Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Visual 5.1 Hawlgallada Goobid iyo Samatabbixin  Qaymayn  Goobiddu waxay tahay:  Helidda dhibbanayaasha.  Diiwaan-gelinta meelaha.  Samatabbixintu.

Similar presentations


Presentation on theme: "Visual 5.1 Hawlgallada Goobid iyo Samatabbixin  Qaymayn  Goobiddu waxay tahay:  Helidda dhibbanayaasha.  Diiwaan-gelinta meelaha.  Samatabbixintu."— Presentation transcript:

1 Visual 5.1 Hawlgallada Goobid iyo Samatabbixin  Qaymayn  Goobiddu waxay tahay:  Helidda dhibbanayaasha.  Diiwaan-gelinta meelaha.  Samatabbixintu waxay tahay hannaanno iyo qaaciddooyin loo siibo dhibbanayaasha

2 Visual 5.2 Go’aanka Isku-dayga Smatabbixin  Halista ugu jirta samatabbixiyaha  Wanaagga ugu badan oo loo qabto dadka ugu badan

3 Visual 5.3 Yoolalka Goobidda iyo Samatabbixinta  Samatabbixi dadka ugu badan waqtiga ugu yar  Samatabbixi dadka aan aad u xannibnayn marka hore

4 Visual 5.4 Goobidda iyo Samatabbixinta Waxgalka ah  Qaymayn waxgal ah  Nabdoonaanta samatabbixiyaha  Nabdoonaanta dhibbanayaasha

5 Visual 5.5 Himilooyinka Cutubka  Aqoonso shuruudaha qaymaynta xaaladaha iman kara ee goobidda iyo samatabbixinta.  Qeex farsamooyinka ugu caamsan ee waxka- goobidda dhisme.  U isticmaal farsamooyin nabdoon qaadidda xaaqidda burburka iyo siibidda dhibbanaha.  Qeex dariiqooyin lagu dhawro samatabbixiyeyaasha inta lagu jiro goobidda iyo samatabbixinta.

6 Visual 5.6 Qaymaynta CERT ee Goobidda iyo Samatabbixinta 1.Xaqiiqooyin ururso 2.Qiimee burburka 3.Tixgeli waxyaabaha dhici kara 4.Qiimee xaalkaaga 5.Samee muhiimado 6.Go’aanno qaado 7.Samee qorshe hawleed 8.Hawl qabo 9.Qiimeee horumarka

7 Visual 5.7 Tallaabo 1: Xaqiiqooyin ururso Ku xisaabtan:  Waqtiga dhacdada iyo maalinta toddobaadka.  Nooca dhismaha.  Cimilada.  Halista. Xaqiiqada u ururi si sax ah.

8 Visual 5.8 Step 2: Qiimee burburka War-isgaarsiinta Himilada CERT way isbedelaysaa haddii:  Burburku uu khafiif yahay.  Burburku uu dhexdhexaad yahay..  Burburku uu culus yahay.. Tixgeli dhismaha iyo da’diisa. Abid ha gelin dhisme dhaawac culus gaaray!

9 Visual 5.9 Goobid iyo Samatabbixin Burbur Khafiif ah

10 Visual 5.10 Goobid iyo Samatabbixin Burbur Dhexdhexaad ah

11 Visual 5.11 Goobid iyo Samatabbixin Burbur culus

12 Visual 5.12 Qaymaynta Goobidda iyo Samatabbixinta  Shaqaale  Agabka wax lagu qabto  Qalab

13 Visual 5.13 Tixgelinno Nabdoonaanta Khuseeya  Ka dhig nabdoonaanta samatabbixiyaha walaacaaga kowaad.  Isticmaal hab jaallennimo (saaxiib la shaqayn) ah.  Ka digtoonow halista.  Isticmaal qalabka nabdoonaanta.  Hays bedbedeleen kooxuhu. Wadashaqan=Guul

14 Visual 5.14 Samaynta Hawlaha Goobidda Indha indhee aagga adigoo: 1.Isticmaalaya farsamooyinka goobidda oo ku salaysan qaymayn. 2.Helidda dadka dhibbanaan kara.

15 Visual 5.15 Samaynta Hawlaha Goobidda

16 Visual 5.16 Samaynta Hawlaha Goobidda

17 Visual 5.17 Samaynta Hawlaha Goobidda

18 Visual 5.18 Samaynta Hawlaha Goobidda Dululaatiyo gooni gooni ah

19 Visual 5.19 Qaaciddo Goobid ah oo Waxgal ah  Waxay muujisaa meesha samatabbixiyuhu uu joogo  Waxay ka hortagtaa dedaalka oo isku kor luma

20 Visual 5.20 Qaaciddada Goobidda 1.U yeer yeer dhibbanayaasha. 2.Isticmaal hab qaabaysan oo goobid ah. 3.Marba istaag oo wax dhegayso. 4.Isku xoori (saddex xagaloodi). 5.Calaamadi meelaha la goobay si loo diiwaaniyo natiijada. 6.Gudbi oo ka warbixi natiijooyinka.

21 Visual 5.21 Samaynta Hawlaha Goobidda

22 Visual 5.22 Samaynta Hawlaha Samatabbixinta Hawlqabashada kowaad:  Abuuridda meel nabdoon oo samatabbixin laga sameeyo  Ka qaab waxyaabaha jidka.  Agab u isticmaal si aad u dhaqaajiso walxaha.  Qashinka/burburka xaaq.  Qaymaynta ama dejinta dhibbanayaasha  Qaadidda dhibbanayaasha

23 Visual 5.23 Abuuridda Meel Nabdoon Yoolalka:  Joogtee nabdoonaanta samatabbixiyaha.  Ku kala sooc dhibbanayaasha dhisme aan aad jugi u gaarin.  Si degdeg ah uga daadguree dhibbanayaasha dhismooyinka jugta yari gaaryay, si aad u yarayso dhaawaca.

24 Visual 5.24 Taxaddarrada lagu Yareeyo Khataraha Aag Nabdoon:  Ogow cilladahaaga.  Raac hannaanka nabdoonaanta.  Burburka ku xaaq:  Kabaallayn.  Weelayn.

25 Visual 5.25 Saaridda Dhibbanayaasha Noocyada loo baxsho dhibbanayaasha waxa ka mid ah:  Is bixin (qofku is baxsho) ama la caawiyo.  Dhifasho iyo Jiidid. U oggolow dhibbanayaashu in ay isa siibaan markay yeeli karaan.

26 Visual 5.26 Qaaciddada Siibidda (Bixinta) Waxay ku xiran tahay:  Degganaanshaha guud ee bay’adda aadka u dhaw.  Tirada samatabbixiyeyaasha ah ee la heli karo.  Xoogga iyo awoodda samatabbixiyeyaasha.  Xaaladda dhibbanaha.


Download ppt "Visual 5.1 Hawlgallada Goobid iyo Samatabbixin  Qaymayn  Goobiddu waxay tahay:  Helidda dhibbanayaasha.  Diiwaan-gelinta meelaha.  Samatabbixintu."

Similar presentations


Ads by Google