Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

SEJARAH TINGKATAN 1 BAB 9 WARISAN KESULTANAN MELAYU.

Similar presentations


Presentation on theme: "SEJARAH TINGKATAN 1 BAB 9 WARISAN KESULTANAN MELAYU."— Presentation transcript:

1

2 SEJARAH TINGKATAN 1 BAB 9 WARISAN KESULTANAN MELAYU

3 BAB 9 :Warisan Kesultanan Melayu WARISAN KESULTANAN MELAKA Sistem Pemerintahan Dan Pentadbiran Sistem Perundangan Kegiatan Ekonomi Sosiobudaya

4 9.1 Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran 9.1.1: Sistem pemerintahan dan Pentadbiran Negeri-negeri Melayu 9.1.2: Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negeri Sembilan

5 SULTAN Pembesar Peringkat Negeri Pembesar Peringkat Daerah dan Jajahan Penghulu Peringkat Kampung Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran

6 a)Sultan -Pemerintah tertinggi -Berkuasa mutlak -Mempunyai daulat -Ada keistimewaannya yang tersendiri 1.Penggunaan bahasa istana 2.Penggunaan warna 3.Cop mohor diraja 4.Alat muzik tradisional 5.Penggunaan alat-alat kebesaran -Penderhaka akan mendapat tulah

7 b) Pembesar Peringkat Negeri / Daerah -Menjaga & mengekalkan keamanan -Memungut cukai -Menyerah hasil/cukai kepada sultan -Menyediakan tenaga buruh -Membekalkan tenaga tentera -Mempertahankan kedaulatan negeri -Menghadap sultan dan melaksanakan istiadat menjunjung duli

8 c) Pentadbiran Peringkat Kampung i- Ketua Kampung ialah penghulu @ penggawa Tugasnya: - orang perantaraan di antara pembesar daerah dan rakyat - tidak bergaji, hasil cukai dari orang kampung sebagai sumber pendapatan. ii- Peranan Ketua Kampung i. Memungut cukai ii. Membekalkan tenaga tentera iii.Mendapat tenaga buruh untuk sultan iv.Memastikan seluruh rakyat di kampungnya taat setia kepada sultan sambungan…..

9 Golongan Agama - cerdik pandai Islam - cerdik pandai Islam - Penasihat sultan, kadi, - Penasihat sultan, kadi, mufti dan pembesar. mufti dan pembesar. - Berdakwah,mengajar agama, berkarya. - Berdakwah,mengajar agama, berkarya. - imam, khatib, bilal dan juru nikah - imam, khatib, bilal dan juru nikah Golongan Magis - Pawang dan bomoh - Mempunyai kuasa magis - Boleh menyembuhkan penyakit penyakit - Berpengetahuan dalam bidang perubatan bidang perubatan Golongan yang penting di kampung

10 Raja atau Sultan - Lambang kedaulatan - Memiliki kesempurnaan, kebolehan dan keistimewaaan 1. Sultan atau raja perlu memiliki ciri-ciri di atas kerana ADihormati rakyat BDipuja oleh rakyat CDisanjung oleh rakyat DDikenang oleh rakyat Latihan Pengukuhan c 2. Yang manakah antara berikut merupakan alat kebesaran diraja Ikeris IItombak IIIpedang IVlembing AI dan II BII dan III CII dan IV DI dan IV D Sambungan……

11 3.Di antara berikut yang manakah merupakan tugas seorang pembesar dalam sistem pentadbiran masyarakat Melayu tradisional Imenjaga dan mentadbir kawasan jajahan IImemastikan setiap rakyat taat setia kepada sultan IIImenyediakan tenaga kerja untuk sultan IVmemungut cukai di kawasan jagaan masing-masing AI, II, dan III BI, II dan IV CI, III dan IV DII, III dan IV c Sila klik

12 Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negeri Sembilan Yamtuan Besar Undang Lembaga Buapak

13 Yamtuan Besar -Pemerintah tertinggi di Negeri Sembilan -Yang Dipertuan Besar -Ketua Negeri

14 Undang - Ketua Luak / Luhak - Tugas utama memilih Yamtuan Besar - Ada 4 orang Luak (Sg. Ujong, Rembau, Jelebu, dan Johol)

15 LEMBAGA -Ketua suku -Peranannya i. memilih undang ii.menjaga keamanan dan keselamatan iii.Menyelesaikan pertelingkahan antara suku iv.Menguruskan pembahagian harta pusaka v. Orang perantara antara anggota sukunya dengan Undang

16 Buapak -Ketua perut -Setiap anggota perut adalah anak buah -menjadi tempat rujukan soal yang berkaitan dengan adat dan hukum

17 Cara Pemilihan Pemimpin Yamtuan Besar Undang Lembaga Buapak Anak buah

18 Alat-alat Kebesaran Diraja Negeri Sembilan Lambang kekuasaan dan pengesahan Yang Dipertuan Besar 16 kaki payung kuning 16 bilah pedang 16 bilah keris panjang 16 batang tombak benderang 8 buah tepak sirih 8 buah tempat abu 8 batang tiang lilin 4 tunggul (panji-panji) berwarna kuning 2 tunggul (panji-panji) berwarna merah 2 tunggul (panji-panji) yang berwarna hitam

19 1.Siapakah yang menjadikan pemerintahan tertinggi di Negeri Sembilan ARaja BBuapak CPembesa D Yamtuan Besar Latihan Pengukuhan 2. ‘Lembaga’ antara struktur dalam pentadbiran di Negeri Sembilan. Antara berikut yang manakah tugas ‘Lembaga’? Imemilih Undang IImenjaga keamanan IIImengetuai pentadbiran IVmenyelesaikan masalah antara suku AI, II dan III BI, II dan IV CI, III dan IV DII, III dan IV D B

20

21 9.2: Sistem Perundangan Kerajaan Melayu Sistem perundangan berasaskan undang-undang adat dan undang- undang bertulis

22 Sistem Perundangan Undang-undang Adat Adat Temenggung Adat Perpatih Undang-undang Bertulis Hukum Kanun Melaka Undang-undang Laut Melaka Undang-undang Pahang Undang-undang 99 Perak Undang-undang Kedah

23 Undang-undang Adat Undang-undang adat ialah peraturan yang berlandaskan amalan kebiasaan dan dihafal turun-temurun Undang-undang adat ialah peraturan yang berlandaskan amalan kebiasaan dan dihafal turun-temurun Dua jenis undang-undang iaitu Adat Perpatih dan Temenggung Dua jenis undang-undang iaitu Adat Perpatih dan Temenggung

24 Aspek Adat Perpatih Adat Temenggung Tempat asal Pagar Ruyong Palembang Amalan Negeri Sembilan dan Naning Semua negeri Tanah Melayu kecuali N.9 dan Naning Corak Pemerintahan Unsur demokrasi Bercorak autokratik

25 Jurai keturunan Mengikut sebelah ibu Mengikut sebelah bapa Perkahwinan Sesama suku dilarang Mengikut hukum syarak Pembahagian harta pusaka Mengutamakan anak perempuan Mengutamakan anak leleki Tujuan hukuman Memberi pemulihan Memberi pengajaran

26 Undang-undang Bertulis Undang-undang bertulis merupakan himpunan peraturan, larangan, dan adat istiadat dalam bentuk bertulis Undang-undang bertulis merupakan himpunan peraturan, larangan, dan adat istiadat dalam bentuk bertulis Negeri Johor. Perak dan Pahang mempunyai undang-undang yg hampir sama dengan Melaka kerana negeri-negeri tersebut merupakan jajahan takluk Kesultanan Melayu Melaka Negeri Johor. Perak dan Pahang mempunyai undang-undang yg hampir sama dengan Melaka kerana negeri-negeri tersebut merupakan jajahan takluk Kesultanan Melayu Melaka

27 Undang-undang tersebut ialah Hukum Kanun Melaka Hukum Kanun Melaka Undang-undang Laut Melaka Undang-undang Laut Melaka Undang-undang Pahang Undang-undang Pahang Undang-undang Kedah Undang-undang Kedah Undang-undang Perak Undang-undang Perak

28 1.Bagaimanakah undang-undang adat dikekalkan? ADitulis dan dibukukan BDihafal secara lisan C Diajar secara tulisan DDiamanahkan kepada orang tertentu Soalan Pengukuhan C 2. Antara berikut yang manakah tergolong sebagai undang- undang adat? IAdat perpatih IIAdat Melayu IIIAdat tradisional IVAdat temenggung AI dan II BII dan III CIII dan IV DI dan IV

29 3.Apakah unsur yang terkandung dalam hukuman dan undang- undang yang digubal oleh kerajaan Melayu? INasihat IIPengajaran IIIPencegahan IVHukuman AI, II dan III BI, II dan IV CI, III dan IV DII, III dan IV Klik A

30  Pertanian  Perikanan  Kraf Tangan  Perlombongn  Sistem percukaian  Sitem Serah  Sistem Kerah  Perdagangan  Timbangan, sukatan, dan ukuran  Pengangkutan

31 1. Jenis tanaman sebagai sumber makanan yang penting seperti a) Padi Sawah b) Padi huma c) Sayur-sayuran d) Buah-buahan e) Ubi 2. Kawasan utama pertanian lebih tertumpu di kawasan berhampiran sungai kerana a) Tanahnya subur b) Mudah mendapatkan sumber air. ( Terusan Wan Mat Saman) 3. Antara kawasan utama penanaman padi ialah a) Delta Sungai Kedah b) Delta Sungai Kelantan

32 Padi Sawah Padi Huma Sayur- sayuran Buah- buahan Ubi Jenis Tanaman Kawasan padi Delta Sungai Kedah Delta Sugai Kelantan

33 Mengemburkan tanah dengan cepat Menanam anak padi Menuai padi Peralatan Pertanian

34 Membajak tanah Menuai padi Memukul padi bagi memisahkan bijirin daripada tangkainya

35 Perikanan 1. Peralatan Traditional Serkap Bubu Tangguk Tanggul

36 Contoh Alatan Menangkap Ikan

37 2. Penggunaan Peralatan ini menunjukkan masyarakat Melayu mempunyai kemahiran menangkap ikan. 3. Hasil tangkapan akan diperdagangkan kerana mendapat permintaan yang tinggi 4. Lebihan tangkapan pula akan dibuat Ikan kering Belacan Budu Keropok

38 Masyarakat Melayu mahir dalam Menenun songket Membuat senjata (Keris) Barangan perhiasan daripada emas dan perak

39 BahanNegeri Kawasan Perlombongan Bijih timah Perak Lembah Kinta, Larut, Dinding, dan Beruas Selangor Sungai Bernam, Sungai Selangor, dan Sungai Klang Negeri Sembilan Sungai Linggi, dan Sungai Ujong. 1.Hasil perlombongan yang terdapat di Tanah Melayu ialah seperti Bijih timah dan emas. 2.Kawasan utama perlombongan bijih timah adalah seperti berikut :-

40 Melampan Mendulang Lombong Siam 3. Kemahiran melombong Bijih timah yang digunakan oleh masyarakat Melayu tradisional

41 Cukai dikenakan Ke atas Hasil pertanian (beras) Hasil perlombongn (bijih timah) Hasil perdagangan (ikan kering) Hasil hutan (getah perca,dan Rotan)

42 2. Cukai merupakan sumber pendapatan pemerintah 3. Sungai merupakan jalan perhubungan dan pengangkutan utama serta tempat kegiatan memungut cukai 4. Cukai juga melambangkan kekuasaan seseorang pembesar di kawasannya. Jenis cukai Huraian a) Cukai bebas kuala Cukai yang dipungut di kuala sungai b) Cukai labuh batu Cukai yang dipungut di tempat-tempat tertentu di sepanjang sungai. c) Cukai perdagangan Cukai ke atas rakyat yang digunakan untuk membuat bunga emas(ufti) d) Cukai tanaman Cukai yang dikenakan jika tanaman mengeluarkan hasil yang banyak.

43 1. Rakyat menyerahkan sebahagian daripada hasil tanaman kepada pemerintah menyediakan tanah untuk rakyat. 2. Kadar dan nilai serahan bergantung pada hasil tanaman.

44 1. Pekerjaan yang dilakukan tanpa diberi upah, contohnya membina istana, kubu, dan saliran. 2. Sistem ini melambangkan taat setia dan pengorbanan rakyat terhadap pemerintah.

45 Kegiatanperdagangan Dilakukan secara Berjual beli Tukar barang

46 Pusat perdagangan Pelabuhan Melaka Pelabuhan Kedah Pelabuhan Klang Pelabuhan Johor Lama

47 Barang- Barang Dagangan RempahGaramGambirBeras Lada Hitam Bijih timah Hasil tenunan

48 Meramu – kegiatan mengumpul hasil hutan untuk tujuan perdagangan. Meramu – kegiatan mengumpul hasil hutan untuk tujuan perdagangan. Hasil hutan Kayu kayan RotanDamar Madu lebah

49 Sistem Matawang Sistem Barter (Pertukaran barang) Siput Geweng dan Siput Gerus Matawang logam Emas dan Perak Abad ke 15 wamg logam Kaleng (Calains) digunakan di Melaka

50 Contoh-contoh Matawang

51 ….. Lagi contoh matawang

52 Dacing dan Pikul Emas Perak Rempah Bijih Timah Kaul, Cupak dan Gantang Beras Garam Rempah Kacang Bijih Timah

53 Unit Relung ► Mengukur keluasan tanah Jengka dan Hasta (Angota badan) ► Mengukur panjang dan pendek Sesuatu benda. Sepelaung, Setanah nasi, Sehari, Sepekerjaan Dan Sepurnama ► Mengukur jarak antara kampung dengan kampung.

54 Jenis-Jenis Pengangkutan Air Denai Penarikan Pengangkutan Darat

55 Jalur Jalur Pengangkutan Air Pengangkutan Air Kolek Sampan Perahu

56 Denai Penarikan Perahu ditarik untuk sampai ke sungai Menghubungkan Pahang dan Melaka Masa perjalanan disingkatkan

57 Gajah Gajah Pengangkutan Darat Pengangkutan Darat Kerbau Lembu

58 1. Kraftangan di atas diperbuat daripada daun Inipah IIrotan IIIpandan IVmengkuang AI, II dan III BI, II dan IV CI, III dan IV DII, III dan IV Tikar Bakul Tudung saji Soalan Pengukuhan 2. Mengapakah rakyat terpaksa memberi sebahagian daripada hasil tanaman mereka kepada pemerintah? ASebagai tanda terima kasih kepada pemerintah BRasa hormat yang tinggi kepada pemerintah CMengekalkan tulah menimpa mereka DRakyat akan dihukum jika tidak memberi kepada pemerintah D A Sambungan..

59 3.Ukuran panjang boleh dilakukan dengan kaedah Ihasta IIkepal IIIjengkal IVpikul AI dan II BI dan III CII dan IV DI dan IV Klik B

60 9.4: SOSIOBUDAYA Gaya hidup golongan bangsawan Gaya hidup rakyat jelata

61 Gaya hidup golongan bangsawan Adat Pertabalan Adat Pertabalan Adat Menjunjung duli Adat Menjunjung duli Muzik bangsawan Muzik bangsawan Upacara menyambut utusan Upacara menyambut utusan Tarian bangsawan Tarian bangsawan Pesta, pertunjukkan seni, sukan dan permainan Pesta, pertunjukkan seni, sukan dan permainan Pakaian raja Pakaian raja Sastera bertulis Sastera bertulis Adat resam Adat resam

62 Gaya Hidup Rakyat Jelata Permainan Permainan Adat resam Adat resam Pendidikan Pendidikan Kesusasteraan dan Persuratan Kesusasteraan dan Persuratan Seni muzik, seni tari dan nyanyian Seni muzik, seni tari dan nyanyian

63 Aktiviti Sosiobudaya Masyarakat Melayu Masa lapang Karya persuratan Adat resam Kesenian rakyat

64 KESENIAN RAKYAT Seni muzik Seni mempertahankan diri Seni suara Seni tenun Seni tekat Seni tari Seni ukir

65 SENI MUZIK  Hadrah dan ghazal  Alat muzik seperti gong, nafiri, kompang, rebana ubi dan seruling

66 SENI TARI Tarian tradisional seperti joget, inang,kuda kepang dan zapin Tarian tradisional seperti joget, inang,kuda kepang dan zapin

67 SENI SUARA Lagu yang terkenal ialah  Endoi atau dendang Siti Fatimah  Ulit Anak  Dikir Barat  Nazam  Nasyid  Marhaban  Qasidah  Hadrah  Rodat  Ghazal

68 SENI UKIR Mahir mengukir tembaga, memahat, mengukir pintu dan membuat mimbar masjid Mahir mengukir tembaga, memahat, mengukir pintu dan membuat mimbar masjid Jenis ukiran bercorak ukiran timbul, terbenam dan tembus Jenis ukiran bercorak ukiran timbul, terbenam dan tembus Tema ukiran berbentuk daun, bunga dan tulisan khat ayat Al-Quran Tema ukiran berbentuk daun, bunga dan tulisan khat ayat Al-Quran

69 SENI TENUN o Terkenal di Terengganu, Kelantan dan Pahang o Jenis tenunan ialah tenunan biasa, songket dan benang ikat celup o Corak tenunan berunsur tumbuhan, bunga, binatang dan geometri

70 SENI TEKAT  Kraftangan yang popular  Menggunakan kain baldu sebagai dasar disulami dengan benang emas

71 SENI MEMPERTAHANKAN DIRI Dapat mendisiplinkan dan membentuk ketahanan diri seseorang untuk menghadapi musuh Dapat mendisiplinkan dan membentuk ketahanan diri seseorang untuk menghadapi musuh

72 MASA LAPANG Golongan BangsawanGolongan Rakyat Faedah

73 Golongan bangsawan  Semasa tidak menjalankan urusan pentadbiran negara  Bermain separ raga, catur,senjata, bersilat dan menunggang kuda  Mendengar hiburan dari tukang cerita, penyair, penyanyi dan ahli muzik  Dipersembahkan dengan pelbagai muzik dan tarian

74 Golongan Rakyat  Semasa menunggu hasil atau selepasmenuai hasil sertapada waktu petang atau malam  Bermain layang-layang, gasing, bersilat dan congkak  Bercerita, bersyair dan berpantun

75 Faedah  Dapat memupuk persefahaman serta saling membantu  Mendapat hiburan  Dapat menajamkan fikiran dan ingatan yang mengkehendaki daya pemikiran yang pantas

76 Karya Persuratan Lisan Tulisan

77 Lisan Disampaikan melalui cerita oleh tukang cerita sambil bermain alat muzik gendang dan rebab Disampaikan melalui cerita oleh tukang cerita sambil bermain alat muzik gendang dan rebab

78 Jenis-Jenis Dan Contoh Cerita Lisan Cerita Asal Usul Cerita Asal Usul Tiga Buah Gunung Cerita Asal Usul Tiga Buah Gunung Cerita Asal Usul Bukit Marak di Kelantan Cerita Asal Usul Bukit Marak di Kelantan Cerita Binatang Sang Kancil dan Harimau Sang Kancil dan Harimau Pelanduk dan Buaya Pelanduk dan Buaya Kura-kura dan Arnab Kura-kura dan Arnab Cerita Jenaka Cerita Pak Kaduk, Cerita Pak Kaduk, Cerita Lebai Malang Cerita Lebai Malang Cerita Si Luncai Cerita Si Luncai Cerita Penglipur Lara Hikayat Malim Deman Hikayat Malim Deman Hikayat Raja Muda Hikayat Raja Muda Hikayat Anggun Cik Tunggal Hikayat Anggun Cik Tunggal Cerita Dongeng Puteri Saadong di Kelantan Puteri Saadong di Kelantan Tasik Dayang Bunting Tasik Dayang Bunting Cik Siti Wan Kembang Cik Siti Wan Kembang

79 Tulisan Misa Melayu Sejarah Melayu Sejarah Melayu Tuhfat al- Nafis Nazam Kamzul Ula Nazam Kamzul Ula Kitab al-Darr al Manzum Syair Sultan Ahmad Syair Sultan Ahmad Tajiddin Tajiddin

80 Tujuan sastera lisan  Hiburan  Memberi nasihat  Menambahkan ilmu pengetahuan

81 ADAT RESAM Adat Berkhatan Adat Perkahwinan Melayu Adat BercukurBercukur

82 ADAT RESAM Amalan yang ditetapkan oleh sesebuah masyarakat dan diwarisi secara turun temurun Amalan yang ditetapkan oleh sesebuah masyarakat dan diwarisi secara turun temurun

83 ADAT PERKAHWINAN MELAYU  Merisik  Meminang  Bertunang  Menghantar belanja  Akad nikah  Bersanding

84 ADAT BERCUKUR Mencukur rambut bayi selepas seminggu dilahirkan sebagai tanda kesyukuran Mencukur rambut bayi selepas seminggu dilahirkan sebagai tanda kesyukuran Diadakan bacaan berzanji dan marhaban Diadakan bacaan berzanji dan marhaban Tahlil dan doa selamat dibaca pada akhir upacara Tahlil dan doa selamat dibaca pada akhir upacara

85 ADAT BERKHATAN Bagi kanak-kanak lelaki yang sudah baligh atau cukup umur Bagi kanak-kanak lelaki yang sudah baligh atau cukup umur Dilakukan secara beramai-ramai Dilakukan secara beramai-ramai Sebelum upacara kanak-kanak lelaki akan dimandikan dan diarak mengelilingi kampung Sebelum upacara kanak-kanak lelaki akan dimandikan dan diarak mengelilingi kampung Dikhatankan oleh Tok Mudin Dikhatankan oleh Tok Mudin

86 Pendidikan Masyarakat Melayu Pendidikan Tidak Formal (Tidak Rasmi Pendidikan Formal

87 Pendidikan Tidak Formal Perkara yang dipelajari Perkara yang dipelajari  Adab sopan  Adat Istiadat  Pantang larang  Kemahiran pertukangan dan ilmu perubatan tradisional Belajar melalui Belajar melalui  Ibubapa dan orang dewasa yang berpengalaman  Pemerhatian  Melalui cerita lisan, pantun, peribahasa dan teka teki

88 Pendidikan Formal Berkembang selepas kedatangan agama Islam Berkembang selepas kedatangan agama Islam Perkara yang dipelajari Perkara yang dipelajari  Kitab muqaddam dan Al-Quran  Fardhu ain, rukun Islam dan rukun Iman  Mengira, menulis jawi dan tajwid Aktiviti dijalankan di: Aktiviti dijalankan di:  Istana  Surau, masjid dan madrasah  Pondok  Rumah guru agama

89 Tujuan Seseorang individu boleh berdikari tanpa mengharapkan bantuan orang lain Seseorang individu boleh berdikari tanpa mengharapkan bantuan orang lain Melahirkan individu berakhlak mulia, bersopan, bertatasusila dan berhemah tinggi Melahirkan individu berakhlak mulia, bersopan, bertatasusila dan berhemah tinggi

90 Soalan Latihan 1.Antara yang tergolong dalam kumpulan pemerintah ialah Iulama II pendekar IIIpembesar IVpedagang AI, II dan III BI, II dan IV C I, III dan IV DII, III dan IV A Sambungan……

91 2.Siapakah yang menjadi pakar rujuk sultan dan masyarakat dalam hal-hal kesusasteraan, kesenian dan kebudayaan? AKadi BImam CUlama DPendeta D 3. Rumah orang Melayu di Johor mendapat pengaruh reka bentuk dari ASiam BBugis CAcheh DBelanda D Klik

92 Sekian Terima kasih Selamat Maju Jaya


Download ppt "SEJARAH TINGKATAN 1 BAB 9 WARISAN KESULTANAN MELAYU."

Similar presentations


Ads by Google