Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Tanielu 9.  Si’osi’omaga o le Tusi Na tusia e Tanielu lenei tusi a o faaaunuua o ia i le malo faapauau o Papelonia, i le taimi o le tafeaga a le nuu.

Similar presentations


Presentation on theme: "Tanielu 9.  Si’osi’omaga o le Tusi Na tusia e Tanielu lenei tusi a o faaaunuua o ia i le malo faapauau o Papelonia, i le taimi o le tafeaga a le nuu."— Presentation transcript:

1 Tanielu 9

2  Si’osi’omaga o le Tusi Na tusia e Tanielu lenei tusi a o faaaunuua o ia i le malo faapauau o Papelonia, i le taimi o le tafeaga a le nuu o Le Atua. Na faanaunau le perofeta o Tanielu ia tatou malamalama, e le gata ina pulea e Le Atua mea uma, a e Ana Ia foi ma le manumalo, faatasi ai ma i latou uma e usita’i i Lona finagalo. Na oo lava ina taliaina e tupu faapaupau o Papelonia lea tulaga faamaoni. A o e faitauina lenei tusi, manatunatu i auala o loo ta’ita’iina ai e Le Atua lou olaga, atoa foi ma auala e te faatoilaloina ai ‘au o le pogisa, pe a e filifili e te mulimuli i le finagalo o Le Alii. (NIV, 1978). Tanielu 9

3 “O loo ia te i tatou foi le upu o le valoaga e sili lona mausali, e lelei ona outou naunau iai, e pei o se lamepa e mumu i le mea pogisa, seia tafa mai ata, seia alu a’e foi le Fetu Ao i o outou loto. “Ia muai iloa lenei mea, ua leai se valoaga o i le Tusi o faamatalafuaina. “Aua e le o le loto o tagata na tuu mai ai valoaga anamua, a o tagata paia o Le Atua na talatalaina mai, ina ua osofia mai e le Agaga Paia.” (2 Peter 1:19-20).

4 TANIELU 9 O le tausaga muamua o Tariu le atalii o Asueru, o le na tupu ia Metai, sa fai o ia ma tupu i le malo o Kaletaia.

5 TANIELU 9 2 O le tausaga muamua o lana nofoaiga, o a’u o Tanielu, na a’u iloa ai i tusi le faitau o tausaga na fetalai mai ai Ieova ia Ieremia (25:11) le perofeta, ia faaatoaina ai le faatafunaina o Ierusalema, o tausaga e fitugafulu ia.

6 TANIELU 3 Ona ou faasaga lea i Le Alii Le Atua e saili i le tatalo, ma le faatoga, ma le anapogi, ma le ie talatala, ma le lefulefu.

7 TANIELU 9 4 Na a’u tatalo ia IEOVA lo’u Atua, ma ou faaali atu, ua ou faapea atu, “Le ALII e, o Le Atua e sili ma le mata’utia, o Le tausi i le Feagaiga, ma le alofa i e alolofa atu ia te Ia, atoa ma e o tausisi i Ana poloaiga.

8 TANIELU 9 5 “Ua matou agasala, ma ua fai mea leaga, ma ua matou agaleaga, ua fouvale foi ina ua te’aese ma Au poloaiga, ma au faamasinoga.

9 TANIELU 9 6 “E le’i faalogo i matou i Au auauna le ‘au perofeta, o e na tautala mai i Lou suafa i o matou tupu, ma o matou alii, ma o matou tama, atoa foi ma tagata uma o le nuu.

10 TANIELU 9 7 “Le ALII e, ua ia te Oe le amiotonu a ua ia te i matou le masiasi, pei ona iai i ona po nei, ua i tagata o Iuta, ma e sa nonofo i Ierusalema ma Isaraelu uma, o e ua latalata mai, atoa ma e ua mamao i nuu uma na E tulia iai i latou ona o a latou agasala na latou agasala ai ia te Oe.

11 TANIELU 9 8 “Le ALII e, ua ia te i matou le masiasi, o matou tupu ma o matou alii, atoa ma o matou tama, aua ua matou agasala ia te Oe.

12 TANIELU 9 9 “O loo i Le ALII lo matou Atua, le alofa mutimutivale ma le faamagaloina o sala, aua ua matou fouvale ia te Ia.

13 TANIELU 9 10 “E le’i faalogo foi i matou i le si’ufofoga o IEOVA lo matou Atua, e savavvali i Ana tulafono, na tuuina mai ia i matou e Ana auauna le au perofeta.

14 TANIELU 9 11 “O Isaraelu uma foi, ua latou solia Au tulafono ma ua o ese, ua le fia faalogo i Lou siufofoga. O lea ua faaooina mai ai ia te i matou le fetuu ma le malaia ua tusia i le tulafono a Mose le auauna a Le Atua, aua ua matou agasala ia te Ia.

15 TANIELU 9 12 “Ua Ia faatumu Ana afioga na Ia fetalai mai ia te i matou, atoa ma o matou faamasino o e na faamasino ia i matou ina ua Ia faaoo mai ia i matou le malaia tele. Aua e le’i faia se mea i lalo o le lagi uma, faapei ona faia i Ierusalema.

16 TANIELU 9 13 “E pei ona tusia i le tulafono a Mose, ua faapea lava ona oo mai ia te i matou o nei mea uma. A ua matou le aioi atu i luma o Ieova lo matou Atua, ina ua matou liliuese ia matou agasala, ma mafaufau i Lou faamaoni.

17 TANIELU 9 14 “Ua silasila foi Ieova i le malaia, ma ua faaooina mai ai lava ia te i matou. Aua ua amiotonu IEOVA lo tatou Atua, i Ana galuega uma ua Ia faia, a ua matou le faalogo i Lona si’ufofoga.

18 TANIELU 9 15 “O lenei, Le ALII e, lo matou Atua, o Le na aumaia Lou nuu ma le aao malosi ai le nuu o Aikupito. Ua E maua foi viiga e pei ona fai i nei ona po. Ua matou agasala, ua matou amio leaga.

19 TANIELU 9 16 “Le ALII e, ou te aioi atu ia te Oe, ona o Lau amiotonu uma, ia E liliuese Lou to’atamai ma Lou toasa ai Lau aai o Ierusalemma, o Lou Mauga paia. Aua o a matou agasala, ma amioletonu a o matou tama, ua avea ai Ierusalema, atoa ma Lou nuu, ma luma e i latou uma o e vagavagai mai ia te i matou.

20 TANIELU 9 17 “O lenei, lo matou Atua e, ia E faafofoga mai i le tatalo a Lau auauna, atoa ma ana faatoga, ma ia malamalama atu Ou fofoga i Lou malumalu, ua faatafunaina ona o Le ALII

21 TANIELU 9 18 “Lo’u Atua e, ia E liliu mmai Ou fofoga, ma faafofoga mai. Ia sisila mai Ou fofoga, ma E silasila mai i lo matou faatafunaina, atoa ma le aai ua faaigoa i Lou suafa. Aua matou te le avatu lo matou aioi i Ou luma ona o a matou amiotonu, a o Lou alofa tele.

22 TANIELU 9 19 “Le ALII e, ia E faafofoga mai. Le Alii e, ia E faamagalo mai. Le Alii e, ia E faasagasaga mai, ma E faia lava, ‘aua le faatuatuai, ona o Lau afio lava, lo’u Atua e, aua ua igoa i Lou suafa Lau aai ma Lou nuu.”

23 TANIELU 9 20 O loo ou tautala atu ma tatalo, ma ta’uta’u atu a’u agasala, ma le agasala a lo’u nuu o Isaraelu, o loo fai foi lo’u aioi i luma o Ieova lo’u Atua mo le mauga paia o lo’u Atua.

24 TANIELU 9 21 O loo ou tautala lava i le tatalo, ua pa’i mai ia te a’u le tagata o Kaperielu, o le na a’u uluai iloa i le faaaliga, o loo lele faataalise mai i le itula o le taulaga afiafi.’

25 TANIELU 9 22 Na ia a’oa’o mai, ma ua tautala mai ia te a’u, ua faapea mai: “Tanielu e, ua a’u sau nei e a’oa’o ia te oe e te poto ai.

26 TANIELU 9 23 “Na amataina au faatoga ona oo mai ai lea o le poloaiga i le ua ou sau ai e faailoa atu ia te oe, aua ua alofateleina oe. O lenei, ia e iloa le upu, ma mafaufau i le faaaliga.

27 TANIELU 9 24 “Ua atofaina vaiasosa e fitugafulu i lou nuu ma lau aai paia: E faauma ai le solitulafono, ma faaiu ai agasala.E faauma ai le solitulafono, ma faaiu ai agasala. E fai ai foi le togiola mo agasalaE fai ai foi le togiola mo agasala Vaiasosa e 70

28 TANIELU 9 Ma faaooina mai ai le amiotonu e faavavau,Ma faaooina mai ai le amiotonu e faavavau, E faamaufaailogaina foi le faaaliga ma le valoaga,E faamaufaailogaina foi le faaaliga ma le valoaga, E faauuina ai foi le mea e silisili ona paia.E faauuina ai foi le mea e silisili ona paia. Vaiasosa 70

29 TANIELU 9 25 “Ia e iloa foi ma ia e manatunatu: E afua mai i le oo atu o le poloaiga ia toe faia ma ia atina’e Ierusalema,E afua mai i le oo atu o le poloaiga ia toe faia ma ia atina’e Ierusalema, E oo atu i le Mesia Le Alii, e fitu vaiasosa,E oo atu i le Mesia Le Alii, e fitu vaiasosa, 7 Vaiasosa Vaiasosa 70

30 TANIELU 9 ma vaiasosa e onogafulu ma le lua.ma vaiasosa e onogafulu ma le lua. E toe faia le alatele ma le pa i ona po lava o le puapuaga.E toe faia le alatele ma le pa i ona po lava o le puapuaga. Vaiasosa 70 7 Vaiasosa 62 Vaiasosa

31 TANIELU 9 26 “A mavae vaiasosa e onogafulu ma le lua, Ona fasiotia ai lea o le MESIA, a e leai se mea ia te Ia,Ona fasiotia ai lea o le MESIA, a e leai se mea ia te Ia, O le nuu o le alii o le a sau, latou te faaumatia le aai ma le malumalu,O le nuu o le alii o le a sau, latou te faaumatia le aai ma le malumalu, Vaiasosa 70 7 Vaiasosa 62 Vaiasosa

32 TANIELU 9 O lona (aai ma le malumalu) iuga foi, ua se tafeaga lea, ua tuu le pule e faatafunaina e oo i le iuga o le taua.O lona (aai ma le malumalu) iuga foi, ua se tafeaga lea, ua tuu le pule e faatafunaina e oo i le iuga o le taua. Vaiasosa 70 7 Vaiasosa 62 Vaiasosa

33 TANIELU 9 27 “Na te faatumauina foi le feagaiga i tagata e toatele i le: Vaiasosa e tasi.Vaiasosa e tasi. O le vaeluagalemu foi o le vaiasosa,O le vaeluagalemu foi o le vaiasosa, Na te faagata ai faigataulaga, atoa ma mea foaifuaina.Na te faagata ai faigataulaga, atoa ma mea foaifuaina. 69 vaiasosa 62 vaiasosa 7 vaiasosa vaiasosa 70 1 vaiasosa 1 vaiasosa = 7 aso. Vaeluagalemu, 3 ma le ‘afa aso/tausaga

34 TANIELU 9 E iai foi i le itu o le malumalu mea inosia e faatafunaina a’i, se’ia oo i le iuga o le mea ua tuu pule iai, ma ua faaoo i le na te faatafunaina.”E iai foi i le itu o le malumalu mea inosia e faatafunaina a’i, se’ia oo i le iuga o le mea ua tuu pule iai, ma ua faaoo i le na te faatafunaina.” 69 vaiasosa 62 vaiasosa 7 vaiasosa vaiasosa 70 1 vaiasosa 1 vaiasosa = 7 aso.vaeluagalemu, 3 ma le ‘afa aso/tausaga

35 Tanielu 8:13-14 Ona ou faalogo lea o tautala le tasi o le ‘au paia, ua fai ane foi se tasi o le ‘au paia ia te ia lava na tautala, “Seia afea ea le faaaliga i la le taulaga e fai i aso fai soo, ma le aagasala e faatafunaina ai, ona tuuina atu lea o le malumalu, atoa ma ‘au ia solia lava?” 69 vaiasosa 62 vaiasosa 7 vaiasosa vaiasosa 70 1 vaiasosa 1 vaiasosa = 7 aso.vaeluagalemu, 3 ma le ‘afa aso/tausaga

36 Tanielu 8:13-14 Ona faapea mai lea o ia ia te a’u, “Seia atoa afiafi ma taeao e lua afe ma le tolu o selau, ona faapaiaina ai lea o le malumalu.” TA 1844 AFIAFI MA TAEAO 2,300 69 vaiasosa 62 vaiasosa 7 vaiasosa vaiasosa 70 1 vaiasosa 1 vaiasosa = 7 aso.vaeluagalemu, 3 ma le ‘afa aso/tausaga

37 TLM 457 AFIAFI MA TAEAO 2300 TA 1844 70 Vaiasosa 62 Vaiasosa MESIA 9:25-26 1 Vaiasosa 7 Vaiasosa 9:26-27 1810 Tausaga 7 Vaiasosa 9:26-27 1810 Tausaga 9:25 9:25 TA 27 TA 34 TA 27 TA 34 Faato’a faamalamalamaina e Kaperielu ia Tanielu i inei, “afiafi ma taeao e 2300” (Tan. 9:24-27), na fesili ai le tasi o le au paia, a o faalogo iai Tanielu (Tan. 8:13-14). O le faamamaina, pe o le faapaiaina o le malumalu i le Aso Togiola, o le aso foi lea e ta’ua o le Aso Faamasino o le nuu o Le Atua, o Isaraelu, i le Feagaiga Tuai.

38 TLM 457 AFIAFI MA TAEAO 2300 TA 1844 70 Vaiasosa 62 Vaiasosa MESIA 9:25-26 1 Vaiasosa 7 Vaiasosa 9:26-27 1810 Tausaga 7 Vaiasosa 9:26-27 1810 Tausaga 9:25 9:25 TA 27 TA 34 TA 27 TA 34 24 “Ua atofaina vaiasosa e fitugafulu i lou nuu ma lau aai paia e faauma ai le solitulafono, ma faai’u ai le agasala. E fai ai foi le togiola mo agasala, ma faaooina mai ai le amiotonu e faavavau. E faamaufaailogaina ai foi le faaaliga ma le valoaga. E faauuina ai foi le mea e silisili ona paia. ”

39 TLM 457 AFIAFI MA TAEAO 2300 TA 1844 70 Vaiasosa 62 Vaiasosa 9:25-26 1 Vaiasosa 7 Vaiasosa 9:26-27 1810 Tausaga 7 Vaiasosa 9:26-27 1810 Tausaga 9:25 9:25 TA 27 TA 34 TA 27 TA 34 e fitu vaiasosa, ma vaiasosa e onogafulu ma le lua, 25 “Ia e iloa foi ma e manatunatu, e afua mai i le oo atu o le poloaiga ia toe faia ma ia atiina a’e Ierusalema, e oo atu i le Mesia Le Alii, e fitu vaiasosa, ma vaiasosa e onogafulu ma le lua, e toe faia le aai tele ma le pa i ona po lava o le puapuaga.” MESIA

40 TLM 457 AFIAFI MA TAEAO 2300 TA 1844 70 Vaiasosa 62 Vaiasosa 9:25-26 1 Vaiasosa 7 Vaiasosa 9:26-27 1810 Tausaga 7 Vaiasosa 9:26-27 1810 Tausaga 9:25 9:25 TA 27 TA 34 TA 27 TA 34 26 “A mavae vaiasosa e onogafulu ma le lua, ona fasiotia ai lea o le Mesia, ae leai se mea ia te Ia. O le nuu o le alii o le a maliu mai, latou te faaumatia le aai ma le malumalu. O lona iuga foi, ua se tafeaga lea. Ua tuu le pule ia faatafunaina e oo i le iuga o le taua.” MESIA

41 TLM 457 AFIAFI MA TAEAO 2300 TA 1844 70 Vaiasosa 62 Vaiasosa 9:25-26 1 Vaiasosa 7 Vaiasosa 9:26-27 1810 Tausaga 7 Vaiasosa 9:26-27 1810 Tausaga 9:25 9:25 TA 27 TA 34 TA 27 TA 34 27 “Na te faaumatia foi le tafeaga i tagata e toatele i le vaiasosa e tasi. O le vaeluagalemu foi o le vaiasosa, Na te faagata ai le taulaga, atoa ma le mea foaifuaina. E iai foi i le itu o le malumalu mea e inosia e faatafunaina a’i seia oo i le iuga o le mea ua tuu pule iai, ma ua faaoo i Le Na te faatafunaina.” MESIA

42 TANIELU 10:2, 21 O ona po ia, o a’u o Tanielu, sa ou faanoanoa ai i vaiaso atoatoa e tolu... A e peitai, ou te faaali atu ia te oe mea ua tusia i le Tusi e faamaoni. Ua leai foi se tasi e fesoasoani mai ia te a’u i na mea, ua na o MEKAELI lo outou Alii.” TANIELU 10


Download ppt "Tanielu 9.  Si’osi’omaga o le Tusi Na tusia e Tanielu lenei tusi a o faaaunuua o ia i le malo faapauau o Papelonia, i le taimi o le tafeaga a le nuu."

Similar presentations


Ads by Google