Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

CONSFĂTUIRI 2013-2014 MATEMATICA. MOTTO: “In mijlocul teoremelor si ecuaţiilor, nu uitaţi omul.” Albert Einstein.

Similar presentations


Presentation on theme: "CONSFĂTUIRI 2013-2014 MATEMATICA. MOTTO: “In mijlocul teoremelor si ecuaţiilor, nu uitaţi omul.” Albert Einstein."— Presentation transcript:

1 CONSFĂTUIRI MATEMATICA

2 MOTTO: “In mijlocul teoremelor si ecuaţiilor, nu uitaţi omul.” Albert Einstein

3 Precizari privind modificarea / adaptarea /elaborarea de regulamente-specifice referitoare la organizarea i desfăurarea competiiilor colare Propuneri de dezbateri Structura anului şcolar Diagnoza procesului educaţional la disciplina matematică pentru anul şcolar Priorităţi ale educaţiei pentru anul şcolar Învăţământ preuniversitar Portofoliul profesorului de matematică

4 EXAMENE ŞI CONCURSURI

5 BACALAUREAT 2013 BACALAUREAT 2013 EVALUAREA NAŢIONALĂ pentru EVALUAREA NAŢIONALĂ pentru elevii clasei a VIII-a EXAMENUL DE DEFINITIVARE în EXAMENUL DE DEFINITIVARE înînvăţământ CONCURSUL DE TITULARIZARE în învăţământ CONCURSUL DE TITULARIZARE în învăţământ

6 Evaluarea Naţională Matematică Numar inscrisi Num ar prez enti Num ar elimi nati Numa r de evalu ati 1- 1, , , , , , , , ,99 10 Total: Mediu urban: Mediu rural: Sex feminin: Sex masculin: %1,55%6,73% 10,26 %9,68% 18,65 % 10,69 % 10,62 % 11,16 % 16,45 %4,21%

7 Rezultate pe tranşe de medii 2013

8 Analizând rezultatele obţinute la matematică se observă: - ponderea mare a notelor în intervalul 9-10 ( 20,66% din totalul notelor ); - menţinerea decalajului între urban şi rural de circa 15 procente (în favoarea mediului urban ) pentru notele la matematică din intervalul 8-10; Procentele de promovabilitate, mai ridicate decât anul trecut (77,84% la matematică faţă de 56,51% în 2012 ) nu reflectă neapărat o îmbunătăţire a nivelului de cunoştinţe al elevilor, întrucât, aşa cum se menţionează şi în rapoartele preşedintilor din centrele de evaluare şi aprecierile profesorilor evaluatori, numărul mare de itemi de nivel minim şi inexistenţa itemilor cu grad sporit de dificultate a dus la obţinerea cu mare uşurinţă a notei 5 (şi implicit o creştere a procentelor) şi la imposibilitatea realizării unei diferenţieri între elevii buni şi foarte buni.

9  Evaluarea Naională clasa a VIII-a 2014 Programa – nu sunt modificări Structura probei scrise – nu sunt modificări Postare model

10 Date calitative despre şcolile gimnaziale Diferenţa mediei mediilor evaluarea naţională - absolvire 5-8 variază de la -0,58(Şcoala Lucian Blaga Bistriţa) la -2,35(Liceul Tehnologic Telciu/Telcisor) FACETI O COMPARATIE INTRE MEDIA MEDIILOR LA MATEMATICA V-VIII SI NOTA DE LA EVALUARE NATIONALA!

11 BACALAUREAT 2013 Procent de promovare 60,23%

12 Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat 2013 Forma de invatamantInscrisiReusiti intre 6 si RespinsiNeprezentati El i m in at i Zi (73.17%) 349 (25.79%) 245 (18.11%) 224 (16.56%) 254 (18.77%) 246 (18.18%) 35 (2.59 %) 495 (26.77%)141 (7.09%) 1 (0.0 5 % ) Seral (21.89%) 29 (78.38%) 5 (13.51%)1 (2.7%) 0 (0%) 131 (77.51%)127 (42.91%) 1 (0.5 9 % )

13 BACALAUREAT – 2014 Programa – nu sunt modificări Structura probei scrise – nu sunt modificări Postare modele Simulări – anunate pe

14 Evaluarea naională clasa a VI-a 2014  Postare model test  2012 i 2013 pilotare  2014 se susţine la toate clasele a 6 a

15 Examenul de definitivat 2013 Desfăşurare - două inspecţii la clasă finalizate cu notă; - directorul unităţii a fost membru în comisie; - subiect la nivel naţional, elaborat de CNEE; - nota de promovare atât la inspectii cât şi la proba scrisă a fost 8; -evaluarea s-a realizat la nivel naţional. Rezultate la nivelul judeţului: Inscrişi 9, prezenţi 8 2 note peste 8

16 TITULARIZARE 2013 Inspecţii la clasă la matematică: 34 de candidaţi repartizaţi în 8 unităţi de învăţământ. Note acordate la inspecţii :cea mai mare a fost nota 10 şi cea mai mică 8,25. Subiecte elaborate de CNEE după modelul postat pe site-ul MEN Evaluarea la nivel naţional. Au susţinut proba scrisă 25 candidaţi din care : - 7 au obţinut note de titularizare; - 11 note între 5 şi 6,99; - 5 candidaţi au avut note sub 5. Cea mai mare notă a fost 9 iar cea mai mică 2,40. În urma rezultatelor obţinute, doar 5 dintre candidaţi au ocupat posturi titularizabile.

17 Definitivat/Titularizare 2014 Propuneri de schimbare a programelor de definitivat i de titularizare: – de trimis până la pe adresele: şi Titularizare - didactica specialităii (cf. legislaiei )

18 OLIMPIADE SI CONCURSURI

19 Analiza rezultatelor elevilor la olimpiadele şi concursurile şcolare şi naţionale matematică desfăşurate în anul şcolar În calendarul MECTS la disciplina Matematică sunt cuprinse următoarele olimpiade şi concursuri: Olimpiada de Matematică pentru Gimnaziu şi Liceu Concursul Interjudeţean de matematică şi informatică “Grigore Moisil” Concursul „ + - POEZIE” Concursul de Matematica Aplicata Adolf Haimovici Concursul de Matematica Aplicata Adolf Haimovici Concursul Cangurul Concursurile Lumina Math şi Evaluare în educaţie Olimpiada satelor (Rezultatele le gasiti pe isjbn.ro- matematica)

20 LOT SIGHISOARA 1 VACAR DOROTHEEA 20, 5 V Sc. Gimn."A. Iancu" Bistrita BN Oprea Angelica 2 PURCSA LUCAS 19, 5V Colegiul Naţ. L Rebreanu BistriţaBN Checec Lucretia 3 DEAC ALEX CLAUDIU27 VIVI Sc. Gimn."L.Blaga" Bistrita BNPop Stela

21 LOT BRASOV VII-XII 1 MARC DARIA C.N. “ PETRU RAREŞ ” BECLEAN SAPLACAN LIA 2 REBREANU IULIAŞc. Gimn. nr. 1 BistriţaCRACIUNAS RODICA 3 VIREGAN NICOLETAColegiul Nat. "Liviu Rebreanu" BistritaIVANESCU PETRU 4 RINJA ALEXANDRAColegiul Nat. "Liviu Rebreanu" BistritaSANDA NICOLAE 5 HOZA LUCREŢIA ANGELICAColegiul Nat. "Liviu Rebreanu" BistritaCOMAN RODICA 6TONIUC DANIELColegiul Nat. "Liviu Rebreanu" BistritaCOMAN RODICA

22 CONCURSUL DE MATEMATICA APLICATA A HAIMOVICI Iasi 2013 Profesori delegati Chilom Iuliana/Goina Delia Nr.c rtNumele şi prenumele elevului Ge nClasa Secţiunea de concursUnitatea şcolarăLocalitateaJud Profesorul î ndrumător 1 FUSTOS TIMEA F XSERVICIICN"P. RAREŞ"BECLEANBN SĂPLĂCAN LIA 2 COSTINEA EMIL M XISERVICIIL.P.S.BISTRIŢABN CHILOM IULIANA 3 VERTIC PAUL M XISERVICIICN"A.MUREŞANU"BISTRIŢABN GOINA DELIA 4 BORDEANU DARIUS M IXŞTIINŢECN"A.MUREŞANU"BISTRIŢABN GOINA DELIA 5 PĂTRAŞCU IONATAN M XŞTIINŢECN"L.REBREANU"BISTRIŢABN CHICIUDEAN NASTASIA 6 RUNCAN ALEXANDRA F XŞTIINŢECN"L.REBREANU"BISTRIŢABN CHICIUDEAN NASTASIA 7 SCHWELLER FRANCESCA F XŞTIINŢECN"L.REBREANU"BISTRIŢABN CHICIUDEAN NASTASIA 8 TONIUC HOREA M XŞTIINŢECN"L.REBREANU"BISTRIŢABN CHICIUDEAN NASTASIA 9 AMARANDEI ALEXANDRU M XIŞTIINŢECN"L.REBREANU"BISTRIŢABN SANDA NICOLAE 10 CRISTUREAN MARA F XIIŞTIINŢECN"L.REBREANU"BISTRIŢABN CHICIUDEAN NASTASIA 11 DUNEŞ GABRIEL IULIAN M XIIŞTIINŢECN"A.MUREŞANU"BISTRIŢABN MUREŞAN LIVIU 12 C Î TIUL ANCUŢA PETRUŢA F XITEHNICLIC. TEHNICTELCIUBN PLEŞ GHEORGHE 13 POP RAREŞ TUDOR IONUŢ M XIITEHNICCOL.TEHNIC INFOELBISTRIŢABN CROITOR CLAUDIA 14 NĂSTUŢĂ IOANA DELIA F XUMANCN"G.COŞBUC"NĂSĂUDBN TEBIEŞ IOAN 15 SVINŢIU OTILIA F XIIUMANCN"G.COŞBUC"NĂSĂUDBN TEBIEŞ IOAN

23 +/- Poezie Focsani CHIRLEŞAN CRISTINA clasa a6a ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BISTRIŢA - Crăciunaş Rodica BORCANI ROBERT RAUL clasa a5a ŞCOALA GIMNAZIALĂ „STEFAN CEL MARE” BISTRIŢA -Baciu Monica

24 Olimpiada satelor din Transilvania PREMIUL I Crea Florin-coala Gimnazială” Grigore Herineanu” Galaii Bistriei-Rusu Claudia Cotoc Vasile Gabriel-coala Gimnazială” Grigore Herineanu” Galaii” Bistriei-Rusu Claudia PREMIUL II Niculai Simona-clasa a7a-Liceul Tehnologic Feldru-Costinaiu tefan Cărbune Ionela Elena-clasa a8a-coala Gimnazială”Iustin Ilieiu” Anie-Cărbune Titus Arcălean Maria Lorena-clasa a5a-coala Gimnazială” Grigore Herineanu” Galaii Bistriei-Rusu Claudia Dodu Anca-clasa a4a- Liceul” Radu Petrescu” Prundu Bîrgăului-Pătra Fira PREMIUL III Hădărău Lucica-clasa a5a- Liceul Tehnologic”Liviu Rebreanu” Maieru-Cotul Adela Habor Samuel Florin-clasa a4a- Liceul Tehnologic Lechina- Cornea Mia MENTIUNE Avram Adelina-clasa a4a-Liceul Tehnologic”Liviu Rebreanu” Maieru-Berende Elena Csilag Andras-clasa a7a-coala Gimnazială Nimigea de Jos-Szasz Teodor

25 Concursuri judetene, interjudeţene şi nationale organizate în unităţi de învăţământ din Bistriţa-Năsăud “Grigore Moisil”-Bistrita “Matematica de drag”- Bistrita “Olimpiada satelor din Transilvania” “Sfinx XXI”-Mariselu “Gavril Tulai”-Nasaud “+/- Poezie” “Adolf Haimovici” “Lumina math” “Evaluare in educatie” “Cangurul” “Sever Aurel Groze”-Beclean “Grigore Herinean”-Galaţii Bistritei “Paul Tanco”?

26 Lotul BN pentru Olimpiada Naţională 2014 va conţine un număr de 3(2+1) elevi la clasele V-VI şi 6 elevi la clasa VII-XII. -Etapa pe coală –18 ianuarie Etapa locală/pe sector al municipiului Bucureti – 15 februarie Etapa judeeană/a municipiului Bucureti – 8 martie Etapa naională V-XII Cluj Napoca -7–11 aprilie 2014 Calendar olimpiada de matematică 2014

27 CONCURSURI NATIONALE Nr.cr. Concurs-denumireFaza şcoalăFaza localăFaza judFaza naţ 1. Olimpiada cl. V-VIII18 ian Feb Olimpiada cl. IX-XII18 ian Feb Concursul interdisciplinar "± Poezie" 4. Concursul European de Matematică Aplicată "Cangurul" cl. III-XII fără finanţare MEN Concursul "Lumina Math" al Lumina Instituţii de Învăţământ fără finanţare MEN 6. Concursul Naţional de Matematică Aplicată "Adolf Haimovici" fără finanţare MEN ian Feb 2014

28 CLASE DE EXCELENŢĂ APROBATE PENTRU ANUL ŞCOLAR Nr.cr t. CLASAPROFESOR-INSTRUCTORLOC DE DESFĂŞURAREZIUA/ORA 1A VaCHILOM IULIANA GOINA DELIA IACOB LUCICA COLEGIUL NAŢIONAL ANDREI MURESANU BISTRITA LUNI ORA 16 2aVIaCHIRA MIRELA MITITEAN ANCUŢA COLEGIUL NAŢIONAL LIVIU REBREANU BISTRIŢA JOI ORA 15 3aVII aMORAR HORATIU CHICIUDEAN NASTASIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞTEFAN CEL MARE BISTRIŢA COLEGIUL NAŢ. LIVIU REBREANU BISTRIŢA VINERI-ORA 15 JOI ORA 15 4IX X SANDA NICOLAE IVANESCU PETRU COLEGIUL NAŢIONAL LIVIU REBREANU BISTRIŢA JOI ORA 15 5XI XII COMAN RODICA CIOANCA MONICA COLEGIUL NAŢIONAL LIVIU REBREANU BISTRIŢA JOI ORA 15 6VI/VII IX/X SAPLACAN LIA- STANCIU ELISABETA STANCIU DANIEL TIMARU IOAN ORTOAN PETRU COLEGIUL NAŢIONAL PETRU RARES BECLEAN MARTI ORA 15 MARTI ORA 16 7VIIROMAN CERASELA SOLOVASTRU VASILE ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI EMINESCU NĂSĂUD JOI ORA 15 Inspector şcolar de specialitate Lucica Iacob

29 PORTOFOLII

30 Portofoliul profesorului de matematică Portofoliul cadrului didactic A. Proiectare / evidenţă/ evaluare A.1. Proiectare: Planificare anuală; Proiectarea unităţilor de învăţare; Programe şcolare pentru discipline opţionale noi; Proiectarea pregătirii suplimentare a elevilor capabili de performanţă; Proiectarea pregătirii elevilor ce prezintă dificultăţi în învăţare; Crearea de softuri educaţionale în specialitate. anual A.2. Evidenţă: Rezultate deosebite obţinute în pregătirea elevilor în raport cu standardele curriculare de performanţă; Performanţe în pregătirea elevilor la concursurile de profil/olimpiade, alte concursuri; Rezultate la examene naţionale; Rezultatele evaluării predictive; Rezultatele evaluărilor periodice; Graficul de desfăşurare a tezelor semestriale; Iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea programului A.E.L. în cadrul şcolii, dacă există condiţiile tehnice necesare; Evidenta elevilor capabili de performanta ; Evidenta elevilor care prezintă dificultăţi in învăţare ; Orarul săptămânal si al pregatirilor suplimentare; Subiecte la teze semestriale (unde este cazul); Fişa de autoevaluare pentru obtinerea calificativului

31 A.3. Instrumente de evaluare şi notare: Chestionare; Tipuri diferite de itemi de evaluare; Grile; Teste, etc. A.4. Resurse materiale proprii: Cărţi, almanahuri, culegeri, texte, teste, etc.; Dischete, CD-uri, DVD-uri, casete, video, casete audio, folii retroproiector, etc.; Atragerea de finanţări pentru activităţi în specialitate. A.5. Documente curriculare necesare: Programe şcolare ; Ghiduri metodologice de aplicare a programelor şcolare ; Precizări metodologice cu privire la predarea specialităţii (M.E.C.T.S., I.S.J.); Programele pentru examenele naţionale; Subiectele pentru examene naţionale. A.6. Activitati extracurriculare desfăşurate în cadrul specialităţii: Mese rotunde, dezbateri, întâlniri; Excursii, drumeţii; Activităţi desfăşurate în vederea realizării echităţii în educaţie. B. Dezvoltare profesională şi carieră B.1. Perfecţionare metodică: Definitivat, grade didactice, doctorat ; Cursuri de perfecţionare, formare şi abilitare curriculară; Participări la sesiuni de referate, mese rotunde, simpozioane ; Participare cu referate la cercurile pedagogice ; Cercetare ştiinţifică. B.2. Activitate publicistică: Articole în diverse publicaţii; Cărţi în domeniul educaţional; Caiete metodice / ghiduri metodologice

32 B.3. Documente privind calitatea de: Mentor; Tutore; Formator local/ judeţean/ naţional; Propunător de subiecte la concursuri/ olimpiade/ exameene naţionale; Membru în comisia de organizare a concursurilor/olimpiadelor/ examenelor naţionale; Însoţitor/ supraveghetor al elevilor la concursuri şi olimpiade şcolare; Membru în Comisia naţională de specialitate/ comisii de lucru ale I.Ş.J./M.E.C.T.S. (contribuţii la elaborarea de programe şcolare, regulamente, metodologii, îndrumătoare/ ghiduri, manuale şcolare, auxiliare didactice, etc.) Coordonator cerc pedagogic/ metodist/ membru în consiliu consultativ al inspectorului de specialitate; Îndrumător reviste şcolare/membru în colectivul de redacţie al revistelor de specialitate; Evaluator manuale; Membru în comisii ştiinţifice. B.4. Participarea la proiecte şi parteneriate: Rezultatele comunicării cu părinţii şi autorităţile locale concretizate în reducerea abandonului şcolar, a delicvenţei juvenile, a comportamentelor marginale; Proiecte de parteneriat educaţional: local/judeţean/naţional/ internaţional; Proiecte în cadrul programelor de reformă coordonate de I.Ş.J./M.E.N.; Coordonarea activităţilor Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară; Integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale; Realizări în educaţia adulţilor şi reconversia profesională. B.5. Premii şi recompense: Scrisori de mulţumire, diplome, ordine, medalii acordate de M.E.N/Guvernul/Preşedinţia României, alte instituţii centrale; Salarii de merit, gradaţii de merit, scrisori de mulţumire; Diplome acordate la nivel local şi judeţean.

33 Portofoliul profesorului metodist Decizia/documentul de numire ca profesor metodist al I.Ş.J; Programul de activităţi pentru anul şcolar în curs; Procesele- verbale întocmite cu prilejul desfăşurării activităţilor metodice (cu semnăturile participanţilor); Materialele documentare utilizate ca suport pentru desfăşurarea activităţilor metodice. Materiale ilustrative din timpul desfăşurării activităţilor metodice (fotografii, filme, interviuri etc.); Copii după delegaţiile pentru efectuarea inspecţiilor de acordare a gradelor didactice sau ale altor inspecţii, dacă aţi fost delegaţi; Copii după procesele- verbale întocmite în timpul inspecţiilor; Listă de materiale bibliografice şi documentare în domeniul didacticii şi metodicii Analiza S.W.O.T. a activităţii cu puncte tari, puncte slabe, ameninţări şi oportunităţi; Alte materiale necesare în desfăşurarea activităţii. Dovada a 90 de credite obtinute in diferite cursuri de perfectionare.

34 Portofoliul/mapa inspectorului de specialitate 1. Fişa postului operaţionalizată. Curriculum vitae 2. Banca de date I: norme, instrucţiuni, regulamente, programa de bacalaureat /evaluare naţională, planuri-cadru, proiecte de lecţii, planificări didactice pe clase, documente privind evaluarea elevilor şi a profesorilor. 3. Rapoarte periodice: lunare, semestriale, anuale. 4. Programe manageriale anuale şi semestriale 5. Graficul de inspecţie semestrial 6. Consiliul consultativ al profesorilor de specialitate 7. Banca de date II: programe şcolare, manuale şcolare, încadrarea cadrelor didactice, formarea continuă a cadrelor didactice şi statutul cadrelor didactice 8. Lista profesorilor metodişti şi a sarcinilor delegate 9. Lista profesorilor formatori naţionali şi locali 10. Lista responsabililor cercurilor pedagogice; probleme ridicate la activităţile cadrelor didactice 11. Lista şefilor de catedre din unităţile de învăţământ 12. Situaţia resurselor didactice din şcoli 13. Situaţia acţiunilor metodice şi de perfecţionare organizate cu cadrele didactice în colaborare cu diferite instituţii 14. Rezultate deosebite ale cadrelor didactice şi ale elevilor 15. Situaţia rezultatelor elevilor la specialitate la teste naţionale şi bacalaureat 16. Situaţia elevilor la concursuri şcolare 17. Instrumente, indicatori, itemi /acţiuni specifice elaborate 18. Lista cursurilor opţionale şi avizarea lor 19. Situaţia manualelor la specialitate 20. Evidenţa documentelor specifice primite de la M.E.C.T.S.

35 Consiliul consultativ ISJ Ardelean AlbiniţaLiceul Sanitar Bistriţa Bors ElenaScoala generala nr.1 Bistrita Candale StefanSc. Gen. Ilva Mare Cârcu AncaCol. Nat.”G. Cosbuc” Nasaud Chira MirelaCol. Nat. A. Muresanu Bistrita Coman RodicaCol. Nat.”L.Rebreanu” Bistrita Cosic Dorel Inspector şcolar de specialitate Duicu IoanSc. Gen. nr. 4 Bistrita-reprezentant sindicat Chilom Iuliana director CCD Iacob Lucica Inspector şcolar de specialitate Ioja Ioan Metodist CCD Oprea AngelicaSc. Gen. Avram Iancu Bistrita Paşca IulianaLiceul cu program sportiv Piciu DanielaCol. Tehnic Infoel Bistrita Pop StelaSc. Gen. Lucian Blaga Bistrita Rusu VasileSc. Gen. Rebrisoara Sanda NicolaeCol. Nat. Liviu Rebreanu Bistrita- reprezentant SSMR Săplăcan LiaColegiul Naţional Petru Rareş Beclean Szasz Teodor Sc. Gen. Nimigea Stanciu Daniel ISJ Şteopoaie VasileLic.Solomon Halita Sg.-Bai Chiciudean NastasiaCol. Nat.”L.Rebreanu” Bistrita

36 Priorităţi ale educaţiei pentru anul şcolar Învăţământ preuniversitar 1. Creterea participării colare prin: Asigurarea accesului la educaie pentru toi copiii i tinerii, la toate nivelurile sistemului de învăământ preuniversitar Planuri de aciune cu activităi concrete pentru sprijinirea elevilor aflai în dificultate, în vederea asigurării succesului colar Aciuni de cretere a motivaiei elevilor pentru a se implica în procesul de învăare, diminuarea absenteismului i măsuri active de prevenire a abandonului colar i a părăsirii timpurii a mediului educaional instituionalizat Planuri de aciune coerente cuprinzând activităi specifice de consiliere i orientare colară i profesională, personalizate, la nivelul judeului/al fiecărei unităi de învăământ

37 2. Asigurarea procesului instructiv-educativ Parcurgerea integrală a programei colare, în vederea atingerii standardelor naionale i a susinerii cu succes de către elevi a examenelor naionale Tratarea difereniată i individualizarea predării – învăării – evaluării astfel încât să se asigure progresul colar al tuturor elevilor Evaluarea continuă a elevilor i aplicarea evaluării cu scopul orientării i optimizării procesului de învăare Focusarea activităii de inspecie colară pe asigurarea calităii în predare – învăare - evaluare

38 3. Dezvoltarea, prin formare continuă, a competenelor profesionale deinute de cadrele didactice Diagnoza nevoii de formare a cadrelor didactice în specialitate, argumentată de concluziile inspeciei colare Activităi specifice menite să contribuie la dezvoltarea competenelor de elaborare i evaluare a tipurilor de itemi propui la probele de la examenele naionale Colaborarea profesională în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice etc., în vederea creterii eficienei actului didactic

39 LISTA ACTE NORMATIVE Legea educaiei naionale nr. 1/2011 Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, aprobat prin OMECTS nr. 5530/ , publicat în M.O. nr. 738/ Regulamentul de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMECTS nr. 5547/ , publicat în M.O. nr. 746/ Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin OMECTS nr. 6143/ , publicat în M.O. nr. 824 bis/767/ Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5561/ , publicat în M.O. nr. 767/ Metodologia pentru acordarea titlului „Profesorul anului“ în învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5546/ , publicat în M.O. nr. 0715/ Metodologia şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5486/ , publicat în M.O. nr. 0741/

40 Metodologia privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice, aprobată prin OMECTS nr. 5485/ , publicat în M.O. nr. 0739/ Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar din inspectoratele şcolare, aprobată prin OMECTS nr.5558/ , publicat în M.O. nr. 0734/ Metodologia privind micarea personalului didactic(care va fi în vigoare) Metodologia de organizare şi funcţionare a centrelor de excelenţă, aprobată prin OMECTS nr. 5577/ , publicat în M.O. nr. 0775/ Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi Regulamentul de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, aprobate prin OMECTS nr. 3035/ , publicat în M.O. nr. 69/ Regulament specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de matematică, aprobat prin Nota MEN nr / OMECTS nr.3818/ privind structura anului colar

41 Prezentare Generală Structura anului şcolar , aprobată prin O.MEN  Planurile – cadru de învăţământ valabile în anul şcolar  Programe şcolare valabile în anul şcolar  Programe şcolare-cursuri opţionale  Manuale şcolare în vigoare

42 Structura anului şcolar , aprobată prin OMEN nr. 3818/ Art.1 (1)Anul şcolar are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 176 de zile lucrătoare. (2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1) se stabilesc următoarele: a)pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar are 37 de săptămâni din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfăşurării examenului naţional de bacalaureat. Cursurile claselor terminale se încheie în data de 30 mai 2014; b)pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 36 de săptămâni din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfăşurării evaluării naţionale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de 13 iunie 2014;

43 Semestrul I Cursuri – – Vacanta 2 – , înv. primar şi înv. preşcolar – vacana de iarnă 1.02 – vacana intersemestrială Semestrul II Cursuri – – coala altfel – Vacanta vacana de primăvară – vacana de vară

44 Art.4 (1) Săptămâna 7–11 aprilie 2014 din semestrul al doilea este săptămână dedicată activităilor extracurriculare i extracolare, în cadrul programului numit „Şcoala altfel: Să tii mai multe, să fii mai bun!”, având un orar specific. (2) Tipurile de activităi care se organizează în săptămâna menionată la alin. (1), modalităile de organizare i responsabilităile se stabilesc conform anexei, care face parte integrantă din prezentul ordin. Art.5 (1) Tezele din semestrul I al anului şcolar se susţin, de regulă, până la data de 20 decembrie (2) Tezele din semestrul al II-lea al anului şcolar se susţin, de regulă, până la data de 23 mai 2014.

45 Planurile –cadru valabile în anul şcolar Planurile-cadru pentru clasele I-VIII, aprobate prin OM Nr. 3638/ Planurile-cadru de învăţământ pentru clasele IX-XII, filierele teoretică şi vocaţională cursuri de zi, aprobate prin OM Nr. 3410/ Planurile-cadru de învăţământ pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral, aprobate prin OM Nr. 3411/ Planurile-cadru de învăţământ pentru: clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, ruta directă de calificare; clasa a XI-a, anul de completare; clasele a XI-a/ a XII-a şi a XII-a/a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică cursuri de zi şi seral, aprobate prin OM Nr. 3412/ Nota MECTS nr /2012 privind aplicarea curriculumului pentru învăămîntul profesional cu durata de 2 ani PLANURILE –CADRU ŞI PROGRAMELE ŞCOLARE, în vigoare, pot fi accesate la adresa: şi instituţii afiliate>Centrul Naţional de Evaluare si Examinare (CNEE)> Curriculum > Acte normative emise de MECTS

46 Grade didactice A. Informaţii privind perioadele de depunere a dosarelor, condiţiile de înscriere şi de promovare a examenelor de definitivat, gradul II şi gradul I se vor găsi pe şi la responsabilii cu formarea continuă din unitatea de învăţământ. B. Pentru inspecţii în vederea susţinerii gradelor didactice se contactează inspectorii de specialitate

47 TEMATICA CERCURILOR PEDAGOGICE Liceu Semestrul I 1. Evaluarea initiala reper pentru adaptarea procesului de învăare la particularităile elevului. Modele de teste, rezultate, analize 2. Analiza rezultatelor la examenul de bacalaureat 2013 Semestrul II 1. Metode de optimizare a învăţării cu scopul personalizării procesului de învăţământ. 2. Metoda reducerii la absurd- aspecte metodice si stiintifice

48 TEMATICA CERCURILOR PEDAGOGICE Gimnaziu Semestrul I 1. Evaluarea initiala- reper pentru adaptarea procesului de învăare la particularităile elevului. Modele de teste, rezultate, analize. 2. Analiza rezultatelor la Evaluarea Nationala Semestrul II 1. Metode de optimizare a învăţării cu scopul personalizării procesului de învăţământ. 2. O noua abordare a evaluarii - testele PISA si TIMMS.

49 Profesorii debutani sunt obligai sa realizeze schie de proiect pentru fiecare lecie predată în primii trei ani de activitate SCHIĂ DE LECIE DATE INTRODUCTIVE Data. Şcoala, Clasa. Disciplina. Subiectul lecţiei., Durata de desfăşurare a lecţiei. Obiectivul central (scopul) lecţiei. Competene specifice vizate (se trec cu nr. de ordine din programa colară) Obiectivele operaţionale. Tipul şi varianta de lecţie. Resurse procedurale (metode didactice). Resurse materiale (mijloace de învăţământ: aparatură şi material didactic). Tipul de organizare a activităţii (colectivă, pe grupe şi / sau individuală). Anticiparea dificultăţilor. Bibliografia (în ordinea alfabetică a autorilor, cu specificarea autorilor, titlului lucrării, editurii, anului apariţiei, paginilor) SCHEMA TABLEI – cu desene (atunci când este cazul) realizate în culorile convenţionale. FIŞA DE MUNCĂ INDEPENDENTĂ (DE LUCRU) – în special pentru lecţiile bazate pe învăţare prin descoperire, problematizare, observaţie independentă şi experiment de laborator. FIŞA DE EVALUARE - cu itemi corespunzători obiectivelor operaţionale propuse.

50 Inspecţia unităţilor de învăţământ preuniversitarInspecţia unităţilor de învăţământ preuniversitar NOUL REGULAMENT DE INSPECŢIE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR NOUL REGULAMENT DE INSPECŢIE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR Poate fi accesat la adresa: Inspecţia şcolară generală a unităţilor de învăţământ preuniversitar Inspecţia de specialitate Inspecţia tematică

51 În evaluarea şi consilierea cadrelor didactice în cadrul inspecţiei de specialitate se va urmări cu precădere: Cunoaşterea programei şcolare Gradul în care demersul didactic este conceput din perspectiva atingerii competenţelor specifice incluse în cadrul programei şcolare Asocierea în cadrul planificării şi proiectării didactice a conţinuturilor în funcţie de competenţele specifice vizate Utilizarea unor strategii didactice bazate pe metode moderne şi alternarea formelor de activitate Gradul de adecvare al strategiei didactice la particularităţile claselor de elevi Realizarea unor conexiuni inter şi trans-disciplinare Evaluarea activităţii didactice din perspectiva eficienţei învăţării Inspecţia şcolară Inspecţia de specialitate

52 SUCCES ÎN NOUL AN SCOLAR ! !


Download ppt "CONSFĂTUIRI 2013-2014 MATEMATICA. MOTTO: “In mijlocul teoremelor si ecuaţiilor, nu uitaţi omul.” Albert Einstein."

Similar presentations


Ads by Google