Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

IES MELIDE Semana das Matemáticas 10 - 14 de marzo 2008.

Similar presentations


Presentation on theme: "IES MELIDE Semana das Matemáticas 10 - 14 de marzo 2008."— Presentation transcript:

1

2 IES MELIDE Semana das Matemáticas 10 - 14 de marzo 2008

3 Ilusión óptica

4 ARITMÉTICA LEITURA_DO_PENSAMENTO

5 GOOGLE Un número grande: o “googol”, nome inventado en 1920 polo sobriño dun matemático 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, 000,000,000

6 Ecuacións X^3+y^3+z^3 = 29 Ten solución x=3, y=1, z=1

7 Ecuacións x^3+y^3+z^3 = 30 Ten solución X=-283059965 Y=-2218888517 Z=2220422932 (descuberta en 1999)

8 Ecuacións x^3+y^3+z^3 = 33 Non se sabe resolver!

9 XEOMETRÍA O V postulado de Euclides Por un punto exterior a una recta só cabe trazar unha paralela (Tolomeo).

10 Paralelas

11 Lente gravitatoria

12 Lente gravitatoria observada polo telescopio Hubble. Está provocada por un cúmulo de galaxias que está a 5.000 millóns de anos luz.

13 ASTRONOMÍA http://hubblesite.org/

14 ASTRONOMÍA

15 Evolución do Sol

16 Ilusión óptica

17 Banda de Moebius

18

19 En qué Universo vivimos? Grigori Perelman, matemático ruso que demostrou en 2006 a conxectura de Poincaré

20 Banda de Moebius

21 M. C. Escher (1898-1972)

22 Ilusión óptica

23

24 Escher teselas

25 A Alhambra de Granada

26

27 R. Penrose (1931-)

28

29 Deseño asistido por ordenador

30

31 Fractais

32

33 Paisaxes Fractais

34

35 Mosaicos http://alerce.pntic.mec.es/aars0003/geo /mosa6.htmhttp://alerce.pntic.mec.es/aars0003/geo /mosa6.htm Ilusiones ópticas http://www.portalmix.com/efectos/arqu itectura/arquitectura_v_0038.shtmlhttp://www.portalmix.com/efectos/arqu itectura/arquitectura_v_0038.shtml

36 M.C. Escher http://www.mcescher.com/ La Alhambra Sir Roger Penrose

37 Marie Alfred Cornu (1841-1902) Clotoide (Gomes, 1909)

38 Deseño asistido por ordenador Curvas que permiten pasar suavemente dunha recta a unha circunferencia. Dese xeito podes xirar o volante do coche e moverte a velocidade constante entrando na curva.

39 Deseño asistido por ordenador

40 Antena de banda ultra-ancha

41 http://www.mathex.org/MathExpo/

42 Pontes

43 A ponte do Pedrido, na ría de Betanzos (1943)

44 32

45

46

47

48 Fullereno C60

49 Richard Buckminster Fuller (1895 - 1983)

50 Montreal, Canadá

51 Cúpulas xeodésicas

52 Ilusión óptica

53 Cubo de E. Rubik (1944-)

54 Cubo de Rubik http://www.rubiks.com/

55 A ponte de TACOMA

56 ECUACIÓNS Unha ecuación non linear dx2 / dt2+ b dx / dt +w2x = 0 tacoma.flv

57 A ponte de TACOMA O colapso inducido polo vento ocurriu o 7 de novembro de 1940. A ponte custara 8 millóns de dólares. Medía 1600 metros. O evento só pode ser comprendido mediante a análise matemática dos sistemas estructurais e aerodinámicos.

58 Fenómenos non lineares

59 Atractor estrano

60 As ondas O tempo Dinámica de fluídos

61 Turbulencias Ondas de choque

62 O aparato circulatorio Aparello circulatorio, fluxo do sangue

63 A voz humana

64 Música e matemáticas Pitágoras (582 adC - 507 adC), a primeira escala musical Unha octava: 1:2

65 Música e matemáticas Un intervalo de quinta xusta 2:3

66 Música e matemáticas Un intervalo de cuarta xusta 3:4

67 1:2:3:4

68 Resonancia

69 A harmonía das esferas Ptolomeo Certas notas musicais corresponden a planetas, as distancias entre estes e os seus movementos.

70 Planetas e estrelas Terra = 12.756 KM de diámetro Rigel, Betelgeuse Arturo, Sirio, Pollux, Antares Mu Cephei = 3.481.250.000 KM VV Cephei = 3.676.200.000 KM

71 Gracias! http://www.quiquemacias.tk


Download ppt "IES MELIDE Semana das Matemáticas 10 - 14 de marzo 2008."

Similar presentations


Ads by Google