Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

MAKSUD KOMPUTER DAN PENGKELASAN KOMPUTER DARI SEGI SISTEM.

Similar presentations


Presentation on theme: "MAKSUD KOMPUTER DAN PENGKELASAN KOMPUTER DARI SEGI SISTEM."— Presentation transcript:

1

2 MAKSUD KOMPUTER DAN PENGKELASAN KOMPUTER DARI SEGI SISTEM

3  Komputer adalah alat bantu manusia  Perangkat elektronik yang dapat dipakai untuk mengolah data dengan perantaraan sekumpulan program dan mampu memberikan informasi dari hasil polahan tersebut.  Hasil dari kemajuan teknologi elektronika dan informatika yang berfungsi sebagai alat bantu untuk menulis, menggambar, menyunting gambar atau foto, membuat animasi, mengoperasikan program analisis ilmiah, simulasi dan untuk kontrol peralatan.

4 Komputer analog Komputer digital Komputer hibrid

5 BERDASARKAN PENGGUNAANNYA KOMPUTER TERDIRI DARI: => Special purpose computer => General purpose computer

6 - - - Small scale computer Medium scale computer  Large scale computer

7 1. Microcontroller 2. Microcomputer 3. Engineering workstation 4. Minicomputer 5. Mainframe 6. Supercomputer

8 Sistem komputer merupakan satu gabungan perisian dan perkakasan komputer yang memproses data secara bermakna. Sebagai contoh,komputer peribadi atau PC merupakan satu sistem komputer yang mudah. Manakala Internet merupakan satu sistem komputer yang agak rumit.

9  Adalah peralatan fizikal yang membentuk satu unit komputer dan dapat berfungsi dengan baik.  Memerlukan peranti-peranti tertentu untuk melaksanakan pemprosesan data dilakukan.  Struktur organisasi setiap komputer adalah sama.  Komponen-komponen utama komputer ialah Unit Masukan, Unit Pemprosesan Pusat, Unit Ingatan dan Unit Keluaran.

10 1. Unit Masukan 2. Unit Pemprosesan Pusat (CPU) 3. Unit Ingatan

11  Semua data / arahan dimasukkan sistem komputer melalui unit masukan untuk diproses oleh CPU.  Bertindak sebagai perantara muka  Contoh Unit Masukan : Papan Kekunci, tetikus, pengimbas, kayu-ria (joystick), pendigit (digitizer),

12  Untuk mengawal keseluruhan operasi komputer dan sebagai saraf / otak sistem komputer. Mempunyai 2 bahagian utama iaitu Unit Aritmetik dan Logik (ALU) dan Unit Kawalan.

13 Menjalankan operasi aritmetik seperti tolak, campur, bahagi, darab, pengiraan formula dan sebagainya. Menjalankan operasi iaitu membandingkan dua nilai / menentukan sama ada syarat itu benar atau palsu 2.1 Unit Aritmetik dan Logik(ALU)

14 Menerima arahan dari ingatan komputer dan seterusnya menterjemahkannya serta menggerakkan perkakasan komputer untuk melaksanakan arahan tersebut. Mengawal sistem bas iaitu bas data, bas alamat dan bas kawalan. 2.2 Unit Kawalan

15 Terdapat 2 jenis ingatan : 1) Ingatan Utama 2) Ingatan Sekunder

16 Dikenali sebagai ingatan kerja dan ingatan dalaman. Mempunyai 2 jenis : RAM dan ROM. 3.1 Ingatan Utama

17 Ingatan baca dan tulis, data boleh disimpan dan dibaca, tetapi data akan hilang apabila bekalan diputuskan. Ingatan baca sahaja, data hanya boleh dibaca dan tidak boleh ditulis di ROM. data yang disimpan tidak akan hilang apabila bekalan kuasa diputuskan RAM rom

18 Merupakan ingatan sokongan kerana data yang disimpan di RAM bersifat sementara. Contoh: disket, hard disk, cdr, cdrw dll kelajuan rendah berbanding ingatan utama, tetapi saiz lebih besar (GB) 3.2 Ingatan sekunder

19


Download ppt "MAKSUD KOMPUTER DAN PENGKELASAN KOMPUTER DARI SEGI SISTEM."

Similar presentations


Ads by Google