Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Verkoop en marketingplan H1 Relatiebeheer Logistiek supervisor.

Similar presentations


Presentation on theme: "Verkoop en marketingplan H1 Relatiebeheer Logistiek supervisor."— Presentation transcript:

1 Verkoop en marketingplan H1 Relatiebeheer Logistiek supervisor

2 2 Relatiebeheer DB SchenkerDB Schenker t/m 2.22 min. Verkoop en marketingplan | Logistiek supervisor

3 Fasen relatiebeheer 3 Verkoop en marketingplan | Logistiek supervisor

4 In de eerste fase van relatiebeheer doe je: Een marktonderzoek Een concurrentieonderzoek met SWOT- analyse 4 Relatie aangaan Verkoop en marketingplan | Logistiek supervisor

5 Marktonderzoek 5 Verkoop en marketingplan | Logistiek supervisor

6 SWOT-analyse 6 Verkoop en marketingplan | Logistiek supervisor

7 Soorten relaties 7 Verkoop en marketingplan | Logistiek supervisor

8 Logistieke keten 8 Verkoop en marketingplan | Logistiek supervisor


Download ppt "Verkoop en marketingplan H1 Relatiebeheer Logistiek supervisor."

Similar presentations


Ads by Google