Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Detailhandelsmarketing H1 Marketing Verkoper. 2 Detailhandelsmarketing | Verkoper Marketing Activiteiten van een (winkel)organisatie. Doel: Wensen en.

Similar presentations


Presentation on theme: "Detailhandelsmarketing H1 Marketing Verkoper. 2 Detailhandelsmarketing | Verkoper Marketing Activiteiten van een (winkel)organisatie. Doel: Wensen en."— Presentation transcript:

1 Detailhandelsmarketing H1 Marketing Verkoper

2 2 Detailhandelsmarketing | Verkoper Marketing Activiteiten van een (winkel)organisatie. Doel: Wensen en behoeften van mensen/klanten bevredigen. Inkomen verwerven.

3 Behoeftepiramide Maslow 3 Detailhandelsmarketing | Verkoper

4 De marketing die een rol speelt tussen de detaillist en de consument. 4 Detailhandelsmarketing | Verkoper Detailhandelsmarketing

5 Soorten marketing 5 Detailhandelsmarketing | Verkoper

6 Geconcentreerde marketingstrategie Selectieve marketingstrategie Volledige-marktdekkingstrategie 6 Detailhandelsmarketing | Verkoper Marketingstrategieën

7 Concurrentieanalyse 7 Detailhandelsmarketing | Verkoper

8 SWOT-analyse 8 Detailhandelsmarketing | Verkoper


Download ppt "Detailhandelsmarketing H1 Marketing Verkoper. 2 Detailhandelsmarketing | Verkoper Marketing Activiteiten van een (winkel)organisatie. Doel: Wensen en."

Similar presentations


Ads by Google