Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

11 stoljeća hrvatske glagoljske knjige Darko Žubrinić Zagreb, 2001. www.hr/hrvatska/Croatia-HCS.html.

Similar presentations


Presentation on theme: "11 stoljeća hrvatske glagoljske knjige Darko Žubrinić Zagreb, 2001. www.hr/hrvatska/Croatia-HCS.html."— Presentation transcript:

1 11 stoljeća hrvatske glagoljske knjige Darko Žubrinić Zagreb,

2 Značenje glagoljice papa Pavao VI. crkveno-liturgijsko, ekumensko značenje povijesno pravno i političko umjetnost glazbeno (glag. pjev.) književno (Marulić, Zoranić) tiskarstvo, paleografija integrativno za Hrv. edukativno turističko međunarodno reprezentativno znanstveno (Slovo) Z. Črnja, E. Hercigonja

3 Krčki natpis (10. ili 11. st.) Se zida Maj opat, Radonja, Rugota, Dobroslav

4 Valunska ploča (10. ili 11. st.) Baka Tjeha, sin Bratohna, unuk Juna

5 Bečki listići 11. st., 2 lista pergamene Bečka nacionalna knjižnica Kločev glagoljaš, 11. st. (Innsbruck, Trento)

6 Budimpeštanski odlomci 11. st., glagoljska građa prenesena u Budim, Jelačić vratio 1850., Khuen Hedervary opet otuđio 1885., vraćeno (ne sve).

7

8 Bašćanska ploča, konac 11. st.

9 Treći redak Bašćanske ploče

10 Crtice o Bašć. ploči Epizoda s britanskim princom Filipom Bašćanska ploča u HAZU font, druga B. pl. Zvonim., Hrvat The Book of Kells naopako

11 Darovnica slavnoga Dragoslava 1. siječnja Dobrinj, Vrbnik prijepis iz 16. st. Va ime Hristovo amen... na hrvaškom jeziku književna, pravna vrijednost

12 Glagoljica u (Turskoj) Hrvatskoj 12. st., Manastirište, kod Prijedora (Kozara) Radinu... suvremenik Bašćanske ploče

13 Glagoljica u Slavoniji 12./13. st.(?)

14 Istarski razvod (prvi sloj) do 1395., prijepis iz na 53 str. žlahtni ljudi hrvacko ime (23 puta), dežele pisar odigrao važnu ulogu priključenju Istre Hrvatskoj (B. Milanović, B. Fučić)

15 Vinodolski zakon 1288., 17 str., 75 čl. poslije Ruske Pravde najstariji pravni kodeks među slav. narodima likuf (gozba), moralna zaštita žene bar 9 eur. prijevoda (19 st.: ruski, poljski, francuski)

16 Misal kneza Novaka knez Novak Disislavić Krbava vrijednost - imanje osrednjeg plemića u Bečkoj nacionalnoj knjižnici predložak za prvotisak zapis Jurja iz Roča

17 Regule sv. Benedikta 60 listova, Arhiv HAZU, iz 13. (ili 14.) st. vjerojatno najstariji prijevod na živi jezik benediktinci su Regule morali znati napamet (120 str.)

18 Vrbnički statut (najstariji tekst iz 1362.) Senjski statut 1388., Veprinački 1507., Kastavski iz 1590., Mošćenički iz Zadnja tri objavljena najprije u Rusiji u 19. st. (!), a kasnije u Zg.

19 Brevijar Vida Omišljanina 1396., rađen za Roč u Istri Nacionalna knjižnica u Beču (bivša Dvorska) 600. obljetnica Branko Fučić pergamena: 3 stada od 40 ovaca hrv. ćirilica, latinica

20 Juraj iz Slavonije st. Brežice, Sorbonne, Tours Chateau de virginite Istria eadem patria Charwati Alphabetum Charwaticum Paval dijak z Krbave

21 Oče naš (Juraj)

22 Reimski evanđelistar st. Prag, Carigrad, Rheims Texte du Sacre (Krundibena knjiga), L. Tandarić, s. A. Pantelić, B. Fučić Louis XIV. Que sais je?

23 Hrvojev misal 1404., misal Hrvoja Vukčića Hrvatinića Topkapi Sarayi, Carigrad, 94 ilum., 380 inicijala dospio iz Korvinove knjižnice iz Budima (pod Turcima) Hvalov misal, hrv. ćir., Bologna

24 Njujorški misal , područje Zadra, ili Like i Krbave Thomas Phillips desserts of manuscripts Henrik Birnbaum Otto Sagner Verlag, Andrew Corin, UCLA

25 I. vrbnički misal Inicijal slova B župni ured u Vrbniku izložen u Dublinu 2000./01.

26 II. vrbnički misal list u Princetonu, SAD Vrbnik - glagoljaški gradić Blaž Baromić, lomljene ligature Vrbnik (i Dobrinj) spomenuti 1. siječnja 1100.g.

27 Humski brevijar 1442., Istra Metropolitana u Zagrebu Humski grafiti i Ročki abecedarij Humski grafiti, 12. st. (kovača Martina…) Zaman jezik flafoli ako srce ne moli (Barban)

28 Glagoljica u BiH Radoslavljev zbornik (1443.), Banja Luka (1471.)

29 1483. Prvotisak, inkunabula 28 godina nakon Gutenberga 11 primjeraka: Vatikan, Moskva, Washington, Beč, Zagreb

30 Malo povijesti tiskarstva J. Gutenberg, 1455.g naslova inkun., 260 gradova (Senj) 10 milijuna tiskanih inkunabula prva hrvatska tiskana knjiga Lekcionar Bernardina Splićanina

31 Baromićev Senjski misal 1494., Senj 214 listova Budimpešta, Petrograd, Cres (147), Odessa (frag.) 7 glag. knjiga

32 II. novljanski brevijar 1495., inicijal R, 500 listova pergamene (tj str.), oko 10 kg. bitka na Krbavskom polju zapis popa Martinca, Turci nalegoše na jazik hrvatski...

33 Riječka tiskara Šimuna Kožičića , Rijeka, Šimun Kožičić Benja, biskup krbavsko - modruški, rođen u Zadru napušta crkvenoslavenski hrv. redakcije, prelazi na hrvatski 5 knjiga, knižice od hrvacke zemle

34 Početnica Venecija (primjerci: Beč, New York, Oxford, Petrograd), glagoljska azbuka, od az do jest-je sricanje, bubati Molitva Nedilna (Gospodnja), Zdravo Marie. Luksuzna i u europskim razmjerima

35 Glagoljaška pustinja Blaca, Brač 15. st. dokumen ti

36 Protestantska tiskara, Urach ak knjiga u primjeraka Stipan Konzul Istranin, Antun Dalmatin Crobatische Buchstaben

37 Karamanov misal 1741., Rim, Matej Karaman rusifikacija (zapravo rutenizacija) hrvatske glagoljice pad glagoljice Rafael Levaković (Misal 1631.), brevijar Juranić, Paštrić, Gocinić

38 Parčićev misal 1893., napušta se ukrajinizacija nedostatak misala i brevijara sam izradio slova (gdje su?) Tal.-hrv. rječnik, brzoglas Vajsov misal II. Vatikanski koncil

39


Download ppt "11 stoljeća hrvatske glagoljske knjige Darko Žubrinić Zagreb, 2001. www.hr/hrvatska/Croatia-HCS.html."

Similar presentations


Ads by Google