Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

DØ NIKHEF. Gebruik Software staat op server Gebruiker mount DØ partitie en Runt op eigen desktop Desktop is UI.

Similar presentations


Presentation on theme: "DØ NIKHEF. Gebruik Software staat op server Gebruiker mount DØ partitie en Runt op eigen desktop Desktop is UI."— Presentation transcript:

1 DØ s/w @ NIKHEF

2 Gebruik Software staat op server Gebruiker mount DØ partitie en Runt op eigen desktop Desktop is UI

3 Desktop/UI DØ S/W server Grid DØ compute server jobs software

4 Server ? ajax (20 GB per versie) biotoop triviaal hoeve –Uitsluitend voor farm produktie? –Ontoegankelijk voor gebruikers –NFS?

5 Versions ? Production releases Test releases Push or pull

6 ups/upd servers biotoop hoeve triviaal minos

7 Actions January 15, 2003 –Installation of ups/upd on biotoop Job hangs but installation seems OK January 17, 2003 –Installation of root –Installation of d0 software –Tests on minos Fails: RH 6 version on biotoop, RH 7 on minos

8 Actions January 22, 2003 –biotoop upgraded to RH 7.3 –ups/upd –Root –D0RunII –fetchpkgs –fetchprod

9 Actions January 29, 2003 –Totalview upd install Modify /etc/hosts –D0RunII-bin maxopt non maxopt

10 Actions January 31, 2003 –ssh-keygen –t rsa February 3, 2003 –ssh-keygen –t rsa1

11 ups/upd on desktop Create the following links in / ln –s /dzero/project fnal ln –s /dzero/project/d0dist ln –s /dzero/project/d0usr

12 totalview Add to /etc/hosts: 131.225.68.56 flm1.fnal.gov flm1 131.225.68.16 flm2.fnal.gov flm2 131.225.68.57 flm3.fnal.gov flm3


Download ppt "DØ NIKHEF. Gebruik Software staat op server Gebruiker mount DØ partitie en Runt op eigen desktop Desktop is UI."

Similar presentations


Ads by Google