Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Optimalizácia chovu jesetera malého Provozní ověření efektivní technologie chovu generačních ryb a odchovu plůdku jesetera malého. Rybnikár Juraj a kol.

Similar presentations


Presentation on theme: "Optimalizácia chovu jesetera malého Provozní ověření efektivní technologie chovu generačních ryb a odchovu plůdku jesetera malého. Rybnikár Juraj a kol."— Presentation transcript:

1 Optimalizácia chovu jesetera malého Provozní ověření efektivní technologie chovu generačních ryb a odchovu plůdku jesetera malého. Rybnikár Juraj a kol.

2 ÚVOD chov jesetera malého na Rybníkářství Pohořelice a.s. od 1995 chov jesetera malého na Rybníkářství Pohořelice a.s. od 1995 pôvodná dunajská populácia pôvodná dunajská populácia pravidelne odkupovaný pravidelne odkupovaný

3 Nutná inovácia riadený teplotný režim riadený teplotný režim výživa generačných rýb a potomstva výživa generačných rýb a potomstva produkcia veľkého/kvalitného množstva násadového materiálu produkcia veľkého/kvalitného množstva násadového materiálu eliminácia potreby druhej biopsie eliminácia potreby druhej biopsie

4 METODIKA generačky výter odchov potomstva Plankton → co feeding Násada/ okrasné ryby generačky výter Odchov potomstva Plankton + nitenky + dekapsulovaná artémia→ co feeding Násada/ okrasné ryby Úprava teploty vody 1 - 2 biopsia 2 biopsia 1 1 +

5 2013 + + +

6

7 VÝSLEDKY Biopsia 2012 Rozdiel 1,1 PI 8 - 13 PI → PI 3,5 2013 Rozdiel 1,2 PI 8 – 13 PI → PI 2

8

9 PI = 7 PI = 23

10 Výter Počet vytretých ikier : Kondícia a hmotnosť +

11

12

13 Inkubácia 20% lepšia liahnivosť +

14

15 Rozkrm a odchov TL (mm), w (g), FWC +

16

17 Rozkrm a odchov Deformácie: plutvy, zažívací trakt, žĺtkový váčok,... 60% 87% 27% +

18

19 ZÁVER urýchlenie dozrievania a synchronizácia výteru urýchlenie dozrievania a synchronizácia výteru doplnok prirodzenej mrazenej potravy má pozitívny stabilizačný efekt doplnok prirodzenej mrazenej potravy má pozitívny stabilizačný efekt potomstvo od ikernačiek s doplnkom živej zmrazenej potravy: do voľných vôd potomstvo od ikernačiek s doplnkom živej zmrazenej potravy: do voľných vôd do komerčných chovov do komerčných chovov

20 ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ Projekt bol realizovaný za finančnej podpory OP Rybářství CZ.1.25/3.4.00/11.00390 „Provozní ověření efektivní technologie chovu generačních ryb a odchovu plůdku jesetera malého.“


Download ppt "Optimalizácia chovu jesetera malého Provozní ověření efektivní technologie chovu generačních ryb a odchovu plůdku jesetera malého. Rybnikár Juraj a kol."

Similar presentations


Ads by Google