Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

IES MELIDE Semana das Matemáticas 10 - 14 de marzo 2008.

Similar presentations


Presentation on theme: "IES MELIDE Semana das Matemáticas 10 - 14 de marzo 2008."— Presentation transcript:

1

2 IES MELIDE Semana das Matemáticas de marzo 2008

3 Ilusión óptica

4 ARITMÉTICA LEITURA_DO_PENSAMENTO

5 GOOGLE Un número grande: o “googol”, nome inventado en 1920 polo sobriño dun matemático 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, 000,000,000

6 Ecuacións X^3+y^3+z^3 = 29 Ten solución x=3, y=1, z=1

7 Ecuacións x^3+y^3+z^3 = 30 Ten solución X= Y= Z= (descuberta en 1999)

8 Ecuacións x^3+y^3+z^3 = 33 Non se sabe resolver!

9 XEOMETRÍA O V postulado de Euclides Por un punto exterior a una recta só cabe trazar unha paralela (Tolomeo).

10 Paralelas

11 Lente gravitatoria

12 Lente gravitatoria observada polo telescopio Hubble. Está provocada por un cúmulo de galaxias que está a millóns de anos luz.

13 ASTRONOMÍA

14 ASTRONOMÍA

15 Evolución do Sol

16 Ilusión óptica

17 Banda de Moebius

18

19 En qué Universo vivimos? Grigori Perelman, matemático ruso que demostrou en 2006 a conxectura de Poincaré

20 Banda de Moebius

21 M. C. Escher ( )

22 Ilusión óptica

23

24 Escher teselas

25 A Alhambra de Granada

26

27 R. Penrose (1931-)

28

29 Deseño asistido por ordenador

30

31 Fractais

32

33 Paisaxes Fractais

34

35 Mosaicos /mosa6.htmhttp://alerce.pntic.mec.es/aars0003/geo /mosa6.htm Ilusiones ópticas itectura/arquitectura_v_0038.shtmlhttp://www.portalmix.com/efectos/arqu itectura/arquitectura_v_0038.shtml

36 M.C. Escher La Alhambra Sir Roger Penrose

37 Marie Alfred Cornu ( ) Clotoide (Gomes, 1909)

38 Deseño asistido por ordenador Curvas que permiten pasar suavemente dunha recta a unha circunferencia. Dese xeito podes xirar o volante do coche e moverte a velocidade constante entrando na curva.

39 Deseño asistido por ordenador

40 Antena de banda ultra-ancha

41

42 Pontes

43 A ponte do Pedrido, na ría de Betanzos (1943)

44 32

45

46

47

48 Fullereno C60

49 Richard Buckminster Fuller ( )

50 Montreal, Canadá

51 Cúpulas xeodésicas

52 Ilusión óptica

53 Cubo de E. Rubik (1944-)

54 Cubo de Rubik

55 A ponte de TACOMA

56 ECUACIÓNS Unha ecuación non linear dx2 / dt2+ b dx / dt +w2x = 0 tacoma.flv

57 A ponte de TACOMA O colapso inducido polo vento ocurriu o 7 de novembro de A ponte custara 8 millóns de dólares. Medía 1600 metros. O evento só pode ser comprendido mediante a análise matemática dos sistemas estructurais e aerodinámicos.

58 Fenómenos non lineares

59 Atractor estrano

60 As ondas O tempo Dinámica de fluídos

61 Turbulencias Ondas de choque

62 O aparato circulatorio Aparello circulatorio, fluxo do sangue

63 A voz humana

64 Música e matemáticas Pitágoras (582 adC adC), a primeira escala musical Unha octava: 1:2

65 Música e matemáticas Un intervalo de quinta xusta 2:3

66 Música e matemáticas Un intervalo de cuarta xusta 3:4

67 1:2:3:4

68 Resonancia

69 A harmonía das esferas Ptolomeo Certas notas musicais corresponden a planetas, as distancias entre estes e os seus movementos.

70 Planetas e estrelas Terra = KM de diámetro Rigel, Betelgeuse Arturo, Sirio, Pollux, Antares Mu Cephei = KM VV Cephei = KM

71 Gracias!


Download ppt "IES MELIDE Semana das Matemáticas 10 - 14 de marzo 2008."

Similar presentations


Ads by Google