Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PRESCRIEREA ELECTRONICA DIFERENŢE ASEMĂNĂRI AVANTAJE SIMPLIFICĂRI.

Similar presentations


Presentation on theme: "PRESCRIEREA ELECTRONICA DIFERENŢE ASEMĂNĂRI AVANTAJE SIMPLIFICĂRI."— Presentation transcript:

1 PRESCRIEREA ELECTRONICA DIFERENŢE ASEMĂNĂRI AVANTAJE SIMPLIFICĂRI

2 CONDITII OBLIGATORII PRESCRIERE ONLINE/offline 1.Contract cu CJAS 2.Curent electric 3.Echipament tehnic ( computer + software + imprimanta + consumabil) 4.Certificat digital inregistrat la CJAS 5.INTERNET

3

4 Situatii prescriere Cabinet Medic Prescriptor Domiciliu Pacient OFF LINE ON LINE OFF LINE ON LINE

5

6

7

8 Medic prescriptor

9

10

11

12

13

14

15 CODARE automata la comanda VALIDARE / PRINT INCARCARE automata in PIAS Medic prescriptor

16 PACIENT ELIBERARE MEDICAMENTE Farmacie

17 ASIGURAT-PACIENT fata de procedura actuala, existenta si folosita pentru a beneficia de medicamente compensate de CNAS: - dezavantaje - nu s-au evidentiat fata de situatia prezenta - avantaje

18 ASIGURAT-PACIENT- AVANTAJE se respecta confidentialitatea inscrierii diagnosticului (la sugestia reprezentantilor Asociatiilor de Pacienti) - pe reteta nu se mai scrie diagnosticul in extenso ci numai codul de diagnostic. prescriere mai corecta - asistata de programul de prescriere medicamente ; corelari intre diagnostic/diagnostice medicatie/medicatii; interactii / supradozari / contraindicatii etc. ; atentionari legate de indicatiile off-label ; atentionarea medicului (daca este on-line) referitor la prescrieri-eliberari medicamente similare, la acelasi pacient, pe acelasi medicament ;

19 ASIGURAT-PACIENT- AVANTAJE monitorizarea prescriptiilor medicale → calitate / eliminare suprapuneri prescrieri / eliminare prescrieri off-label (in afara indicatiilor aprobate) / indicatii mai corecte, mai precise, dozaje optime etc. eliberare cu eliminarea posibilelor erori datorate introducerii datelor manual (cum este in prezent) → prin scanare cod bare (varianta off-line) sau preluare din sistem (varianta on-line) ; micsoreaza notabil timpul pt.eliberarea medicamentelor ; eliberare reteta fractionata (momentan numai pentru varianta on-line) * = reteta electronica se comporta ca 7 retete separate → pacientul poate sa-si ia medicatia din diferite farmacii (momentan numai din judetul unde are contract medicul prescriptor) * fractionare face referire numai la medicamentele luate separat nu si la cantitatea unui medicament.

20 PRESCRIERE RETETA deschidere aplicatie prescriere medicamente - automat se incarca :  datele de identificare ale unitatii medicale :  nume unitate / CUI / nr.contract sau nr.conventie cu CAS  categoria unitatii - MF / Ambulatoriu / Spital / Altele / MF-MM  data prescrierii  date medic prescriptor (nume/prenume/specialitate/cod parafa) ← daca are semnatura electronica - preluare serie/nr. reteta - din calupul de serii/nr. primite (seriile/nr. se pot prelua ''on-line'' din sistem, pe baza de cerere electronica sau ''off-line'', de la CAS,odata cu predarea raportarii din luna precedenta) (seriile/nr. sunt impartite in doua categorii, pentru retete prescries in regim ''on-line'' si separat pentru cele prescrise in regim ''off-line)

21 PRESCRIERE RETETA ← daca nu are semnatura electronica inscriere date medic prescriptor–manuala nume/prenume/specialitate/cod parafa identificare asigurat/pacient - inscrie nume/prenume / cetatenia - inscrie CNP (programul va printa numai CIDul -codul de asigurat) / nr.Pasaport/nr.Card EU (CE) identificare stare asigurat - inscrie starea/starile de asigurat introduce numar registru consultatii / FO introduce (daca este cazul) - Nr.decizie Comisie PNS/B.Cr. inscrie - numar zile prescriere inscrie diagnosticele - mai intii cel principal si ulterior cele secundare (programul va printa numai Codul de diagnostic, codificarea 1-999)

22 PRESCRIERE RETETA - inscrie medicamentele -cu codul de diagnostic corespunzator medicamentului / denumirea comuna internationala sau denumirea coreciala (cind este cazul), forma, concentratia / D.S. / cantitatea (UT) / %pret referinta / lista pe care se afla medicamentul - poate sa scrie un maxim de 7 medicamente

23 PRESCRIERE RETETA incheie procedura de prescriere valideaza reteta in sistem (atunci cind este ''on-line'') sau in calculatorul propriu (cind este ''off-line'') → in starea de ''on-line'' reteta este urcata in sistem iar la starea de ''off-line'' reteta poate fi urcata mai tirziu in sistem (la o eventuala conectare-sincronizar cu sistemul) sau poate fi raportata odata cu raportarea lunara a serviciilor la CAS. printeaza reteta → se printeaza automat codul de bare care contine toate datele inscrise in reteta semneaza / parafeaza / stampileaza reteta

24 PRESCRIERE RETETA in cazul retetei prescrise ''la domiciliu'': la cabinet, inainte de deplasare spre vizita, medicul : - va prelua serie/nr.reteta din calupul pentru retete ''de domiciliu"; - va inscrie: - datele unitatii medicale, - datele sale de identificare, - datele de identificare ale pacientului –  daca vizita era programata si pacientul cunoscut - va printa reteta (automat se va printa si un cod de bare cu toate datele de mai sus) la pacient - va inscrie manual (cu litere de tipar, citet) codurile de diagnostic si medicatia Obs: pacientul va primi un exemplar printat (indiferent daca reteta a fost eliberata ''on-line'' sau ''off-line'') cu care isi va putea ridica medicamentele din farmacie.

25 ELIBERARE RETETA  fata de procedura actuala, existenta si folosita pentru eliberarea medicamente:  - farmacia trebuie sa fie obligator ''on-line'' ;  - farmacistul trebuie sa inscrie doar medicamentele pe care le elibereaza, restul datelor fiind preluate automat din codul de bare sau ''on-line''  - exceptie : prescrierea efectuata ''la domiciliu'' → farmacistul va inscrie datele de identificare ale pacientului (daca nu au fost printate in prealabil de medic si inscrise in codul 2d) si medicatia  pe care o elibereaza

26 ELIBERARE RETETA  deschidere aplicatie eliberare medicamente -automat se incarca  datele de identificare ale farmaciei :  nume unitate / CUI / nr.contract cu CAS  data eliberarii  date persoana care elibereaza (nume/prenume)

27 ELIBERARE RETETA  inscriere date persoana care elibereaza (nume/prenume) - manuala ← daca nu are semnatura electronica  inscriere date identificare persoana care ridica medicatia  daca este asiguratul pe numele caruia a fost facuta prescrierea ;  nume/prenume/ CI/CNP/CE/PASS

28 ELIBERARE RETETA  la medicamentele de eliberat  - inscrie codul W specific pentru fiecare denumire comerciala (pe formularul printat va aparea denumirea comerciala in clar)/ %pret referinta / lista / codul de boala / cantitatea eliberata (UT) / pret cu amanuntul / pretul de referinta / valoarea cu amanuntul / valoare compensare  - calculeaza (daca este cazul) suma pe care trebuie pacientul sa o plateasca suplimentar (contributia asiguratului)  Obs.: - reteta se poate elibera si fractionat (numai pentru retetele prescrise ''on-line'')  - se elibereaza numai anumite medicamente(solicitate de pacient)  !!! nu se elibereaza fractionat pe unitati, cantitati dintr-un medicament !!!  - pacientul se poate duce sa-si ridice restul de medicamente nepreluate din farmacie la alta farmacie, dar din acelasi judet cu care medicul are contrac cu CAS

29 ELIBERARE RETETA  - incheie procedura de eliberare  - valideaza reteta in sistem ;  - printeaza reteta  → se printeaza automat codul de bare care contine toate datele inscrise in reteta, toate medicamentele eliberate  - semneaza / parafeaza / stampileaza formularul de eliberare medicamente  Obs.: in cazul retetei fractionate farmacistul inmineaza pacientului un exemplar al formularului de eliberare de medicamente cu care pacientul poate sa se adreseze altei farmacii de unde va ridica si restul de medicamente

30 ?-raspunsuri CNAS  Cum ajunge reteta la CJAS (partea de calculare sau cu partea de prescriere)  La CAS va fi depusa de catre farmacie doar partea de calculare.  Pe factura apare seria si numarul retetei electronice ?  Da.  Reteta in sens de document fiscal-ce printeaza farmacia pentru alta farmacie mai este document fiscal ?  Ce se printeaza pentru alta farmacie (fractionarea retetei) este exact acelasi lucru care se preda la CAS, deci...

31 ?-raspunsuri CNAS  Cand apare eliberarea pe cod “W” si apar mai multe pozitii…cum se fac validarile?  Pe fiecare W.  Daca pacientul are pe reteta originalul medicamentului farmacistul ii poate elibera generic ?  Daca medicul a scris Denumirea comerciala doar acest lucru se poate elibera. Daca este DCI atunci farmacistul are libertatea, cu acordul pacientului, de a elibera si generic.

32 ?-raspunsuri CNAS  Daca apar cazuri in care pe reteta este trecuta atat substanta activa cat si denumirea comerciala cum se elibereaza reteta de catre farmacist ?  Se va lua in considerare preferinta medicului pentru denumirea comerciala.  De pe lista B nu se pot elibera medicamente care depasesc 330 lei, daca reteta depaseste 330lei se poate fractiona ?  Nu sunt modificari fata de prevederile actuale.  Noutatile vor aparea in niste norme ?  Normele vor reflecta modificarile aduse prescriptiei si eliberarii de medicamente.  Cum se poate raporta reteta fara a o elibera (istoric) ?  Nu este permisa raportarea in sistem ca reteta eliberata a unor medicamente care nu au fost predate pacientului sau imputernicitului. Este culpa farmaciei.

33 ?-raspunsuri CNAS  În vederea decontării, farmaciile vor prezenta în forma listată atât prescripţia medicului, cât şi prescripţia generată de farmacie care conţine taxarea reţetei ?  Avind in vedere ca medicul va raporta intr-o forma sau alta reteta in sistem, farmacia nu trebuie sa prezinte la CAS decit ''prescriptia generata de farmacie'', adica ce a eliberat si taxarea retetei.  Prescripţia listată cu care se prezintă asiguratul la farmacie rămâne la pacient sau la farmacie ?  Exemplarul de la medic ramine la farmacie.  Farmacia trebuie sau are dreptul să legitimeze persoana care ridică medicamentele ?  Nu sunt modificari fata de prevederile actuale.  În lipsa prescripţiei pe suport de hârtie, asiguratul poate să se prezinte la farmacie pentru a-i fi onorată prescripţia electronică ?  Momentan, nu. Odata cu intrarea in functiune a cardului, da.

34 ?-raspunsuri CNAS  Ce se intampla daca se identifica la o reteta electronica diferente intre informatiile decodate din codul de bare 2d de pe reteta si interogarea acesteia in SIUI+PE (prin metoda getPrescription) ? Care informatii vor fi utilizate in preluarea si stocarea in softul farmaciei ? Va mai putea fi eliberata ?  Referitor la diferentele dintre ce poate exista printat pe reteta si ce poate fi in sistemul SIUI - daca medicul prescrie o reteta in sistemul pus la dispozitie de SIVECO, nu are retea de internet disponibila, o printeaza si mai tarziu cand are retea disponibila, iniante de o raporta in SIUI, intervine pe ea si o modifica (zile de prescriere, pacient, medicamente, zile de prescriere, etc), teoretic farmacia trebuie sa ignore ce este printat si sa luam de bun ce este in sistem dar asta ar fi impotriva legislatiei in vigoare – eliberam altceva decat ce este printat.  Alt exemplu ar fi pe eliberarea partiala… o farmacie elibereaza fizic un medicament din 3 de pe reteta, printeaza doar ce a eliberat si raporteaza in SIUI ca si cum a eliberat-o pe toata. Pacientul va fi in acest caz obligat sa-si ia restul retetei doar de la acesta farmacie chiar daca pe ce s-a printat apare ca neeliberata restul de medicamente.  Intrebarea altfel formulata ar fi ca daca sunt diferente intre ce este printat si ce exista in sistemul SIUI care din ele primeaza.  In opinia noastra ar fi ce exista in sistem dar asta, asa cum ziceam si mai devreme, este impotriva legislatiei in care modificarile intre ce este prescris de medic si ce elibereaza farmacia se face doar pe baza modificarilor facute de medic, semnate si parafate.  Nu se poate imagina un motiv (legal) pentru care ar putea diferi, altul decat o aplicatie care nu functioneaza corect intentionat sau din eroare. Ambele cazuri pot si insa verificate si corectate.  Subiectul ramine in discutie pina la lamurirea si din punct de vedere legal.

35 ?-raspunsuri CNAS  În cât timp va avea loc implementarea retetei electronice si se va renunta complet la formatul actual ?  Implementarea va debuta in 1Iulie iar pina in Decembrie 2012, inclusiv este o perioada de acomodare cu noua forma de prescriere, timp in care prescrierea ''clasica'' pe hirtie autocopianta va coexista cu cea pur electronica. Mai precis daca medicul prescriptor este on-line atunci va prescrie electronic si pacientul va fi scutit de a mai plimba o reteta pe la farmacii iar daca medicul din varia motive nu are conexiune de internet sau face prescrierea la domiciliul pacientului atunci acesta va folosi formularul ''clasic'', autocopiant, in 3 exemplare.  De la 01Ianuarie 2013 se va renunta la prescriptia clasica pe 3 exemplare autocopiante si se va trece la prescrierea electronica on- si off-line cu printare efectuata pe hirtie obisnuita de catre medicul prescriptor.

36 ?-raspunsuri CNAS  Cum vor tipari farmacistii formularul care atesta eliberarea partiala a medicamentelor de pe reteta? Trebuie aparatura (imprimante) speciale ?  Imprimanta obisnuita inkjet sau cel mai bine, laser.  Care sunt motivele justificative acceptate care pot determina sa se prescrie reteta electronica ?  Pentru farmacist avantajele sunt notabil mai mari - (1)preluare autoamata date, fara erori si fara ulterioare contestatii la plata, (2)timp foarte scazut de eliberare a retetei, (3)raportari foarte facile, (4)validare on line pentru plata a retetelor eliberate.

37  Ce facem cand nu avem internet din cauza furtunii sau lipsa de legaturi dupa furtuna ?  La cabinet se trece pe varianta off-line. La farma se amina eliberarea.  Farmaciile vor trebui sa isi asigure conditii tehnice pentru functionare on-line. Practic retetele vor putea fi introduse si dupa eliberare, dar nu recomandam acest lucru – ele putand fi respinse de sistem daca pacientul mai ia medicamentele de la olta farmacie care este online.

38 Diferente procedura actuala-noua procedura toate datele din reţetă trebuiesc urcate în sistem on-line sau cel târziu, odată cu raportarea serviciilor la sfârşit de lună toate datele din reţetă trebuiesc urcate în sistem on-line sau cel târziu, odată cu raportarea serviciilor la sfârşit de lună aceste date sunt înscrise într-un cod 2D tipărit pe reţetă. Face excepţie situaţia reţetelor prescrise la domiciliu unde codul de bare nu conţine medicaţia recomandată aceste date sunt înscrise într-un cod 2D tipărit pe reţetă. Face excepţie situaţia reţetelor prescrise la domiciliu unde codul de bare nu conţine medicaţia recomandată Identificarea pacientului în sistem se face, ca şi până acum. Odată cu implementarea cardului de asigurat identificarea se va face prin codul de asigurat (CID). Identificarea pacientului în sistem se face, ca şi până acum. Odată cu implementarea cardului de asigurat identificarea se va face prin codul de asigurat (CID).

39 CE se completează automat - o nouă serie şi număr de reţetă, din calupul de serii şi numere generate din sistem ; - o nouă serie şi număr de reţetă, din calupul de serii şi numere generate din sistem ; - datele de identificare ale unităţii medicale : - datele de identificare ale unităţii medicale : - denumirea unităţii, a furnizorului, CUI, numărul de contract sau numărul convenţiei cu CAS - denumirea unităţii, a furnizorului, CUI, numărul de contract sau numărul convenţiei cu CAS - categoria unităţii - MF, Ambulatoriu, Spital, Altele, MF-MM - categoria unităţii - MF, Ambulatoriu, Spital, Altele, MF-MM - data calendaristică când se efectuează prescrierea ; - data calendaristică când se efectuează prescrierea ; - datele de identificare ale medicului prescriptor (nume/prenume/specialitate/cod parafa) numai dacă are semnatură electronică extinsă (a medicului). Dacă nu are are va trebui să introducă manual aceste date. - datele de identificare ale medicului prescriptor (nume/prenume/specialitate/cod parafa) numai dacă are semnatură electronică extinsă (a medicului). Dacă nu are are va trebui să introducă manual aceste date.

40 Înscrierea pe calculator elementele de identificare ale asiguratului (pacientului) - nume, prenume, cetăţenia, CNP (programul va printa numai CIDul -codul de asigurat), număr Paşaport, Card EU (CE). elementele de identificare ale asiguratului (pacientului) - nume, prenume, cetăţenia, CNP (programul va printa numai CIDul -codul de asigurat), număr Paşaport, Card EU (CE). Este identificată starea de asigurat şi se înscrie. Prevederile din norme referitoare la luarea în considerare a stării celei mai favorabile pentru asigurat, nu s-au modificat. Este identificată starea de asigurat şi se înscrie. Prevederile din norme referitoare la luarea în considerare a stării celei mai favorabile pentru asigurat, nu s-au modificat. Se introduce numărul de registru de consultaţii, condica de consultaţii sau numărul foii de observaţie, numărul zilelor pentru care se face prescrierea şi, acolo unde este cazul, numărul de decizie al Comisiei PNS/Boli Cronice. Se introduce numărul de registru de consultaţii, condica de consultaţii sau numărul foii de observaţie, numărul zilelor pentru care se face prescrierea şi, acolo unde este cazul, numărul de decizie al Comisiei PNS/Boli Cronice.

41 Înscrierea pe calculator Se continuă cu înscrierea diagnosticelor, mai întâi cel principal şi ulterior cele secundare (programul va printa numai codul de diagnostic, codificarea 1-999, aferent fiecărui diagnostic scris in extenso pe calculator) Se continuă cu înscrierea diagnosticelor, mai întâi cel principal şi ulterior cele secundare (programul va printa numai codul de diagnostic, codificarea 1-999, aferent fiecărui diagnostic scris in extenso pe calculator) Fiecărui medicament trebuie să-i corespundă un cod de diagnostic, denumirea comună internaţională sau denumirea corecială (când este cazul şi aici normele nu au suferit modificări), forma, concentraţia, D.S., cantitatea (UT), procent preţ referinţă şi lista pe care se afla medicamentul. Nu se pot înscrie, pe o reţetă mai mult de 7 medicamente. Fiecărui medicament trebuie să-i corespundă un cod de diagnostic, denumirea comună internaţională sau denumirea corecială (când este cazul şi aici normele nu au suferit modificări), forma, concentraţia, D.S., cantitatea (UT), procent preţ referinţă şi lista pe care se afla medicamentul. Nu se pot înscrie, pe o reţetă mai mult de 7 medicamente.

42 VALIDARE RAPORTARE Se verifică dacă reţeta este corectă prin validarea în sistemul central dacă medicul prescrie on-line, iar dacă nu este conectat cu sistemul, deci în starea off-line, validarea se face local şi parţial în cadrul aplicaţiei proprii (odată validate nu mai pot fi modificate/corectate ulterior !!!). Se verifică dacă reţeta este corectă prin validarea în sistemul central dacă medicul prescrie on-line, iar dacă nu este conectat cu sistemul, deci în starea off-line, validarea se face local şi parţial în cadrul aplicaţiei proprii (odată validate nu mai pot fi modificate/corectate ulterior !!!). Reţetele emise off-line trebuie transmise ulterior în sistem, la o eventuală conectare la internet (la sistem) printr-o sincronizare automată sau odată cu raportarea periodică a serviciilor la CAS. În acest caz CASul va prelua automat în sistem urcarea reţetele din raportarea medicului. Reţetele emise off-line trebuie transmise ulterior în sistem, la o eventuală conectare la internet (la sistem) printr-o sincronizare automată sau odată cu raportarea periodică a serviciilor la CAS. În acest caz CASul va prelua automat în sistem urcarea reţetele din raportarea medicului.

43 TIPĂRIRE Procedura de prescriere se încheie cu tipărirea reţetei şi semnarea, parafarea acesteia de către medic. Pe reţetă se înscrie automat un cod de bare 2D, care conţine toate datele înscrise în reţetă. Reţeta se printează în două exemplare, unul se înmânează pacientului iar celălalt se păstrează pentru arhivă, la medic. Arhivarea este opţională în cazul în care medicul are semnătură digitală şi transmite reţetele electronice în sistem, dar trebuie să se ţină cont şi de prevederile din legea privind arhivarea documentelor(pana la modificarile legislative prefigurate) Procedura de prescriere se încheie cu tipărirea reţetei şi semnarea, parafarea acesteia de către medic. Pe reţetă se înscrie automat un cod de bare 2D, care conţine toate datele înscrise în reţetă. Reţeta se printează în două exemplare, unul se înmânează pacientului iar celălalt se păstrează pentru arhivă, la medic. Arhivarea este opţională în cazul în care medicul are semnătură digitală şi transmite reţetele electronice în sistem, dar trebuie să se ţină cont şi de prevederile din legea privind arhivarea documentelor(pana la modificarile legislative prefigurate) Cu această reţetă asiguratul se poate prezenta la orice farmacie din judeţul în care medicul prescriptor are contract cu CAS poate ridica medicaţia şi în regim fracţionat (situaţie valabilă numai pentru reţetele emise on- line, cu semnătură digitală).. Cu această reţetă asiguratul se poate prezenta la orice farmacie din judeţul în care medicul prescriptor are contract cu CAS poate ridica medicaţia şi în regim fracţionat (situaţie valabilă numai pentru reţetele emise on- line, cu semnătură digitală)..

44 PRETIPĂRIRE În cazul reţetei prescrise ''la domiciliu'', medicul prescriptor trebuie sa tipărească, la cabinet, un set de reţete necompletate (pre-tipărite) în trei exemplare, înainte de deplasarea spre vizită. Acest tip de reţetă are completate automat seria şi numărul din calupul dedicat reţetelor off-line ''la domiciliu'', datele unităţii medicale şi datele de identificare ale medicului. Dacă pacientul căruia i se va prescrie reţeta este cunoscut (se află pe lista lui de pacienţi) atunci vor fi înscrise şi datele sale de identificare. În cazul reţetei prescrise ''la domiciliu'', medicul prescriptor trebuie sa tipărească, la cabinet, un set de reţete necompletate (pre-tipărite) în trei exemplare, înainte de deplasarea spre vizită. Acest tip de reţetă are completate automat seria şi numărul din calupul dedicat reţetelor off-line ''la domiciliu'', datele unităţii medicale şi datele de identificare ale medicului. Dacă pacientul căruia i se va prescrie reţeta este cunoscut (se află pe lista lui de pacienţi) atunci vor fi înscrise şi datele sale de identificare.

45 PRETIPĂRIRE Pentru eventualitatea când, cu ocazia unei vizite la domiciliu se preconizează prescrierea mai multor reţete compensate se recomandă ca medicul să-şi printeze un număr suficient de reţete completate doar seria şi numărul reţetei, datele unităţii medicale şi datele de identificare ale medicului. Aceeaşi recomandare o facem şi pentru a preîntâmpina situaţia când la cabinet sau la unitatea medicală se întrerupe temporar curentul electric. Pentru eventualitatea când, cu ocazia unei vizite la domiciliu se preconizează prescrierea mai multor reţete compensate se recomandă ca medicul să-şi printeze un număr suficient de reţete completate doar seria şi numărul reţetei, datele unităţii medicale şi datele de identificare ale medicului. Aceeaşi recomandare o facem şi pentru a preîntâmpina situaţia când la cabinet sau la unitatea medicală se întrerupe temporar curentul electric.

46 PRETIPĂRIRE După consultul la domiciliu pacientul va primi (dacă în urma consultului este necesară eliberarea unei reţete) un exemplar pretipărit, pe care medicul a completat, codul de diagnostic corespunzător patologiei pentru care face prescrierea, mai întâi cel principal şi ulterior cele secundare. Medicul va continua procedura de înscriere a medicamentelor pe reţetă, ca la varianta de prescriere pe calculator la cabinet, cu menţiunea că toate datele corespunzătoare medicamentelor se scriu de mâna, citeţ, cu litere de tipar (denumirea comuna internaţională sau denumirea comrecială - când este cazul şi aici normele nu au suferit modificări, forma farmaceutică, concentratia, D.S., cantitatea (UT), procent preţ referinţă şi lista pe care se afla medicamentul). După consultul la domiciliu pacientul va primi (dacă în urma consultului este necesară eliberarea unei reţete) un exemplar pretipărit, pe care medicul a completat, codul de diagnostic corespunzător patologiei pentru care face prescrierea, mai întâi cel principal şi ulterior cele secundare. Medicul va continua procedura de înscriere a medicamentelor pe reţetă, ca la varianta de prescriere pe calculator la cabinet, cu menţiunea că toate datele corespunzătoare medicamentelor se scriu de mâna, citeţ, cu litere de tipar (denumirea comuna internaţională sau denumirea comrecială - când este cazul şi aici normele nu au suferit modificări, forma farmaceutică, concentratia, D.S., cantitatea (UT), procent preţ referinţă şi lista pe care se afla medicamentul). Nu se pot înscrie, pe o reţetă mai mult de 7 medicamente ! Nu se pot înscrie, pe o reţetă mai mult de 7 medicamente ! Cu această reţetă asiguratul se poate prezenta la orice farmacie din judeţul în care medicul prescriptor are contract cu CAS dar nu poate ridica medicaţia şi în regim fracţionat (situaţie valabilă numai pentru reţetele emise on-line, cu semnătură digitală). Cu această reţetă asiguratul se poate prezenta la orice farmacie din judeţul în care medicul prescriptor are contract cu CAS dar nu poate ridica medicaţia şi în regim fracţionat (situaţie valabilă numai pentru reţetele emise on-line, cu semnătură digitală).

47 adresa de email pt.grup: adresa de email pt.grup: cnas-sipe@googlegroups.com cnas-sipe@googlegroups.com cnas-sipe@googlegroups.com dr.mariusfilip@yahoo.com dr.mariusfilip@yahoo.comr.mariusfilip@yahoo.comr.mariusfilip@yahoo.com ana.nitulescu@casmb.ro ana.nitulescu@casmb.ro


Download ppt "PRESCRIEREA ELECTRONICA DIFERENŢE ASEMĂNĂRI AVANTAJE SIMPLIFICĂRI."

Similar presentations


Ads by Google