TEHNIKE, ALATI U PROJEKTIMA 6σ D faza: D faza: Pareto analiza Pareto analiza blok-dijagrami procesa blok-dijagrami procesa M faza: M faza: Analiza mjernog sustava: mjerna nesigurnost Analiza mjernog sustava: mjerna nesigurnost Analiza podataka: deskriptivna statistika Analiza podataka: deskriptivna statistika “Rudarenje” podataka (Data mining) “Rudarenje” podataka (Data mining) Pareto analiza Pareto analiza Karta “izvođenja” (run) procesa Karta “izvođenja” (run) procesa

37 METODE, TEHNIKE, ALATI U PROJEKTIMA 6σ A faza: A faza: dijagram uzrok – posljedica dijagram uzrok – posljedica dijagram stabla greška (fault tree diagrams) dijagram stabla greška (fault tree diagrams) mozgovne oluje (brainstorming) mozgovne oluje (brainstorming) karte povijesti (ponašanja) procesa (SPC) karte povijesti (ponašanja) procesa (SPC) blok-dijagrami procesa blok-dijagrami procesa enumerativna statistika (testiranje hipoteza) enumerativna statistika (testiranje hipoteza) nepristrane i intervalne procjene nepristrane i intervalne procjene FMEA, QFD, stablo grešaka,… FMEA, QFD, stablo grešaka,… simulacijski modeli i metode simulacijski modeli i metode planiranje i analiza pokusa (DOE – Design of Experiments) planiranje i analiza pokusa (DOE – Design of Experiments) I faza I faza metode operacijskih istraživanja (LP, ND, teorija igara, …) metode operacijskih istraživanja (LP, ND, teorija igara, …)

38 Lean SIX SIGMA (Jay Arthur, Denver, Co.) SVEUČILIŠTE U ZAGREBUZAVOD ZA INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJEZAVOD ZA KVALITETU

39 Metodologija razvijena za manje poslovne sustave obzirom da ovi sustavi znače: 99,7% zaposlenih i 97% izvoznika 99,7% zaposlenih i 97% izvoznika generiraju ~75% novih radnih mjesta generiraju ~75% novih radnih mjesta zapošljavaju 50,1% radnika u privatnom sektoru zapošljavaju 50,1% radnika u privatnom sektoru generiraju 39,1% ukupnih “high tech” poslova generiraju 39,1% ukupnih “high tech” poslova

40 Također: prema recentnim studijama nemaju jakog udjela u aktualnim trendovima: prema recentnim studijama nemaju jakog udjela u aktualnim trendovima: SMANJENJE TROŠKOVA SMANJENJE TROŠKOVA POVEĆANJE PROFITA POVEĆANJE PROFITA

41 Razlog: smatra se da ovi trendovi: smatra se da ovi trendovi: IZISKUJU VISOKE TROŠKOVE IZISKUJU VISOKE TROŠKOVE TRAJU PREDUGO TRAJU PREDUGO REZULTIRAJU UPITNIM REZULTATIMA REZULTIRAJU UPITNIM REZULTATIMA

42 Lean SIX SIGMA tj. pojednostavljena metodologija 6  (ali uz zadržane sve bitne značajke): tj. pojednostavljena metodologija 6  (ali uz zadržane sve bitne značajke): REZULTIRA ZNAČAJNIM EFEKTIMA UZ OSJETNO NIŽA ULAGANJA! REZULTIRA ZNAČAJNIM EFEKTIMA UZ OSJETNO NIŽA ULAGANJA!

43 Osnova metodologije: FISH kotač FISH kotačFOKUSIMPROVE SUSTAIN HONOR

44 FOKUSIRAJTE PROBLEM koristite “glas” vaših kupaca i korisnika usluga koristite “glas” vaših kupaca i korisnika usluga utvrdite i pratite indikatore rada i poslovanja utvrdite i pratite indikatore rada i poslovanja definirajte moguća unapređenja definirajte moguća unapređenja postavite jasne ciljeve unapređenja postavite jasne ciljeve unapređenja

45 OSNOVNI ALATI Dijagram stabla (Balanced Scorecard) Grafički prikazi indikatora Matrica zahtjeva kupaca

46 UNAPRIJEDITE PROCESE detaljno analizirajte odabrane procese i definirajte metode pogodne za unapređenje i optimalizaciju procesa detaljno analizirajte odabrane procese i definirajte metode pogodne za unapređenje i optimalizaciju procesa primijenite odabrane metode, provjerite rezultate (pilot projekt!), ispitajte “osjetljivost” rješenja primijenite odabrane metode, provjerite rezultate (pilot projekt!), ispitajte “osjetljivost” rješenja implementirajte rješenje (uz prethodnu izobrazbu – trening) implementirajte rješenje (uz prethodnu izobrazbu – trening) provjerite dobrotu rješenja (validacija!) provjerite dobrotu rješenja (validacija!) VAŽNO: ~ 4% poslovnih procesa obično su uzrokom preko 50% kašnjenja, defekata,...

47 OSNOVNI ALATI Grafički prikazi (indikatora) Paretorazdioba Dijagram uzrok-posljedica

48 QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (kuća kvalitete) sistematsko analiziranje zahtjeva kupaca pri projektiranju proizvoda i komponenti, procesa,... sistematsko analiziranje zahtjeva kupaca pri projektiranju proizvoda i komponenti, procesa,...

49 DESIGN OF EXPERIMENTS (DOE) planiranje i analiza pokusa  optimiranje procesa i proizvoda planiranje i analiza pokusa  optimiranje procesa i proizvoda

50 PODRŽITE I ODRŽITE UNAPREĐENJE pratite indikatore procesa pratite indikatore procesa upravljajte novopostavljenom razinom kvalitete procesa upravljajte novopostavljenom razinom kvalitete procesa posebice pratite “mission critical” dijelove sustava i procesa posebice pratite “mission critical” dijelove sustava i procesa

51 OSNOVNI ALATI Dijagrami procesa (Flow Chart) Kontrolne karte Histogrami, C p, C pk,..., koeficijenti

52 DESIGN FOR SIX SIGMA (DFSS) projektirati proizvode i procese pogodne za šest sigma strategiju projektirati proizvode i procese pogodne za šest sigma strategiju

53 PROSLAVITE NAPREDAK prepoznajte unapređenje prepoznajte unapređenje nagradite unapređenje nagradite unapređenje sistematizirajte iskustva sistematizirajte iskustva refokusirajte se na novi problem refokusirajte se na novi problem

54 ŠEST SIGMA – STRATEGIJA Plan i program izobrazbe sudionika u realizaciji 6  strategije SVEUČILIŠTE U ZAGREBUZAVOD ZA INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJEZAVOD ZA KVALITETU

55 Sustav izobrazbe za 6 sigma prema Institute of Industrial Engineering, USA (jesen 2003, proljeće 2004.) Six Sigma – Concepts $445(1 dan) Six Sigma – Concepts $445(1 dan) Six Sigma – Green Belt $1.345(3 dana) Six Sigma – Green Belt $1.345(3 dana) Six Sigma – Black Belt $6.695(3 tjedna) (3 tjedna grupa/10-12 učesnika) Six Sigma – Black Belt $6.695(3 tjedna) (3 tjedna grupa/10-12 učesnika) Design of Experiments$2.225(5 dana) Design of Experiments$2.225(5 dana)

56 Activity Based Costing895$(3 dana) Activity Based Costing895$(3 dana) Basic Statistical Analysis895$ (3 dana) Basic Statistical Analysis895$ (3 dana) Work Measurement895$ (3 dana) Work Measurement895$ (3 dana) Applied Ergonomics895$ (2 dana) Applied Ergonomics895$ (2 dana) Fundamentals of Ind. Eng.1.345$ (3 dana) Fundamentals of Ind. Eng.1.345$ (3 dana) Simulations895$ (2 dana) Simulations895$ (2 dana) UKUPNO:5.820$ UKUPNO:5.820$

57 Lean Enterprise (Uvod)445$(1 dan) Lean Enterprise (Uvod)445$(1 dan) Lean Enterprise, $(3 dana) Lean Enterprise, $(3 dana) Lean Enterprise, $(3 dana) Lean Enterprise, $(3 dana) Business Management1.345$(3 dana) Business Management1.345$(3 dana) Change Management1.345$(3 dana) Change Management1.345$(3 dana) UKUPNO:4.480$ UKUPNO:4.480$

58 Supply Chain Mgt. (Uvod)445$(1 dan) Supply Chain Mgt. (Uvod)445$(1 dan) Supply Chain Process Improvement1.345$(3 dana) Supply Chain Process Improvement1.345$(3 dana) Supply Chain Information Systems 1.345$(3 dana) Supply Chain Information Systems 1.345$(3 dana) Supply Chain Facilities & Networks1.345$(3 dana) Supply Chain Facilities & Networks1.345$(3 dana) Supply Chain Performance Measurement1.345$(3 dana) Supply Chain Performance Measurement1.345$(3 dana) UKUPNO:5.625$ UKUPNO:5.625$

59 IZOBRAZBA-TRENING PRIPREMLJENI ZA JESEN 2009.GODINE

60 1. UVODNI SEMINAR: 6  trajanje 1 dan 1. predavanje ŠEST SIGMA: ŠTO, ZAŠTO, KAKO počela 6  strategije počela 6  strategije struktura strategije struktura strategije koristi, metode, teškoće koristi, metode, teškoće metrika DPMO metrika DPMO 2. predavanje METODE I TEHNIKE ŠEST SIGMA STRATEGIJE upravljanje kvalitetom upravljanje kvalitetom Pareto razdioba, dijagram “uzorak-posljedica” Pareto razdioba, dijagram “uzorak-posljedica” TQM, QFD, FMEA, DFSS TQM, QFD, FMEA, DFSS

61 3. predavanje UPRAVLJANJE PROJEKTIMA ŠEST SIGMA metode i tehnike upravljanja projektima: gantogrami, PERT, CPM metode i tehnike upravljanja projektima: gantogrami, PERT, CPM programska podrška upravljanja projektima programska podrška upravljanja projektima informacijski sustav ŠEST SIGMA projekata i sustav informiranja o projektima informacijski sustav ŠEST SIGMA projekata i sustav informiranja o projektima 4. predavanje LEAN ŠEST SIGMA struktura struktura princip 4/50 princip 4/50 “dobra praksa” u realizaciji ŠEST SIGMA projekata “dobra praksa” u realizaciji ŠEST SIGMA projekata

62 2. IZOBRAZBA – TRENINZI ZA SUDIONIKE U REALIZACIJI 6  STRATEGIJE STUPANJ: ZELENI POJAS ZP 1 (5 dana) osnove statistike osnove statistike mjerenja (teorija, tehnika) mjerenja (teorija, tehnika) sustavi kontrole kvalitete sustavi kontrole kvalitete SPC – kontrolne karte SPC – kontrolne karte programska podrška za 6  programska podrška za 6  STATISTICA, STATISTICA, MINITAB, MINITAB, STATGRAPHICS, STATGRAPHICS, MS EXCEL,... MS EXCEL,... ZP 2 (5 dana) 6  – osnove (1 dan) 6  – osnove (1 dan) Metode i tehnike Metode i tehnike izbor problema (prioritizacija) izbor problema (prioritizacija) blok-dijagrami procesa blok-dijagrami procesa dijagrami uzrok-posljedica dijagrami uzrok-posljedica stablo grešaka stablo grešaka

63 STUPANJ: CRNI POJAS CP 1 (5 dana) statističke metode statističke metode teorija uzoraka teorija uzoraka nepristrane i intervalne procjene, hipoteze nepristrane i intervalne procjene, hipoteze analiza varijance analiza varijance korelacijska i regresijska analiza korelacijska i regresijska analiza osnove DOE osnove DOE FMEA, QFD, DFSS FMEA, QFD, DFSS CP 2 (5 dana) studij rada i vremena studij rada i vremena “Lean” proizvodnja “Lean” proizvodnja upravljanje promjenama upravljanje promjenama upravljanje logističkim lancima upravljanje logističkim lancima metode optimiranja: LP, NP, DP metode optimiranja: LP, NP, DP simulacijsko modeliranje simulacijsko modeliranje

64 DODATNA IZOBRAZBA – TRENING (ovisno o potrebama i u dogovoru s polaznicima DOE – posebna poglavlja DOE – posebna poglavlja proizvodni menadžment proizvodni menadžment mjerna nesigurnost (GUM, Monte Carlo metoda) mjerna nesigurnost (GUM, Monte Carlo metoda) posebna poglavlja upravljanja kvalitetom posebna poglavlja upravljanja kvalitetom održavanje tehničkih sustava održavanje tehničkih sustava teorija pouzdanosti teorija pouzdanosti mikroekonomika mikroekonomika Trajanje: 1 – 2 dana

65 1.Uvod: 1.Uvod: 2 sata značaj statistike u upravljanju poduzećem kontrola i upravljanje kvalitetom statistička kontrola kvalitete – stanje i trendovi osiguranje kvalitete, TQM, nizovi standarda ISO 9001, ISO14001, ISO 18000, … ostali sustavi osiguranja kvalitete 2. Prikazivanje statističkih podataka (deskriptivna statistika): 2. Prikazivanje statističkih podataka (deskriptivna statistika): 2 sata tablice i grafikoni učestalosti vrste varijabli: diskretne i kontinuirane varijable mjerne skale: nominalne, omjerne, intervalne “box-whisker” i “stem-leaf” prikaz STATISTIKA I UPRAVLJANJE KVALITETOM I

66 3. Osnove teorije vjerojatnosti: 4 sata klasična i aksiomatska izgradnja teorije vjerojatnosti slučajni događaj, vjerojatnost sl. događaja teoremi o zbrajanju i množenju vjerojatnosti sl. događaja uvjetna vjerojatnost kombinatorika: permutacije, varijacije, kombinacije 4. Statistički skup:4 sata parametri st. skupa (ar. sredina, varijanca, standardno i apsolutno, odstupanje mod. medijan, raspon, interkvartilni raspon, koeficijenti asimetrije i spljoštenosti)

67 5. Osnovni teorijski modeli (razdiobe): 5. Osnovni teorijski modeli (razdiobe): 6 sati za diskretne varijable: Binomna, Poisson-ova, hipergeometrijska,… za kontinuirane varijable: Normalna, uniformna, Weibullova, logaritamsko normalna,… 6. Osnove teorije uzoraka: 6. Osnove teorije uzoraka: 8 sati pojam slučajnog uzorka razdioba ar.sredina uzorka nepristrane i intervalne procjene testiranje statističkih hipoteza osnovni primjeri testiranja st. hipoteza Studentova – t razdioba, Gama razdioba, F razdioba

68 7. Statističke metode kontrole kvalitete: 6 sati osnovne značajke statističke kontrole kvalitete kontrolne karte: “x-potez R” karta, p-karta, np-karta, c-karta, u-karta, CUSUM karta sposobnost procesa: Cp i Cpk koeficijenti (indeksi) dijagram “uzrok – posljedica” funkcija gubitka i Taguchi-ev pristup ponovljivost, obnovljivost i stabilnost procesa mjerenja mjerna nesigurnost. Prikaz SW paketa za statističku obradu podataka3 sata 8. Prikaz SW paketa za statističku obradu podataka 3 sata UKUPNO 35 sati

69 STATISTIKA I UPRAVLJANJE KVALITETOM II 1.Uvod:2 sata Značaj uporabe statističkih metoda pri upravljanju kvalitetom. Optimiranje procesa i planiranje pokusa. 2. Analiza varijance4 sata 2. Analiza varijance 4 sata teorijske osnove analize varijance terminologija: slučajni, kontrolirani i istraživani čimbenici procesa, greška pokusa Pokusi za smanjenje pogreške: potpuno slučajni raspored, slučajni blok – sustav, latinski kvadrat, kvadrati s više abeceda.

70 3. Faktorski pokusi 8 sati osnovne definicije i principi; prednost FPP u odnosu na ostale pokusi na 2 razine: slučajni i mješoviti model pokusi tipa 2 k i 3 k Yates-ov algoritam za pokuse 2 k i 3 k 4. Djelomični faktorski pokusi 5 sati združivanje efekata (confounding) frakcioniranje pokusa: pokusi tipa 2 k-p pojam i značaj “aliasa” pokusi tipa 3 k-p

71 5. Pokusi sa gnijezdima (nested, hierarchical) sa 2 faze4 sata osnovni termini, uporaba pokusa statistička analiza hijerarhijskih pokusa poopćenje, hijerarhijski pokusi sa n faza 6. Korelacijska i regresijska analiza6 sati uvod i osnovni termini koeficijent i indeks korelacije jednostruka regresija (linearna i nelinearna) koeficijent determinacije procjene parametara i regresije i testiranje značajnosti višestruka regresija i korelacija neki problemi regresije (multikolinearnost, ekstrapolacije, procjenljivost).

72 7. Neparametarske metode stat. analize 7. Neparametarske metode stat. analize 4 sata test predznaka (sign test) Wilcoxon-ov test predznaka rangova Wilcoxon-ov test parova Main – Whitny – Wilcoxon test za sume rangova Test slučajnosti nizova Kalmogorov – Smirnov test (za jedan i dva uzroka). Ostale neparametarske metode 8. Prikaz SW paketa 8. Prikaz SW paketa2 sata UKUPNO 35 sati

73 STATISTIČKI SOFTVER, WORKSHOP 1 1.Uvod: značaj i teškoće uporabe SW paketa pri statističkoj obradi podataka 1.Uvod: značaj i teškoće uporabe SW paketa pri statističkoj obradi podataka1 sat 2.Stanje i trendovi u razvoju stat. SW-a 2.Stanje i trendovi u razvoju stat. SW-a1 sat 3.Prikaz dostupnih softverskih paketa: 3.Prikaz dostupnih softverskih paketa:5 sati STATGRAPHICS SPSS STATISTICA SAS MINITAB 4. Obrada statističkih nizova, osnovni parametri 4. Obrada statističkih nizova, osnovni parametri4 sata

74 5. Prilagođavanje teorijskih razdioba empiričkim podacima, testiranje dobrote prilagođavanja 5. Prilagođavanje teorijskih razdioba empiričkim podacima, testiranje dobrote prilagođavanja8 sati  2 -test i test Kolmogorov-Smirnov Anderson-Darling test normalnosti papiri vjerojatnosti pojedinih razdioba 6. Razdioba aritmetičke sredine uzorka 6. Razdioba aritmetičke sredine uzorka4 sata intervalne procjene, nepristrane procijene statističke hipoteze (testiranja) 7. Statističke karte, sposobnost procesa, indeksi sposobnosti procesa 7. Statističke karte, sposobnost procesa, indeksi sposobnosti procesa 7 sati ponovljivost i obnovljivost mjerenja UKUPNO 30 sati UKUPNO 30 sati Opaska: Vježbe (trening) zahtijevaju računalnu opremu, obzirom da je riječ o “hands- on” načinu rada i pretpostavljaju poznavanje MS Windowsa i MS Office paketa

75 STATISTIČKI SOFTVER, WORKSHOP 2 1.Uvod: Značaj i teškoće uporabe SW paketa pri statističkoj obradi podataka2 sata 2.Stanje i trendovi u razvoju stat. SW-a2 sata 3.Prikaz dostupnih softverskih paketa:6 sati STATGRAPHICS SPSS STATISTICA SAS DESIGN-EASY DESIGN-EXPERT 4. Pokusi sa smjesama4 sata

76 5. Optimiranje tehnoloških procesa uporabom planiranih pokusa (DOE) i metoda “odzivne površine”4 sata 6. Plackett-Burmanovi i Taguchijevi pokusi, do uključivo 31 čimbenika2 sata 7. Primjeri, vježbe, samostalni rad2 sata UKUPNO 22 sata Opaska: Vježbe (trening) zahtijevaju računalnu opremu, obzirom da je riječ o “hands- on” načinu rada i pretpostavljaju poznavanje MS Windowsa i MS Office paketa

77 Literatura, izvori: Breyfogle, F. W. III; Implementing Six Sigma: Smarter Solutions Using Statistical Methods, John Wily & Sons, New York, Breyfogle, F. W. III; Implementing Six Sigma: Smarter Solutions Using Statistical Methods, John Wily & Sons, New York, Pyzdek, T.; Six Sigma Handbook, Revised and Expanded Ed., Mc Grraw Hill, New York, Pyzdek, T.; Six Sigma Handbook, Revised and Expanded Ed., Mc Grraw Hill, New York, 2003.

78 Zaključak, diskusija...


Download ppt "ŠEST SIGMA (6σ) STRATEGIJA UPRAVLJANJA POSLOVANJEM I KVALITETOM dr. sc. Nikola Šakić, redoviti profesor Zavod za industrijsko inženjerstvo Fakultet strojarstva."

Similar presentations


Ads by Google