Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kosten en break-even H3 Break-evenafzet en Break-evenomzet Filiaalmanager.

Similar presentations


Presentation on theme: "Kosten en break-even H3 Break-evenafzet en Break-evenomzet Filiaalmanager."— Presentation transcript:

1 Kosten en break-even H3 Break-evenafzet en Break-evenomzet Filiaalmanager

2 Moment waarop alle constante en variabele kosten zijn terugverdiend. Break-evenomzet Break-evenafzet. Kosten en break-even | Filiaalmanager Break-evenpunt 2

3 Kosten en break-even | Filiaalmanager Break-evenafzet 3

4 Kosten en break-even | Filiaalmanager Break-evenomzet 4

5 Kosten en break-even | Filiaalmanager Break-evenomzet constante exploitatiekosten 5

6 Kosten en break-even | Filiaalmanager Veiligheidsmarge 6

7 Kosten en break-even | Filiaalmanager Break-evenomzet constante en variabele exploitatiekosten 7


Download ppt "Kosten en break-even H3 Break-evenafzet en Break-evenomzet Filiaalmanager."

Similar presentations


Ads by Google