Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Fiecare plantă sau animal depinde de un ciclu de hrană şi energie care se leagă de alte plante şi animale. Majoritatea organismelor trăiesc unele.

Similar presentations


Presentation on theme: "Fiecare plantă sau animal depinde de un ciclu de hrană şi energie care se leagă de alte plante şi animale. Majoritatea organismelor trăiesc unele."— Presentation transcript:

1

2

3

4 Fiecare plantă sau animal depinde de un ciclu de hrană şi energie care se leagă de alte plante şi animale. Majoritatea organismelor trăiesc unele pe seama altora fiind consumatori, dar în acelaşi timp sunt şi hrană pentru alte organisme. Hrana circulă de la producători la consumatori. Aşezând organismele în linie, în ordinea în care sunt mâncate unele de altele se obţine un lanţ în care hrana circulă într-un singur sens. Calea de circulaţie a materiei şi energiei într-un astfel de lanţ se numeşte lanţ trofic.

5 După mediul în care se găsesc, lanţurile trofice pot fi terestre şi acvatice. După timpul de activitate al diferitor specii, lanţurile trofice sunt diurne (de zi) şi nocturne (de noapte). Numărul verigilor într-un lanţ trofic este variabil; frecvent sunt 3-5 verigi, rareori ajungând la un număr mai mare. În multe lanţuri trofice intră şi omul. Spre exemplu: plante animale domestice om. În zonele locuite de om, datorită intervenţiei sale asupra mediului înconjurător, lanţurile trofice sunt mult mai scurte decât în zonele naturale, deoarece dispar o serie de verigi (insecte dăunătoare, păsări care se hrănesc cu acestea, animale care nu-şi mai pot găsi un adăpost prin distrugerea unor plante).

6 Toate fiinţele vii necesită energie. Plantele folosesc energia luminoasă de la soare, pentru a transforma substanţe din sol, apă şi aer în hrană. Insectele mănâncă plante, iar peştii, păsările şi alte animale mănâncă insectele. În acest fel, energia este transmisă de-a lungul unui lanţ trofic. Când fiinţele vii mor, corpurile lor se descompun şi eliberează substanţe nutritive în sol, pentru ca procesul să se reia din nou.

7 papură libelule flori de câmp peşte broască iarbă fluture păsări Fiecare organism dintr-un lanţ trofic se hrăneşte primind energie de la nivelul anterior. Ecologii împart plantele şi animalele într-un lanţ de grupuri, în funcţie de cum procură energia. Plantele sunt producătoare de energie, folosind energia soarelui pentru a produce creşterea. Animalele sunt consumatoare, obţinând energie prin hrănirea cu plante sau cu alte animale. Având ca suport imaginea, dă câteva exemple de lanţuri trofice.

8 energie solară producător (plante) consumatori primari- erbivore consumatori secundari (carnivore mici) consumatori terţiari (carnivore mari)

9 copacviermepasărepisică grâulăcustăşopârlăuliu algedafnie (purice de apă) crapştiucă Iată câteva exemple de lanţuri trofice:

10 Plantele şi animalele dintr-o anumită zonă, împreună cu aerul, solul, clima şi alte elemente, formează un ecosistem. O pădure este un ecosistem, însă există multe altele. Un ecosistem poate fi mic cât o baltă sau mare cât un ocean. Oamenii fac parte din cel mai mare ecosistem – Pământul. Unele acţiuni ale oamenilor pot afecta întreaga planetă. Tăierea unei păduri, de exemplu, afectează pădurea distrugând plantele şi animalele de acolo. De asemenea, se ştie că arborii produc oxigenul necesar oamenilor şi altor fiinţe, iar prin tăierea pădurii rezerva de oxigen a lumii va fi grav afectată.

11 Echilibrul ecologic sau echilibrul natural, reprezintă starea în care se află un ecosistem natural în care lanţul trofic este corect echilibrat. Existenţa echilibrului ecologic a fost constatată încă din trecut, dar analizată şi fundamentată teoretic în sec. al XX-lea, ca urmare a distrugerilor provocate de intervenţiile umane în lanţul trofic şi de dezvoltarea unei ştiinţe a echilibrului natural, numită ecologie. Ca urmare a dezechilibrului ecologic provocat de ţările industrializate, atât pe teritoriul lor cât şi pe teritoriul altor state, s-a putut constata că natura nu dispune întotdeauna de mijloace pentru refacerea echilibrului ecologic, în foarte multe situaţii fiind necesară intervenţia recuperatoare a omului. Avizi de senzaţional, uităm cât rău putem face mediului natural. Iar răspunsul naturii nu se poate lăsa aşteptat prea mult timp. El se regăseşte sub forma catastrofelor naturale, care lasă în urmă numai tragedii.

12 Nu vom salva tot ce ne-ar plăcea să salvăm, dar vom salva mai mult decât dacă n-am fi încercat deloc. - Sir Peter Scott Citate despre ecologie Există destule resurse în lume pentru nevoile umane, dar nu şi pentru lăcomia umană. - Mohandas K. Gandhi Un nou mod de gândire e necesar dacă oamenii vor să supravieţuiască - Albert Einstein Toţi suntem unul - păsări, plante, animale, minerale. Toţi suntem diferite manifestări ale aceleiaşi energii esenţiale. - Alejandro Lerner, scriitor argentinian Avem puţin timp rămas pentru a reuşi sau eşua în asigurarea unui viitor speciei noastre. - Jacques Cousteau Nu am nicio îndoială ca vom avea succes în întrebuinţarea energiei solare.. Dacă razele solare ar fi arme de luptă, am fi avut energie solară cu secole în urmă. - Sir George Porter Nivelul cel mai profund de înţelegere a ecologiei este înţelegerea că suntem parte dintr- un mare întreg, cosmic, din univers - Fritjof Capra, fizician

13 Când mergeţi în natură schimbaţi-vă obiceiul de a rupe florile, admiraţi-le aşezate pe codiţa lor în mediul natural fără să le rupeţi, au nevoie să ajungă la maturitate şi să facă seminţe (în special florile rare). Ciupercile otrăvitoare nu trebuiesc distruse, fac parte din natură şi trebuie să ajungă la maturitate ca să producă spori. Când împătimiţii de ciuperci sălbatice comestibile merg să culeagă, ar fi bine să fie dotaţi cu un cuţit bine ascuţit şi să taie ciuperca în loc să o smulgă cu rădăcină. (Exista ciuperci rare pe cale de dispariţie). Când ieşim în natură ar trebui să aducem gunoiul generat de noi, într-o pungă, acasă. Nimeni nu doreşte să viziteze locuri naturale pline de reziduuri. Dacă vă place pescuitul şi din întâmplare prindeţi un peşte de o specie rară, fotografiaţi-l pentru a avea dovada trofeului şi lăsaţi-l în libertate, mai mult ca sigur este o specie ameninţată.

14

15

16 Materiale naturale care nu poluează mediul înconjurător Materiale prelucrate care poluează mediul înconjurător Grupează imaginile de mai jos (prin click pe fiecare) după cum îţi indică cele două casete: con de brad floarepahar de plastic sticlăcutii de aluminiu pungă de hârtie frunze/ ghindă mere

17


Download ppt "Fiecare plantă sau animal depinde de un ciclu de hrană şi energie care se leagă de alte plante şi animale. Majoritatea organismelor trăiesc unele."

Similar presentations


Ads by Google