Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

WARISAN KESULTANAN MELAYU

Similar presentations


Presentation on theme: "WARISAN KESULTANAN MELAYU"— Presentation transcript:

1 WARISAN KESULTANAN MELAYU
SEJARAH TINGKATAN 1 BAB 9 WARISAN KESULTANAN MELAYU

2 BAB 9 :Warisan Kesultanan Melayu
Sistem Pemerintahan Dan Pentadbiran Sistem Perundangan WARISAN KESULTANAN MELAKA Kegiatan Ekonomi Sosiobudaya

3 9.1 Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran
9.1.2: Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negeri Sembilan 9.1.1: Sistem pemerintahan dan Pentadbiran Negeri-negeri Melayu

4 Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran

5 Sultan -Pemerintah tertinggi -Berkuasa mutlak -Mempunyai daulat -Ada keistimewaannya yang tersendiri 1.Penggunaan bahasa istana 2.Penggunaan warna 3.Cop mohor diraja 4.Alat muzik tradisional 5.Penggunaan alat-alat kebesaran -Penderhaka akan mendapat tulah

6 -Menjaga & mengekalkan keamanan -Memungut cukai
b) Pembesar Peringkat Negeri / Daerah -Menjaga & mengekalkan keamanan -Memungut cukai -Menyerah hasil/cukai kepada sultan -Menyediakan tenaga buruh -Membekalkan tenaga tentera -Mempertahankan kedaulatan negeri -Menghadap sultan dan melaksanakan istiadat menjunjung duli

7 c) Pentadbiran Peringkat Kampung
i- Ketua Kampung ialah penggawa Tugasnya: - orang perantaraan di antara pembesar daerah dan rakyat - tidak bergaji, hasil cukai dari orang kampung sebagai sumber pendapatan. ii- Peranan Ketua Kampung i. Memungut cukai ii. Membekalkan tenaga tentera iii.Mendapat tenaga buruh untuk sultan iv.Memastikan seluruh rakyat di kampungnya taat setia kepada sultan sambungan…..

8 Golongan yang penting di kampung
Golongan Agama - cerdik pandai Islam - Penasihat sultan, kadi, mufti dan pembesar. - Berdakwah,mengajar agama, berkarya. - imam, khatib, bilal dan juru nikah Golongan Magis Pawang dan bomoh Mempunyai kuasa magis Boleh menyembuhkan penyakit - Berpengetahuan dalam bidang perubatan

9 Latihan Pengukuhan Lambang kedaulatan Memiliki kesempurnaan, kebolehan dan keistimewaaan Raja atau Sultan 1. Sultan atau raja perlu memiliki ciri-ciri di atas kerana A Dihormati rakyat B Dipuja oleh rakyat C Disanjung oleh rakyat D Dikenang oleh rakyat c 2. Yang manakah antara berikut merupakan alat kebesaran diraja I keris II tombak III pedang IV lembing A I dan II B II dan III C II dan IV D I dan IV D Sambungan……

10 c Sila klik Di antara berikut yang manakah merupakan tugas seorang
pembesar dalam sistem pentadbiran masyarakat Melayu tradisional I menjaga dan mentadbir kawasan jajahan II memastikan setiap rakyat taat setia kepada sultan III menyediakan tenaga kerja untuk sultan IV memungut cukai di kawasan jagaan masing-masing A I, II, dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV c

11 Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran
Negeri Sembilan

12 Yamtuan Besar -Pemerintah tertinggi di Negeri Sembilan
Yang Dipertuan Besar Ketua Negeri

13 Tugas utama memilih Yamtuan Besar Ada 4 orang Luak (Sg. Ujong, Rembau,
Undang Ketua Luak / Luhak Tugas utama memilih Yamtuan Besar Ada 4 orang Luak (Sg. Ujong, Rembau, Jelebu, dan Johol)

14 LEMBAGA Ketua suku Peranannya i. memilih undang
ii.menjaga keamanan dan keselamatan iii.Menyelesaikan pertelingkahan antara suku iv.Menguruskan pembahagian harta pusaka v. Orang perantara antara anggota sukunya dengan Undang

15 Buapak -Ketua perut -Setiap anggota perut adalah anak buah
-menjadi tempat rujukan soal yang berkaitan dengan adat dan hukum

16 Cara Pemilihan Pemimpin
Yamtuan Besar Undang Lembaga Buapak Anak buah

17 Alat-alat Kebesaran Diraja Negeri Sembilan
Lambang kekuasaan dan pengesahan Yang Dipertuan Besar 16 kaki payung kuning 16 bilah pedang 16 bilah keris panjang 16 batang tombak benderang 8 buah tepak sirih 8 buah tempat abu 8 batang tiang lilin 4 tunggul (panji-panji) berwarna kuning 2 tunggul (panji-panji) berwarna merah 2 tunggul (panji-panji) yang berwarna hitam

18 Siapakah yang menjadikan pemerintahan tertinggi di Negeri Sembilan
Latihan Pengukuhan Siapakah yang menjadikan pemerintahan tertinggi di Negeri Sembilan A Raja B Buapak C Pembesa D Yamtuan Besar D 2. ‘Lembaga’ antara struktur dalam pentadbiran di Negeri Sembilan. Antara berikut yang manakah tugas ‘Lembaga’? I memilih Undang II menjaga keamanan III mengetuai pentadbiran IV menyelesaikan masalah antara suku A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV B

19

20 9.2: Sistem Perundangan Kerajaan Melayu
Sistem perundangan berasaskan undang-undang adat dan undang-undang bertulis

21

22 Undang-undang Adat Undang-undang adat ialah peraturan yang berlandaskan amalan kebiasaan dan dihafal turun-temurun Dua jenis undang-undang iaitu Adat Perpatih dan Temenggung

23 Aspek Adat Perpatih Adat Temenggung Tempat asal Pagar Ruyong Palembang Amalan Negeri Sembilan dan Naning Semua negeri Tanah Melayu kecuali N.9 dan Naning Corak Pemerintahan Unsur demokrasi Bercorak autokratik

24 Tujuan hukuman Memberi pemulihan Memberi pengajaran Jurai keturunan
Mengikut sebelah ibu Mengikut sebelah bapa Perkahwinan Sesama suku dilarang Mengikut hukum syarak Pembahagian harta pusaka Mengutamakan anak perempuan Mengutamakan anak leleki Tujuan hukuman Memberi pemulihan Memberi pengajaran

25 Undang-undang Bertulis
Undang-undang bertulis merupakan himpunan peraturan, larangan, dan adat istiadat dalam bentuk bertulis Negeri Johor. Perak dan Pahang mempunyai undang-undang yg hampir sama dengan Melaka kerana negeri-negeri tersebut merupakan jajahan takluk Kesultanan Melayu Melaka

26 Undang-undang tersebut ialah
Hukum Kanun Melaka Undang-undang Laut Melaka Undang-undang Pahang Undang-undang Kedah Undang-undang Perak

27 Soalan Pengukuhan 1. Bagaimanakah undang-undang adat dikekalkan?
A Ditulis dan dibukukan B Dihafal secara lisan C Diajar secara tulisan D Diamanahkan kepada orang tertentu C Antara berikut yang manakah tergolong sebagai undang- undang adat? I Adat perpatih II Adat Melayu III Adat tradisional IV Adat temenggung A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV

28 3. Apakah unsur yang terkandung dalam hukuman
Klik 3. Apakah unsur yang terkandung dalam hukuman dan undang- undang yang digubal oleh kerajaan Melayu? I Nasihat II Pengajaran III Pencegahan IV Hukuman A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV A

29 9.3 Kegiatan Ekonomi di Negeri-negeri Melayu
Pertanian Perikanan Kraf Tangan Perlombongn Sistem percukaian Sitem Serah Sistem Kerah Perdagangan Timbangan, sukatan, dan ukuran Pengangkutan

30 Pertanian Jenis tanaman sebagai sumber makanan yang penting seperti
Padi Sawah Padi huma Sayur-sayuran Buah-buahan Ubi Kawasan utama pertanian lebih tertumpu di kawasan berhampiran sungai kerana Tanahnya subur Mudah mendapatkan sumber air. ( Terusan Wan Mat Saman) Antara kawasan utama penanaman padi ialah Delta Sungai Kedah Delta Sungai Kelantan

31 Pertanian Kawasan padi Delta Delta Sungai Kedah Sugai Kelantan
Jenis Tanaman Kawasan padi Delta Sungai Kedah Delta Sugai Kelantan

32 Peralatan Pertanian Mengemburkan tanah dengan cepat Menanam anak padi
Menuai padi

33 Membajak tanah Menuai padi Memukul padi bagi memisahkan bijirin daripada tangkainya

34 1. Peralatan Traditional
Perikanan Serkap Bubu 1. Peralatan Traditional Tanggul Tangguk

35 Contoh Alatan Menangkap Ikan

36 Penggunaan Peralatan ini menunjukkan masyarakat Melayu mempunyai kemahiran menangkap ikan.
Hasil tangkapan akan diperdagangkan kerana mendapat permintaan yang tinggi 4. Lebihan tangkapan pula akan dibuat Keropok Ikan kering Budu Belacan

37 Masyarakat Melayu mahir dalam
Kraf Tangan Menenun songket Membuat senjata (Keris) Masyarakat Melayu mahir dalam Barangan perhiasan daripada emas dan perak

38 Perlombongan Hasil perlombongan yang terdapat di Tanah Melayu ialah seperti Bijih timah dan emas. 2. Kawasan utama perlombongan bijih timah adalah seperti berikut :- Bahan Negeri Kawasan Perlombongan Bijih timah Perak Lembah Kinta, Larut, Dinding, dan Beruas Selangor Sungai Bernam, Sungai Selangor, dan Sungai Klang Negeri Sembilan Sungai Linggi, dan Sungai Ujong.

39 Melampan Mendulang Lombong Siam
3. Kemahiran melombong Bijih timah yang digunakan oleh masyarakat Melayu tradisional

40 Sistem Percukaian

41 2. Cukai merupakan sumber pendapatan pemerintah
3. Sungai merupakan jalan perhubungan dan pengangkutan utama serta tempat kegiatan memungut cukai 4. Cukai juga melambangkan kekuasaan seseorang pembesar di kawasannya. Jenis cukai Huraian a) Cukai bebas kuala Cukai yang dipungut di kuala sungai b) Cukai labuh batu Cukai yang dipungut di tempat-tempat tertentu di sepanjang sungai. c) Cukai perdagangan Cukai ke atas rakyat yang digunakan untuk membuat bunga emas(ufti) d) Cukai tanaman Cukai yang dikenakan jika tanaman mengeluarkan hasil yang banyak.

42 Sistem Serah Rakyat menyerahkan sebahagian daripada hasil tanaman kepada pemerintah menyediakan tanah untuk rakyat. Kadar dan nilai serahan bergantung pada hasil tanaman.

43 Sistem Kerah Pekerjaan yang dilakukan tanpa diberi upah, contohnya membina istana, kubu, dan saliran. Sistem ini melambangkan taat setia dan pengorbanan rakyat terhadap pemerintah.

44 Perdagangan Kegiatan perdagangan Dilakukan secara Berjual beli
Tukar barang

45

46

47 Meramu – kegiatan mengumpul hasil hutan untuk tujuan perdagangan.

48 Sistem Matawang Sistem Barter (Pertukaran barang)
Siput Geweng dan Siput Gerus Matawang logam Emas dan Perak Abad ke 15 wamg logam Kaleng (Calains) digunakan di Melaka

49 Contoh-contoh Matawang

50 ….. Lagi contoh matawang

51 Timbangan, Sukatan dan Ukuran
Kaul, Cupak dan Gantang Dacing dan Pikul Emas Beras Perak Garam Rempah Rempah Bijih Timah Kacang Bijih Timah

52 ► ► ► Mengukur keluasan tanah Unit Relung Mengukur panjang dan pendek
Sesuatu benda. Jengka dan Hasta (Angota badan) Sepelaung, Setanah nasi, Sehari, Sepekerjaan Dan Sepurnama Mengukur jarak antara kampung dengan kampung.

53 Pengangkutan

54 Pengangkutan Air Perahu Jalur Sampan Kolek

55 Perahu ditarik untuk sampai ke sungai Denai Penarikan Menghubungkan Pahang dan Melaka Masa perjalanan disingkatkan

56 Pengangkutan Darat Lembu Gajah Kerbau

57 Kraftangan di atas diperbuat daripada daun I nipah II rotan III pandan
Soalan Pengukuhan 1. Kraftangan di atas diperbuat daripada daun I nipah II rotan III pandan IV mengkuang A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV Tikar Bakul Tudung saji D Mengapakah rakyat terpaksa memberi sebahagian daripada hasil tanaman mereka kepada pemerintah? A Sebagai tanda terima kasih kepada pemerintah B Rasa hormat yang tinggi kepada pemerintah C Mengekalkan tulah menimpa mereka D Rakyat akan dihukum jika tidak memberi kepada pemerintah A Sambungan..

58 3. Ukuran panjang boleh dilakukan dengan kaedah I hasta II kepal
Klik 3. Ukuran panjang boleh dilakukan dengan kaedah I hasta II kepal III jengkal IV pikul A I dan II B I dan III C II dan IV D I dan IV B

59 Gaya hidup rakyat jelata
9.4: SOSIOBUDAYA Gaya hidup golongan bangsawan Gaya hidup rakyat jelata

60 Gaya hidup golongan bangsawan
Adat Pertabalan Adat Menjunjung duli Muzik bangsawan Upacara menyambut utusan Tarian bangsawan Pesta, pertunjukkan seni, sukan dan permainan Pakaian raja Sastera bertulis Adat resam

61 Gaya Hidup Rakyat Jelata
Permainan Adat resam Pendidikan Kesusasteraan dan Persuratan Seni muzik, seni tari dan nyanyian

62 Aktiviti Sosiobudaya Masyarakat Melayu
Karya persuratan Masa lapang Kesenian rakyat Adat resam

63 Seni mempertahankan diri
Seni tari Seni mempertahankan diri KESENIAN RAKYAT Seni tekat Seni suara Seni tenun Seni muzik Seni ukir

64 SENI MUZIK Hadrah dan ghazal
Alat muzik seperti gong, nafiri, kompang, rebana ubi dan seruling

65 SENI TARI Tarian tradisional seperti joget, inang,kuda kepang dan zapin

66 SENI SUARA Lagu yang terkenal ialah Endoi atau dendang Siti Fatimah
Ulit Anak Dikir Barat Nazam Nasyid Marhaban Qasidah Hadrah Rodat Ghazal

67 SENI UKIR Mahir mengukir tembaga, memahat, mengukir pintu dan membuat mimbar masjid Jenis ukiran bercorak ukiran timbul, terbenam dan tembus Tema ukiran berbentuk daun, bunga dan tulisan khat ayat Al-Quran

68 SENI TENUN Terkenal di Terengganu, Kelantan dan Pahang
Jenis tenunan ialah tenunan biasa, songket dan benang ikat celup Corak tenunan berunsur tumbuhan, bunga, binatang dan geometri

69 SENI TEKAT Kraftangan yang popular
Menggunakan kain baldu sebagai dasar disulami dengan benang emas

70 SENI MEMPERTAHANKAN DIRI
Dapat mendisiplinkan dan membentuk ketahanan diri seseorang untuk menghadapi musuh

71 MASA LAPANG Golongan Bangsawan Golongan Rakyat Faedah

72 Golongan bangsawan Semasa tidak menjalankan urusan pentadbiran negara
Bermain separ raga, catur ,senjata, bersilat dan menunggang kuda Mendengar hiburan dari tukang cerita, penyair, penyanyi dan ahli muzik Dipersembahkan dengan pelbagai muzik dan tarian

73 Golongan Rakyat Semasa menunggu hasil atau selepasmenuai hasil sertapada waktu petang atau malam Bermain layang-layang, gasing, bersilat dan congkak Bercerita, bersyair dan berpantun

74 Faedah Dapat memupuk persefahaman serta saling membantu
Mendapat hiburan Dapat menajamkan fikiran dan ingatan yang mengkehendaki daya pemikiran yang pantas

75 Karya Persuratan Lisan Tulisan

76 Lisan Disampaikan melalui cerita oleh tukang cerita sambil bermain alat muzik gendang dan rebab

77 Jenis-Jenis Dan Contoh Cerita Lisan
Cerita Asal Usul Cerita Asal Usul Tiga Buah Gunung Cerita Asal Usul Bukit Marak di Kelantan Cerita Binatang Sang Kancil dan Harimau Pelanduk dan Buaya Kura-kura dan Arnab Cerita Jenaka Cerita Pak Kaduk, Cerita Lebai Malang Cerita Si Luncai Cerita Penglipur Lara Hikayat Malim Deman Hikayat Raja Muda Hikayat Anggun Cik Tunggal Cerita Dongeng Puteri Saadong di Kelantan Tasik Dayang Bunting Cik Siti Wan Kembang

78 Tulisan Misa Melayu Sejarah Melayu Tuhfat al- Nafis Nazam Kamzul Ula
Kitab al-Darr al Manzum Syair Sultan Ahmad Tajiddin

79 Tujuan sastera lisan Hiburan Memberi nasihat
Menambahkan ilmu pengetahuan

80 Adat Bercukur ADAT RESAM Adat Berkhatan Adat Perkahwinan Melayu

81 ADAT RESAM Amalan yang ditetapkan oleh sesebuah masyarakat dan diwarisi secara turun temurun

82 ADAT PERKAHWINAN MELAYU
Merisik Meminang Bertunang Menghantar belanja Akad nikah Bersanding

83 ADAT BERCUKUR Mencukur rambut bayi selepas seminggu dilahirkan sebagai tanda kesyukuran Diadakan bacaan berzanji dan marhaban Tahlil dan doa selamat dibaca pada akhir upacara

84 ADAT BERKHATAN Bagi kanak-kanak lelaki yang sudah baligh atau cukup umur Dilakukan secara beramai-ramai Sebelum upacara kanak-kanak lelaki akan dimandikan dan diarak mengelilingi kampung Dikhatankan oleh Tok Mudin

85 Pendidikan Masyarakat Melayu
Pendidikan Formal Pendidikan Tidak Formal (Tidak Rasmi

86 Pendidikan Tidak Formal
Perkara yang dipelajari Adab sopan Adat Istiadat Pantang larang Kemahiran pertukangan dan ilmu perubatan tradisional Belajar melalui Ibubapa dan orang dewasa yang berpengalaman Pemerhatian Melalui cerita lisan, pantun, peribahasa dan teka teki

87 Pendidikan Formal Aktiviti dijalankan di:
Berkembang selepas kedatangan agama Islam Perkara yang dipelajari Kitab muqaddam dan Al-Quran Fardhu ain , rukun Islam dan rukun Iman Mengira, menulis jawi dan tajwid Aktiviti dijalankan di: Istana Surau, masjid dan madrasah Pondok Rumah guru agama

88 Tujuan Seseorang individu boleh berdikari tanpa mengharapkan bantuan orang lain Melahirkan individu berakhlak mulia, bersopan, bertatasusila dan berhemah tinggi

89 Soalan Latihan Antara yang tergolong dalam kumpulan pemerintah ialah I ulama II pendekar III pembesar IV pedagang A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV A Sambungan……

90 Klik 2. Siapakah yang menjadi pakar rujuk sultan dan masyarakat dalam hal-hal kesusasteraan, kesenian dan kebudayaan? A Kadi B Imam C Ulama D Pendeta D Rumah orang Melayu di Johor mendapat pengaruh reka bentuk dari A Siam B Bugis C Acheh D Belanda D

91 TAMAT Sekian Terima kasih Selamat Maju Jaya


Download ppt "WARISAN KESULTANAN MELAYU"

Similar presentations


Ads by Google