Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Goederen en inkoop H4 Derving Ondernemer detailhandel.

Similar presentations


Presentation on theme: "Goederen en inkoop H4 Derving Ondernemer detailhandel."— Presentation transcript:

1 Goederen en inkoop H4 Derving Ondernemer detailhandel

2 2 Goederen en inkoop | Ondernemer detailhandel Derving Soorten derving Bekende derving Onbekende derving Criminele derving Niet-criminele derving

3 3 Goederen en inkoop | Ondernemer detailhandel Ontstaan van derving

4 4 Goederen en inkoop | Ondernemer detailhandel Derving voorkomen Criminele derving voorkomen: Maak duidelijke afspraken en procedures voor medewerkers als ze artikelen voor eigen gebruik willen kopen. Probeer te voorkomen dat medewerkers boodschappen van hun eigen familieleden afrekent. Onderneem actie als je merkt dat een collega of medewerker steelt. Bespreek dit bijvoorbeeld met je leidinggevende. Zorg voor goede beveiliging van de artikelen en de winkel.

5 5 Goederen en inkoop | Ondernemer detailhandel Derving voorkomen Niet-criminele derving voorkomen: Registreer artikelen die je niet meer kunt verkopen. Registreer artikelen die je tegen een lagere prijs moet verkopen. Registreer artikelen die worden teruggestuurd naar het distributiecentrum of de leverancier. Corrigeer medewerkers als ze niet volgens de procedures werken.

6 Tabel als afbeelding plakken 6 Goederen en inkoop | Ondernemer detailhandel


Download ppt "Goederen en inkoop H4 Derving Ondernemer detailhandel."

Similar presentations


Ads by Google