Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ULUM AL-QURAN MAKKI WA MADANI

Similar presentations


Presentation on theme: "ULUM AL-QURAN MAKKI WA MADANI"— Presentation transcript:

1 ULUM AL-QURAN MAKKI WA MADANI
DISEDIAKAN OLEH, FARAH HANNANI YAP TAUFIQ-YAP NUR AFIQAH BINTI MOHD SHARONI NUR NABIHAH BINTI RAZALI

2 MAKKIYAH WA MADANIYAH Makkiyah Madaniyah
Zaman Jahiliah (menyembah berhala, menyekutukan Allah dll) Ahli perang, suka bertengkar Makkiyah Surah Makkiyah penuh dgn ungkapan yg amat keras sbgi penahan dan pencegah Contoh: Surah Al-Qariah, Al-Ghasyiyah Akidah , Rukun Iman Ayat yang panjang mengenai hukum2 Islam cnth arak, zina Mengajak berjihad dan berkorban di Jalan Allah dll Madaniyah

3 FAEDAH PENGETAHUAN CIRI KHAS

4 FAEDAH MENGETAHUI MAKKIYAH DAN MADANIYAH
Dijadikan alat bantu dalam mentafsirkan AQ Mengetahui tempat turun ayat & dpt membantu memahami ayat tersebut dan dapat membantu tafsiran yang benar Mufassir dpt membezakan ayat nasikh dan mansukh

5 Setiap situasi ada bahasa tersendiri
MERESAPI BAHASA AQ & MANFAATKAN DALAM METODE BERDAKWAH Setiap situasi ada bahasa tersendiri Dapat menyesuaiikan dengan psikologi lawan bicara, menguasai pikiran dan perasaannya serta dapat berikan solusi dengan bijaksana Dakwah mempunyai topik dan pola penyampaian sendiri. Pola penyampaian itu berbeza2, sesuai dengan perbezaan manhaj, keyakinan dan kondisi lingkungan

6 AQ adalah sumber pokok bagi hidup Rasulullah
MENGETAHUI SEJARAH HIDUP NABI MELALUI AYAT2 AL-QURAN Turunnya wahyu kpd Rasululllah sejalan dengan sejarah dakwah dan segala peristiwa yang menyertainya. AQ adalah sumber pokok bagi hidup Rasulullah Pola hidup baginda harus sesuai dengan AQ, dan AQ memberikan kata putus terhadap perbezaan riwayat yang mereka riwayatkan.

7 PENGETAHUAN TENTANG MAKKI WA MADANI
Cara menentukan Makki & Madani 2 Cara utama Sima’i Naqli (pendengaran seperti apaadanya) Qiyasi Ijtihadi (bersifat ijtihad)

8 Sima’i Naqli (pendengaran seperti apaadanya)
Didasarkan pada riwayat yang sahih dari para sahabat yang hidup pada saat itu & menyaksikan turunnya wahyu. Atau dari para tabi’in yang menerima & mendengar dari para sahabat sebagaimana, dimana & peristiwa apa yang berkaitan dengan turunnya wahyu. Sebahagian besar penentuan Makkiyah & Madaniyah didasarkan pada cara pertama. Penjelasan tentang penentuan tersebut telah memenuhi kitab2 tafsir bil ma’tsur, asbab nuzul & pembahasan2 mengenai ilmu2 Quran.

9 Qiyasi Ijtihadi (bersifat ijtihad)
Didasarkan pada ciri2 Makki & Madani Apabila pada surah Makki terdapat suatu ayat yang mengandungi ayat Madani atau mengandungi peristiwa Madani maka dikatakan bahawa ayat itu Madani. Dan apabila pada surah Madani terdapat suatu ayat yang mengandungi ayat Makki atau mengandungi peristiwa Makki maka dikatakan bahawa ayat itu Makki. Para ahli mengatakan Makiyyah surahnya mengandungi kisah nabi dan umat-umat terdahulu. Dan Madaniyah lebih menceritakan kewajiban atau ketentuan hukum.

10 Ciri-ciri khas Makkiyah
Terdapat ayat-ayat sajdah Mengandungi kisah para nabi dan umat terdahulu kecuali surah al-baqarah Perletakan dasar2 umum bagi undang2 dan akhlak yang mulia Terdapat lafaz كلّا Dimulakan dengan huruf-huruf hija’iyah -الم، الر، طسم، حم، ق، ن Menyebut kisah para nabi dan umat2 terdahulu sebagai pelajaran Ada lafaz يأيها النّاس Mengandungi kisah Adam dan iblis kecuali surah al-baqarah Dakwah kepada tauhid dan beribadah kepada Allah Kalimatnya singkat padat disertai kata2 yang mengesankan

11 Ciri-ciri khas Madaniyah
Mengandungi kewajipan atau tuntuan hukum Menjelaskan masalah ibadah, kaedah hukum dan perundangan Suku kata dan ayatnya panjang, gaya bahasanya memantapkan syariat serta menjelaskan tujuan dan syariatnya Menyebut tentang orang-orang munafik kecuali surah al-ankabut Seruan terhadap Ahli Kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani Mengandungi dialog dengan Ahli Kitab Menyingkap perilaku orang munafik

12 RUJUKAN Syaikh Manna’ Al-Qaththan, 2004, Pustaka Al-Kauthar, Pengantar Studi Ilmu Al-Quran

13 THE END

14 Surah Madaniyah البقرة الجمعة الحجرات التوبة آل عمرن المنافقون الحديد
النور النساء الطلاق المجادلة الأحزاب المائدة التحريم الحشر محمد الأنفال النصر الممتحنة الفتح

15 Surah yang diperselisih sama ada Makiyyah atau Madaniyah
القدر الصف البينة الفاتحة الفلق الإخلاص الرحمن المطففين الناس التغابن الزلزلة الرعد


Download ppt "ULUM AL-QURAN MAKKI WA MADANI"

Similar presentations


Ads by Google