Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ULUM AL-QURAN MAKKI WA MADANI DISEDIAKAN OLEH, FARAH HANNANI YAP TAUFIQ-YAP NUR AFIQAH BINTI MOHD SHARONI NUR NABIHAH BINTI RAZALI.

Similar presentations


Presentation on theme: "ULUM AL-QURAN MAKKI WA MADANI DISEDIAKAN OLEH, FARAH HANNANI YAP TAUFIQ-YAP NUR AFIQAH BINTI MOHD SHARONI NUR NABIHAH BINTI RAZALI."— Presentation transcript:

1 ULUM AL-QURAN MAKKI WA MADANI DISEDIAKAN OLEH, FARAH HANNANI YAP TAUFIQ-YAP NUR AFIQAH BINTI MOHD SHARONI NUR NABIHAH BINTI RAZALI

2 MAKKIYAH WA MADANIYAH Zaman Jahiliah (menyembah berhala, menyekutukan Allah dll) Ahli perang, suka bertengkar Makkiyah Surah Makkiyah penuh dgn ungkapan yg amat keras sbgi penahan dan pencegah Contoh: Surah Al- Qariah, Al- Ghasyiyah Akidah, Rukun Iman Makkiyah Ayat yang panjang mengenai hukum2 Islam cnth arak, zina Mengajak berjihad dan berkorban di Jalan Allah dll Madaniyah

3 CIRI KHAS PENGETAHUAN FAEDAH

4 Dijadikan alat bantu dalam mentafsirkan AQ Mengetahui tempat turun ayat & dpt membantu memahami ayat tersebut dan dapat membantu tafsiran yang benar Mufassir dpt membezakan ayat nasikh dan mansukh

5 MERESAPI BAHASA AQ & MANFAATKAN DALAM METODE BERDAKWAH Setiap situasi ada bahasa tersendiri Dapat menyesuaiikan dengan psikologi lawan bicara, menguasai pikiran dan perasaannya serta dapat berikan solusi dengan bijaksana Dakwah mempunyai topik dan pola penyampaian sendiri. Pola penyampaian itu berbeza2, sesuai dengan perbezaan manhaj, keyakinan dan kondisi lingkungan

6 MENGETAHUI SEJARAH HIDUP NABI MELALUI AYAT2 AL-QURAN Turunnya wahyu kpd Rasululllah sejalan dengan sejarah dakwah dan segala peristiwa yang menyertainya. AQ adalah sumber pokok bagi hidup Rasulullah Pola hidup baginda harus sesuai dengan AQ, dan AQ memberikan kata putus terhadap perbezaan riwayat yang mereka riwayatkan.

7 PENGETAHUAN TENTANG MAKKI WA MADANI Cara menentukan Makki & Madani 2 Cara utama Sima’i Naqli (pendengaran seperti apaadanya) Qiyasi Ijtihadi (bersifat ijtihad)

8 Sima’i Naqli (pendengaran seperti apaadanya)  Didasarkan pada riwayat yang sahih dari para sahabat yang hidup pada saat itu & menyaksikan turunnya wahyu.  Atau dari para tabi’in yang menerima & mendengar dari para sahabat sebagaimana, dimana & peristiwa apa yang berkaitan dengan turunnya wahyu.  Sebahagian besar penentuan Makkiyah & Madaniyah didasarkan pada cara pertama.  Penjelasan tentang penentuan tersebut telah memenuhi kitab2 tafsir bil ma’tsur, asbab nuzul & pembahasan2 mengenai ilmu2 Quran.

9 Qiyasi Ijtihadi (bersifat ijtihad)  Didasarkan pada ciri2 Makki & Madani  Apabila pada surah Makki terdapat suatu ayat yang mengandungi ayat Madani atau mengandungi peristiwa Madani maka dikatakan bahawa ayat itu Madani.  Dan apabila pada surah Madani terdapat suatu ayat yang mengandungi ayat Makki atau mengandungi peristiwa Makki maka dikatakan bahawa ayat itu Makki.  Para ahli mengatakan Makiyyah surahnya mengandungi kisah nabi dan umat-umat terdahulu.  Dan Madaniyah lebih menceritakan kewajiban atau ketentuan hukum.

10 Ciri-ciri khas Makkiyah Dimulakan dengan huruf- huruf hija’iyah - الم، الر، طسم، حم، ق، ن Mengandungi kisah Adam dan iblis kecuali surah al-baqarah Mengandungi kisah para nabi dan umat terdahulu kecuali surah al-baqarah Ada lafaz يأيها النّاس Terdapat lafaz كلّا Terdapat ayat- ayat sajdah Dakwah kepada tauhid dan beribadah kepada Allah Menyebut kisah para nabi dan umat2 terdahulu sebagai pelajaran Perletakan dasar2 umum bagi undang2 dan akhlak yang mulia Kalimatnya singkat padat disertai kata2 yang mengesankan

11 Ciri-ciri khas Madaniyah Mengandungi kewajipan atau tuntuan hukum Menyebut tentang orang-orang munafik kecuali surah al-ankabut Mengandungi dialog dengan Ahli Kitab Seruan terhadap Ahli Kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani Menyingkap perilaku orang munafik Menjelaskan masalah ibadah, kaedah hukum dan perundangan Suku kata dan ayatnya panjang, gaya bahasanya memantapkan syariat serta menjelaskan tujuan dan syariatnya

12 RUJUKAN  Syaikh Manna’ Al-Qaththan, 2004, Pustaka Al-Kauthar, Pengantar Studi Ilmu Al-Quran 

13 THE END

14 Surah Madaniyah الفتح الممتحنةالنصر الحجرات الحديد المجادلة الجمعة المنافقون الطلاق التحريمالحشرمحمد الأحزاب النور التوبة المائدة النساء آل عمرن البقرة الأنفال

15 Surah yang diperselisih sama ada Makiyyah atau Madaniyah الفاتحةالبينة المطففين التغابن الناس الرعدالزلزلة الرحمن الإخلاص الفلق القدرالصف


Download ppt "ULUM AL-QURAN MAKKI WA MADANI DISEDIAKAN OLEH, FARAH HANNANI YAP TAUFIQ-YAP NUR AFIQAH BINTI MOHD SHARONI NUR NABIHAH BINTI RAZALI."

Similar presentations


Ads by Google