Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

TRATAMENTUL ARTERIOPATIEI DIABETICE (PICIORUL DIABETIC) BYPASS-uri DISTALE, pe GAMBA si PICIOR INTERVENTII pentru SALVAREA MEMBRULUI INFERIOR ISCHEMIC.

Similar presentations


Presentation on theme: "TRATAMENTUL ARTERIOPATIEI DIABETICE (PICIORUL DIABETIC) BYPASS-uri DISTALE, pe GAMBA si PICIOR INTERVENTII pentru SALVAREA MEMBRULUI INFERIOR ISCHEMIC."— Presentation transcript:

1 TRATAMENTUL ARTERIOPATIEI DIABETICE (PICIORUL DIABETIC) BYPASS-uri DISTALE, pe GAMBA si PICIOR INTERVENTII pentru SALVAREA MEMBRULUI INFERIOR ISCHEMIC AMPUTATII LIMITATE – cu CONSERVAREA FUNCTIONALITATII ABORDURI COMBINATE: CHIRURGICAL si ENDOVASCULAR INTERVENTII ASOCIATE: ORTOPEDICE si de CHIRURGIE PLASTICA

2 GANGRENA + INFECTIE ARTERIOPATIE DIABETICA: OCLUZIE POPLITEE INFRAGENICULARA GANGRENA + INFECTIE ARTERIOPATIE DIABETICA: OCLUZIE POPLITEE INFRAGENICULARA BYPASS FEMURO-TIBIAL ANTERIOR cu vena AMPUTATIE LIMITATA, TRANSMETATARSIANA BYPASS FEMURO-TIBIAL ANTERIOR cu vena AMPUTATIE LIMITATA, TRANSMETATARSIANA Copyright Horia MURESIAN

3 ABORDUL COMBINAT BYPASS FEMURO-POPLITEU DISTAL PTA + STENT ORIGINE A. TIBIALA ANT. ABORDUL COMBINAT BYPASS FEMURO-POPLITEU DISTAL PTA + STENT ORIGINE A. TIBIALA ANT. IMBUNATATIRE RUNOFF PERMEABILITATE BYPASS PRELUNGITA IMBUNATATIRE RUNOFF PERMEABILITATE BYPASS PRELUNGITA Copyright Horia MURESIAN


Download ppt "TRATAMENTUL ARTERIOPATIEI DIABETICE (PICIORUL DIABETIC) BYPASS-uri DISTALE, pe GAMBA si PICIOR INTERVENTII pentru SALVAREA MEMBRULUI INFERIOR ISCHEMIC."

Similar presentations


Ads by Google