Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

CONSFĂTUIRI MATEMATICA

Similar presentations


Presentation on theme: "CONSFĂTUIRI MATEMATICA"— Presentation transcript:

1 CONSFĂTUIRI 2013-2014 MATEMATICA

2 MOTTO: “In mijlocul teoremelor si ecuaţiilor, nu uitaţi omul.” Albert Einstein

3 Structura anului şcolar 2013-2014 Propuneri de dezbateri
Diagnoza procesului educaţional la disciplina matematică pentru anul şcolar Priorităţi ale educaţiei pentru anul şcolar Învăţământ preuniversitar Precizari privind modificarea / adaptarea /elaborarea de regulamente-specifice referitoare la organizarea și desfășurarea competițiilor școlare  Portofoliul profesorului de matematică

4 EXAMENE ŞI CONCURSURI

5 EVALUAREA NAŢIONALĂ pentru elevii clasei a VIII-a
BACALAUREAT 2013 EVALUAREA NAŢIONALĂ pentru elevii clasei a VIII-a EXAMENUL DE DEFINITIVARE în învăţământ CONCURSUL DE TITULARIZARE în învăţământ

6 Evaluarea Naţională Matematică Numar inscrisi Numar prezenti
Numar inscrisi Numar prezenti Numar eliminati Numar de evaluati 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 Total: 2842 2778 43 187 285 269 518 297 295 310 457 117 Mediu urban: 1033 1018 8 81 68 154 108 113 127 241 75 Mediu rural: 1809 1760 35 144 204 201 364 189 182 183 216 42 Sex feminin: 1506 1469 27 82 114 237 168 203 280 76 Sex masculin: 1336 1309 16 105 171 155 281 129 107 177 41 98% 1,55% 6,73% 10,26% 9,68% 18,65% 10,69% 10,62% 11,16% 16,45% 4,21%

7 Rezultate pe tranşe de medii
2013

8 Analizând rezultatele obţinute la matematică se observă:
- ponderea mare a notelor în intervalul 9-10 ( 20,66% din totalul notelor ); - menţinerea decalajului între urban şi rural de circa 15 procente (în favoarea mediului urban ) pentru notele la matematică din intervalul 8-10; Procentele de promovabilitate, mai ridicate decât anul trecut (77,84% la matematică faţă de 56,51% în 2012 ) nu reflectă neapărat o îmbunătăţire a nivelului de cunoştinţe al elevilor, întrucât, aşa cum se menţionează şi în rapoartele preşedintilor din centrele de evaluare şi aprecierile profesorilor evaluatori, numărul mare de itemi de nivel minim şi inexistenţa itemilor cu grad sporit de dificultate a dus la obţinerea cu mare uşurinţă a notei 5 (şi implicit o creştere a procentelor) şi la imposibilitatea realizării unei diferenţieri între elevii buni şi foarte buni.

9 Evaluarea Națională clasa a VIII-a • Programa – nu sunt modificări • Structura probei scrise – nu sunt modificări • Postare model

10 Date calitative despre şcolile gimnaziale
Diferenţa mediei mediilor evaluarea naţională - absolvire 5-8 variază de la -0,58(Şcoala Lucian Blaga Bistriţa) la -2,35(Liceul Tehnologic Telciu/Telcisor) FACETI O COMPARATIE INTRE MEDIA MEDIILOR LA MATEMATICA V-VIII SI NOTA DE LA EVALUARE NATIONALA! Diferenţa mediei mediilor evaluarea naţională - absolvire 5-8 variază de la -0,20 la -6,03. - 45 de unităţi au diferenţa în modul mai mică ca 1 - 81 de unităţi au diferenţa în modul mai mare sau egală

11 BACALAUREAT 2013 Procent de promovare 60,23%

12 Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat 2013
Forma de invatamant Inscrisi Reusiti intre 6 si 6.99 10 Respinsi Neprezentati Eliminati Zi 1990 1353 (73.17%) 349 (25.79%) 245 (18.11%) 224 (16.56%) 254 (18.77%) 246 (18.18%) 35 (2.59%) 495 (26.77%) 141 (7.09%) 1 (0.05%) Seral 296 37 (21.89%) 29 (78.38%) 5 (13.51%) 1 (2.7%) 0 (0%) 131 (77.51%) 127 (42.91%) 1 (0.59%)

13 BACALAUREAT – 2014 • Programa – nu sunt modificări
• Structura probei scrise – nu sunt modificări • Postare modele • Simulări – anunțate pe ,

14 Evaluarea națională clasa a VI-a 2014
 Postare model test  2012 și 2013 pilotare  2014 se susţine la toate clasele a 6 a

15 Examenul de definitivat 2013
Desfăşurare - două inspecţii la clasă finalizate cu notă; - directorul unităţii a fost membru în comisie; - subiect la nivel naţional, elaborat de CNEE; - nota de promovare atât la inspectii cât şi la proba scrisă a fost 8; -evaluarea s-a realizat la nivel naţional. Rezultate la nivelul judeţului: Inscrişi 9, prezenţi 8 2 note peste 8

16 TITULARIZARE 2013 Inspecţii la clasă la matematică: 34 de candidaţi repartizaţi în 8 unităţi de învăţământ . Note acordate la inspecţii :cea mai mare a fost nota 10 şi cea mai mică 8,25. Subiecte elaborate de CNEE după modelul postat pe site-ul MEN Evaluarea la nivel naţional. Au susţinut proba scrisă 25 candidaţi din care : - 7 au obţinut note de titularizare; - 11 note între 5 şi 6,99; - 5 candidaţi au avut note sub 5. Cea mai mare notă a fost 9 iar cea mai mică 2,40. În urma rezultatelor obţinute, doar 5 dintre candidaţi au ocupat posturi titularizabile.

17 Definitivat/Titularizare 2014
Propuneri de schimbare a programelor de definitivat și de titularizare: – de trimis până la pe adresele: şi  Titularizare - didactica specialității (cf. legislației )

18 OLIMPIADE SI CONCURSURI 2012-2013

19 Analiza rezultatelor elevilor la olimpiadele şi concursurile şcolare şi naţionale
matematică desfăşurate în anul şcolar În calendarul MECTS la disciplina Matematică sunt cuprinse următoarele olimpiade şi concursuri: Olimpiada de Matematică pentru Gimnaziu şi Liceu Concursul Interjudeţean de matematică şi informatică “Grigore Moisil” Concursul „ + - POEZIE” Concursul de Matematica Aplicata Adolf Haimovici  Concursul Cangurul Concursurile Lumina Math şi Evaluare în educaţie Olimpiada satelor (Rezultatele le gasiti pe isjbn.ro- matematica)

20 LOT SIGHISOARA 1 VACAR DOROTHEEA 20,5 V Sc. Gimn."A. Iancu" Bistrita
BN Oprea Angelica 2 PURCSA LUCAS 19,5 Colegiul Naţ. L Rebreanu Bistriţa Checec Lucretia 3 DEAC ALEX CLAUDIU 27 VI Sc. Gimn."L.Blaga" Bistrita Pop Stela

21 LOT BRASOV VII-XII 1 MARC DARIA C.N. “PETRU RAREŞ” BECLEAN
SAPLACAN LIA 2 REBREANU IULIA Şc. Gimn. nr. 1 Bistriţa CRACIUNAS RODICA 3 VIREGAN NICOLETA Colegiul Nat. "Liviu Rebreanu" Bistrita IVANESCU PETRU 4 RINJA ALEXANDRA SANDA NICOLAE 5 HOZA LUCREŢIA ANGELICA COMAN RODICA 6 TONIUC DANIEL

22 Nr.crt Numele şi prenumele elevului Gen Clasa Secţiunea de concurs Unitatea şcolară Localitatea Jud Profesorul îndrumător 1 FUSTOS TIMEA F X SERVICII CN"P. RAREŞ" BECLEAN BN SĂPLĂCAN LIA 2 COSTINEA EMIL M XI L.P.S. BISTRIŢA CHILOM IULIANA 3 VERTIC PAUL CN"A.MUREŞANU" GOINA DELIA 4 BORDEANU DARIUS IX ŞTIINŢE 5 PĂTRAŞCU IONATAN CN"L.REBREANU" CHICIUDEAN NASTASIA 6 RUNCAN ALEXANDRA 7 SCHWELLER FRANCESCA 8 TONIUC HOREA 9 AMARANDEI ALEXANDRU SANDA NICOLAE 10 CRISTUREAN MARA XII 11 DUNEŞ GABRIEL IULIAN MUREŞAN LIVIU 12 CÎTIUL ANCUŢA PETRUŢA TEHNIC LIC. TEHNIC TELCIU PLEŞ GHEORGHE 13 POP RAREŞ TUDOR IONUŢ COL.TEHNIC INFOEL CROITOR CLAUDIA 14 NĂSTUŢĂ IOANA DELIA UMAN CN"G.COŞBUC" NĂSĂUD TEBIEŞ IOAN 15 SVINŢIU OTILIA CONCURSUL DE MATEMATICA APLICATA A HAIMOVICI Iasi 2013 Profesori delegati Chilom Iuliana/Goina Delia

23 +/- Poezie Focsani CHIRLEŞAN CRISTINA clasa a6a ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BISTRIŢA -Crăciunaş Rodica BORCANI ROBERT RAUL clasa a5a ŞCOALA GIMNAZIALĂ „STEFAN CEL MARE” BISTRIŢA -Baciu Monica

24 Olimpiada satelor din Transilvania
PREMIUL I Creța Florin-Școala Gimnazială” Grigore Herineanu” Galații Bistriței-Rusu Claudia Cotoc Vasile Gabriel-Școala Gimnazială” Grigore Herineanu” Galații” Bistriței-Rusu Claudia PREMIUL II Niculai Simona-clasa a7a-Liceul Tehnologic Feldru-Costinașiu Ștefan Cărbune Ionela Elena-clasa a8a-Școala Gimnazială”Iustin Ilieșiu” Anieș-Cărbune Titus Arcălean Maria Lorena-clasa a5a-Școala Gimnazială” Grigore Herineanu” Galații Bistriței-Rusu Claudia Dodu Anca-clasa a4a- Liceul” Radu Petrescu” Prundu Bîrgăului-Pătraș Fira PREMIUL III Hădărău Lucica-clasa a5a- Liceul Tehnologic”Liviu Rebreanu” Maieru-Cotul Adela Habor Samuel Florin-clasa a4a- Liceul Tehnologic Lechința- Cornea Mia MENTIUNE Avram Adelina-clasa a4a-Liceul Tehnologic”Liviu Rebreanu” Maieru-Berende Elena Csilag Andras-clasa a7a-Școala Gimnazială Nimigea de Jos-Szasz Teodor

25 Concursuri judetene, interjudeţene şi nationale organizate în unităţi de învăţământ din
Bistriţa-Năsăud “Grigore Moisil”-Bistrita “Matematica de drag”- Bistrita “Olimpiada satelor din Transilvania” “Sfinx XXI”-Mariselu “Gavril Tulai”-Nasaud “+/- Poezie” “Adolf Haimovici” “Lumina math” “Evaluare in educatie” “Cangurul” “Sever Aurel Groze”-Beclean “Grigore Herinean”-Galaţii Bistritei “Paul Tanco”?

26 Calendar olimpiada de matematică 2014
-Etapa pe școală –18 ianuarie 2014 -Etapa locală/pe sector al municipiului București – 15 februarie 2014 -Etapa județeană/a municipiului București – 8 martie 2014 -Etapa națională V-XII Cluj Napoca -7–11 aprilie 2014 Lotul BN pentru Olimpiada Naţională 2014 va conţine un număr de 3(2+1) elevi la clasele V-VI şi 6 elevi la clasa VII-XII.

27 CONCURSURI NATIONALE 2013-2014
Nr.cr. Concurs-denumire Faza şcoală Faza locală Faza jud Faza naţ 1. Olimpiada cl. V-VIII 18 ian 2014 25 Feb 2014 2. Olimpiada cl. IX-XII 3. Concursul interdisciplinar "± Poezie" 4. Concursul European de Matematică Aplicată "Cangurul" cl. III-XII fără finanţare MEN 5. Concursul "Lumina Math" al Lumina Instituţii de Învăţământ fără finanţare MEN 6. Concursul Naţional de Matematică Aplicată "Adolf Haimovici" fără finanţare MEN ian 2014 18 Feb 2014

28 CLASE DE EXCELENŢĂ APROBATE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2013-2014
Nr.crt. CLASA PROFESOR-INSTRUCTOR LOC DE DESFĂŞURARE ZIUA/ORA 1 A Va CHILOM IULIANA GOINA DELIA IACOB LUCICA COLEGIUL NAŢIONAL ANDREI MURESANU BISTRITA LUNI ORA 16 2 aVIa CHIRA MIRELA MITITEAN ANCUŢA COLEGIUL NAŢIONAL LIVIU REBREANU BISTRIŢA JOI ORA 15 3 aVII a MORAR HORATIU CHICIUDEAN NASTASIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞTEFAN CEL MARE BISTRIŢA COLEGIUL NAŢ. LIVIU REBREANU BISTRIŢA VINERI-ORA 15 4 IX X SANDA NICOLAE IVANESCU PETRU 5 XI XII COMAN RODICA CIOANCA MONICA 6 VI/VII IX/X SAPLACAN LIA- STANCIU ELISABETA STANCIU DANIEL TIMARU IOAN ORTOAN PETRU COLEGIUL NAŢIONAL PETRU RARES BECLEAN MARTI ORA 15 MARTI ORA 16 7 VII ROMAN CERASELA SOLOVASTRU VASILE ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI EMINESCU NĂSĂUD Inspector şcolar de specialitate Lucica Iacob

29 PORTOFOLII

30 Portofoliul profesorului de matematică
Portofoliul cadrului didactic A. Proiectare / evidenţă/ evaluare A.1. Proiectare: • Planificare anuală; • Proiectarea unităţilor de învăţare; • Programe şcolare pentru discipline opţionale noi; • Proiectarea pregătirii suplimentare a elevilor capabili de performanţă; • Proiectarea pregătirii elevilor ce prezintă dificultăţi în învăţare; • Crearea de softuri educaţionale în specialitate. anual A.2. Evidenţă: • Rezultate deosebite obţinute în pregătirea elevilor în raport cu standardele curriculare de performanţă; • Performanţe în pregătirea elevilor la concursurile de profil/olimpiade, alte concursuri; • Rezultate la examene naţionale; • Rezultatele evaluării predictive; • Rezultatele evaluărilor periodice; • Graficul de desfăşurare a tezelor semestriale; • Iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea programului A.E.L. în cadrul şcolii, dacă există condiţiile tehnice necesare; • Evidenta elevilor capabili de performanta ; • Evidenta elevilor care prezintă dificultăţi in învăţare ; • Orarul săptămânal si al pregatirilor suplimentare; • Subiecte la teze semestriale (unde este cazul); • Fişa de autoevaluare pentru obtinerea calificativului

31 B. Dezvoltare profesională şi carieră B.1. Perfecţionare metodică:
A.3. Instrumente de evaluare şi notare: • Chestionare; • Tipuri diferite de itemi de evaluare; • Grile; • Teste, etc. A.4. Resurse materiale proprii: • Cărţi, almanahuri, culegeri, texte, teste, etc.; • Dischete, CD-uri, DVD-uri, casete, video, casete audio, folii retroproiector, etc.; • Atragerea de finanţări pentru activităţi în specialitate. A.5. Documente curriculare necesare: • Programe şcolare ; • Ghiduri metodologice de aplicare a programelor şcolare ; • Precizări metodologice cu privire la predarea specialităţii (M.E.C.T.S., I.S.J.); • Programele pentru examenele naţionale; • Subiectele pentru examene naţionale. A.6. Activitati extracurriculare desfăşurate în cadrul specialităţii: • Mese rotunde, dezbateri, întâlniri; • Excursii, drumeţii; • Activităţi desfăşurate în vederea realizării echităţii în educaţie. B. Dezvoltare profesională şi carieră B.1. Perfecţionare metodică: • Definitivat, grade didactice, doctorat ; • Cursuri de perfecţionare, formare şi abilitare curriculară; • Participări la sesiuni de referate, mese rotunde, simpozioane ; • Participare cu referate la cercurile pedagogice ; • Cercetare ştiinţifică. B.2. Activitate publicistică: • Articole în diverse publicaţii; • Cărţi în domeniul educaţional; • Caiete metodice / ghiduri metodologice

32 B.3. Documente privind calitatea de: • Mentor; • Tutore;
• Formator local/ judeţean/ naţional; • Propunător de subiecte la concursuri/ olimpiade/ exameene naţionale; • Membru în comisia de organizare a concursurilor/olimpiadelor/ examenelor naţionale; • Însoţitor/ supraveghetor al elevilor la concursuri şi olimpiade şcolare; • Membru în Comisia naţională de specialitate/ comisii de lucru ale I.Ş.J./M.E.C.T.S. (contribuţii la elaborarea de programe şcolare, regulamente, metodologii, îndrumătoare/ ghiduri, manuale şcolare, auxiliare didactice, etc.) • Coordonator cerc pedagogic/ metodist/ membru în consiliu consultativ al inspectorului de specialitate; • Îndrumător reviste şcolare/membru în colectivul de redacţie al revistelor de specialitate; • Evaluator manuale; • Membru în comisii ştiinţifice. B.4. Participarea la proiecte şi parteneriate: • Rezultatele comunicării cu părinţii şi autorităţile locale concretizate în reducerea abandonului şcolar, a delicvenţei juvenile, a comportamentelor marginale; • Proiecte de parteneriat educaţional: local/judeţean/naţional/ internaţional; • Proiecte în cadrul programelor de reformă coordonate de I.Ş.J./M.E.N.; • Coordonarea activităţilor Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară; • Integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale; • Realizări în educaţia adulţilor şi reconversia profesională. B.5. Premii şi recompense: • Scrisori de mulţumire, diplome, ordine, medalii acordate de M.E.N/Guvernul/Preşedinţia României , alte instituţii centrale; • Salarii de merit, gradaţii de merit, scrisori de mulţumire; • Diplome acordate la nivel local şi judeţean.

33 Portofoliul profesorului metodist
Decizia/documentul de numire ca profesor metodist al I.Ş.J; Programul de activităţi pentru anul şcolar în curs; Procesele- verbale întocmite cu prilejul desfăşurării activităţilor metodice (cu semnăturile participanţilor); Materialele documentare utilizate ca suport pentru desfăşurarea activităţilor metodice. Materiale ilustrative din timpul desfăşurării activităţilor metodice (fotografii, filme, interviuri etc.); Copii după delegaţiile pentru efectuarea inspecţiilor de acordare a gradelor didactice sau ale altor inspecţii, dacă aţi fost delegaţi; Copii după procesele- verbale întocmite în timpul inspecţiilor; Listă de materiale bibliografice şi documentare în domeniul didacticii şi metodicii Analiza S.W.O.T. a activităţii cu puncte tari, puncte slabe, ameninţări şi oportunităţi; Alte materiale necesare în desfăşurarea activităţii. Dovada a 90 de credite obtinute in diferite cursuri de perfectionare.

34 Portofoliul/mapa inspectorului de specialitate
1. Fişa postului operaţionalizată. Curriculum vitae 2. Banca de date I: norme, instrucţiuni, regulamente, programa de bacalaureat /evaluare naţională, planuri-cadru, proiecte de lecţii, planificări didactice pe clase, documente privind evaluarea elevilor şi a profesorilor. 3. Rapoarte periodice: lunare, semestriale, anuale. 4. Programe manageriale anuale şi semestriale 5. Graficul de inspecţie semestrial 6. Consiliul consultativ al profesorilor de specialitate 7. Banca de date II: programe şcolare, manuale şcolare, încadrarea cadrelor didactice, formarea continuă a cadrelor didactice şi statutul cadrelor didactice 8. Lista profesorilor metodişti şi a sarcinilor delegate 9. Lista profesorilor formatori naţionali şi locali 10. Lista responsabililor cercurilor pedagogice; probleme ridicate la activităţile cadrelor didactice 11. Lista şefilor de catedre din unităţile de învăţământ 12. Situaţia resurselor didactice din şcoli 13. Situaţia acţiunilor metodice şi de perfecţionare organizate cu cadrele didactice în colaborare cu diferite instituţii 14. Rezultate deosebite ale cadrelor didactice şi ale elevilor 15. Situaţia rezultatelor elevilor la specialitate la teste naţionale şi bacalaureat 16. Situaţia elevilor la concursuri şcolare 17. Instrumente, indicatori, itemi /acţiuni specifice elaborate 18. Lista cursurilor opţionale şi avizarea lor 19. Situaţia manualelor la specialitate 20. Evidenţa documentelor specifice primite de la M.E.C.T.S.

35 Consiliul consultativ ISJ
Ardelean AlbiniţaLiceul Sanitar Bistriţa Bors ElenaScoala generala nr.1 Bistrita Candale StefanSc. Gen. Ilva Mare Cârcu AncaCol. Nat.”G. Cosbuc” Nasaud Chira MirelaCol. Nat. A. Muresanu Bistrita Coman RodicaCol. Nat.”L.Rebreanu” Bistrita Cosic Dorel Inspector şcolar de specialitate Duicu IoanSc. Gen. nr. 4 Bistrita-reprezentant sindicat Chilom Iuliana director CCD Iacob Lucica Inspector şcolar de specialitate Ioja Ioan Metodist CCD Oprea AngelicaSc. Gen. Avram Iancu Bistrita Paşca IulianaLiceul cu program sportiv Piciu DanielaCol. Tehnic Infoel Bistrita Pop StelaSc. Gen. Lucian Blaga Bistrita Rusu VasileSc. Gen. Rebrisoara Sanda NicolaeCol. Nat. Liviu Rebreanu Bistrita- reprezentant SSMR Săplăcan LiaColegiul Naţional Petru Rareş Beclean Szasz Teodor Sc. Gen. Nimigea Stanciu Daniel ISJ Şteopoaie VasileLic.Solomon Halita Sg.-Bai Chiciudean NastasiaCol. Nat.”L.Rebreanu” Bistrita

36 Priorităţi ale educaţiei pentru anul şcolar 2013-2014 - Învăţământ preuniversitar
1. Creșterea participării școlare prin: Asigurarea accesului la educație pentru toți copiii și tinerii, la toate nivelurile sistemului de învățământ preuniversitar Planuri de acțiune cu activități concrete pentru sprijinirea elevilor aflați în dificultate, în vederea asigurării succesului școlar Acțiuni de creștere a motivației elevilor pentru a se implica în procesul de învățare, diminuarea absenteismului și măsuri active de prevenire a abandonului școlar și a părăsirii timpurii a mediului educațional instituționalizat Planuri de acțiune coerente cuprinzând activități specifice de consiliere și orientare școlară și profesională, personalizate, la nivelul județului/al fiecărei unități de învățământ

37 2. Asigurarea procesului instructiv-educativ
Parcurgerea integrală a programei școlare, în vederea atingerii standardelor naționale și a susținerii cu succes de către elevi a examenelor naționale Tratarea diferențiată și individualizarea predării – învățării – evaluării astfel încât să se asigure progresul școlar al tuturor elevilor Evaluarea continuă a elevilor și aplicarea evaluării cu scopul orientării și optimizării procesului de învățare Focusarea activității de inspecție școlară pe asigurarea calității în predare – învățare - evaluare

38 3. Dezvoltarea, prin formare continuă, a competențelor profesionale deținute de cadrele didactice
Diagnoza nevoii de formare a cadrelor didactice în specialitate, argumentată de concluziile inspecției școlare Activități specifice menite să contribuie la dezvoltarea competențelor de elaborare și evaluare a tipurilor de itemi propuși la probele de la examenele naționale Colaborarea profesională în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice etc., în vederea creșterii eficienței actului didactic

39 LISTA ACTE NORMATIVE Legea educației naționale nr. 1/2011
Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, aprobat prin OMECTS nr. 5530/ , publicat în M.O. nr. 738/ Regulamentul de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMECTS nr. 5547/ , publicat în M.O. nr. 746/ Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin OMECTS nr. 6143/ , publicat în M.O. nr. 824 bis/767/ Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5561/ , publicat în M.O. nr. 767/ Metodologia pentru acordarea titlului „Profesorul anului“ în învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5546/ , publicat în M.O. nr. 0715/ Metodologia şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5486/ , publicat în M.O. nr. 0741/

40 Metodologia privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice, aprobată prin OMECTS nr. 5485/ , publicat în M.O. nr. 0739/ Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar din inspectoratele şcolare, aprobată prin OMECTS nr.5558/ , publicat în M.O. nr. 0734/ Metodologia privind mișcarea personalului didactic(care va fi în vigoare) Metodologia de organizare şi funcţionare a centrelor de excelenţă, aprobată prin OMECTS nr. 5577/ , publicat în M.O. nr. 0775/ Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi Regulamentul de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, aprobate prin OMECTS nr. 3035/ , publicat în M.O. nr. 69/  Regulament specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de matematică, aprobat prin Nota MEN nr / OMECTS nr.3818/ privind structura anului școlar

41 Prezentare Generală Structura anului şcolar , aprobată prin O.MEN Planurile – cadru de învăţământ valabile în anul şcolar Programe şcolare valabile în anul şcolar Programe şcolare-cursuri opţionale Manuale şcolare în vigoare

42 Structura anului şcolar 2013-2014, aprobată prin OMEN nr. 3818/03. 06
Art.1 (1)Anul şcolar are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 176 de zile lucrătoare. (2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1) se stabilesc următoarele: a)pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar are 37 de săptămâni din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfăşurării examenului naţional de bacalaureat. Cursurile claselor terminale se încheie în data de 30 mai 2014; b)pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 36 de săptămâni din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfăşurării evaluării naţionale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de 13 iunie 2014;

43 Semestrul II Cursuri 10.02 – 7.04 – Școala altfel 23.04 – 20.06 Vacanta vacanța de primăvară 21.06 – vacanța de vară Semestrul I Cursuri 16.09 – 6.01 – Vacanta 2 – , înv. primar şi înv. preşcolar – vacanța de iarnă 1.02 – vacanța intersemestrială

44 Art.4 (1) Săptămâna 7–11 aprilie 2014 din semestrul al doilea este săptămână dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit „Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, având un orar specific. (2) Tipurile de activități care se organizează în săptămâna menționată la alin. (1), modalitățile de organizare și responsabilitățile se stabilesc conform anexei, care face parte integrantă din prezentul ordin. Art.5 (1) Tezele din semestrul I al anului şcolar se susţin, de regulă, până la data de 20 decembrie 2013. (2) Tezele din semestrul al II-lea al anului şcolar se susţin, de regulă, până la data de 23 mai 2014.

45 Planurile –cadru valabile în anul şcolar 2013-2014
- Planurile-cadru pentru clasele I-VIII, aprobate prin OM Nr. 3638/ - Planurile-cadru de învăţământ pentru clasele IX-XII, filierele teoretică şi vocaţională cursuri de zi, aprobate prin OM Nr. 3410/ - Planurile-cadru de învăţământ pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral, aprobate prin OM Nr. 3411/ - Planurile-cadru de învăţământ pentru: clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, ruta directă de calificare; clasa a XI-a, anul de completare; clasele a XI-a/ a XII-a şi a XII-a/a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică cursuri de zi şi seral, aprobate prin OM Nr. 3412/ - Nota MECTS nr /2012 privind aplicarea curriculumului pentru învățămîntul profesional cu durata de 2 ani PLANURILE –CADRU ŞI PROGRAMELE ŞCOLARE, în vigoare, pot fi accesate la adresa: şi instituţii afiliate>Centrul Naţional de Evaluare si Examinare (CNEE)> Curriculum > Acte normative emise de MECTS

46 Grade didactice A. Informaţii privind perioadele de depunere a dosarelor, condiţiile de înscriere şi de promovare a examenelor de definitivat, gradul II şi gradul I se vor găsi pe şi la responsabilii cu formarea continuă din unitatea de învăţământ. B. Pentru inspecţii în vederea susţinerii gradelor didactice se contactează inspectorii de specialitate

47 TEMATICA CERCURILOR PEDAGOGICE Liceu
Semestrul I 1. Evaluarea initiala reper pentru adaptarea procesului de învățare la particularitățile elevului. Modele de teste, rezultate, analize 2. Analiza rezultatelor la examenul de bacalaureat 2013 Semestrul II 1. Metode de optimizare a învăţării cu scopul personalizării procesului de învăţământ. 2. Metoda reducerii la absurd- aspecte metodice si stiintifice

48 TEMATICA CERCURILOR PEDAGOGICE Gimnaziu
Semestrul I 1. Evaluarea initiala- reper pentru adaptarea procesului de învățare la particularitățile elevului. Modele de teste, rezultate, analize. 2. Analiza rezultatelor la Evaluarea Nationala 2013. Semestrul II 1. Metode de optimizare a învăţării cu scopul personalizării procesului de învăţământ. 2. O noua abordare a evaluarii - testele PISA si TIMMS.

49 Profesorii debutanți sunt obligați sa realizeze schițe de proiect pentru fiecare lecție predată în primii trei ani de activitate SCHIȚĂ DE LECȚIE DATE INTRODUCTIVE •Data. •Şcoala, •Clasa. •Disciplina. •Subiectul lecţiei., •Durata de desfăşurare a lecţiei. •Obiectivul central (scopul) lecţiei. •Competențe specifice vizate (se trec cu nr. de ordine din programa școlară) •Obiectivele operaţionale. •Tipul şi varianta de lecţie. •Resurse procedurale (metode didactice). •Resurse materiale (mijloace de învăţământ: aparatură şi material didactic). •Tipul de organizare a activităţii (colectivă, pe grupe şi / sau individuală). •Anticiparea dificultăţilor. •Bibliografia (în ordinea alfabetică a autorilor, cu specificarea autorilor, titlului lucrării, editurii, anului apariţiei, paginilor) •SCHEMA TABLEI – cu desene (atunci când este cazul) realizate în culorile convenţionale. •FIŞA DE MUNCĂ INDEPENDENTĂ (DE LUCRU) – în special pentru lecţiile bazate pe învăţare prin descoperire, problematizare, observaţie independentă şi experiment de laborator . •FIŞA DE EVALUARE - cu itemi corespunzători obiectivelor operaţionale propuse.

50 Poate fi accesat la adresa: http://www.edu.ro/index.php/articles/16313
Inspecţia unităţilor de învăţământ preuniversitar NOUL REGULAMENT DE INSPECŢIE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR Poate fi accesat la adresa: Inspecţia şcolară generală a unităţilor de învăţământ preuniversitar Inspecţia de specialitate Inspecţia tematică

51 Inspecţia şcolară Inspecţia de specialitate
În evaluarea şi consilierea cadrelor didactice în cadrul inspecţiei de specialitate se va urmări cu precădere: Cunoaşterea programei şcolare Gradul în care demersul didactic este conceput din perspectiva atingerii competenţelor specifice incluse în cadrul programei şcolare Asocierea în cadrul planificării şi proiectării didactice a conţinuturilor în funcţie de competenţele specifice vizate Utilizarea unor strategii didactice bazate pe metode moderne şi alternarea formelor de activitate Gradul de adecvare al strategiei didactice la particularităţile claselor de elevi Realizarea unor conexiuni inter şi trans-disciplinare Evaluarea activităţii didactice din perspectiva eficienţei învăţării

52 SUCCES ÎN NOUL AN SCOLAR ! !


Download ppt "CONSFĂTUIRI MATEMATICA"

Similar presentations


Ads by Google