Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Základní škola praktická a základní škola speciální Heřmanův Městec  Anotace: žák se seznámí s jednotkami délky a hmotnosti, vztahem a převody mezi nimi.

Similar presentations


Presentation on theme: "Základní škola praktická a základní škola speciální Heřmanův Městec  Anotace: žák se seznámí s jednotkami délky a hmotnosti, vztahem a převody mezi nimi."— Presentation transcript:

1 Základní škola praktická a základní škola speciální Heřmanův Městec  Anotace: žák se seznámí s jednotkami délky a hmotnosti, vztahem a převody mezi nimi  Autor: Mgr. Eva Kaválková  Jazyk: Čeština  Očekávaný výstup: rozeznává jednotky délky a hmotnosti, a dokáže je převádět  Speciální vzdělávací potřeby: materiál je určen pro žáky 7. ročníku základní školy praktické  Klíčová slova: délka, hmotnost, jednotky  Druh učebního materiálu: pracovní list / prezentace  Druh interaktivity: aktivita / výklad  Cílová skupina: žák  Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň  Typická věková skupina: 12 – 15 let 7. ročník  Celková velikost: 180 kB Jednotky délky a hmotnosti ICT2_1/3

2 Jednotky délky Převody jednotek délky

3 Jednotky délky Základní jednotka délky je 1 metr =1 m Další jednotky délky menší než metr větší než metr 1 decimetr = 1 dm 1 kilometr = 1 km 1 centimetr = 1 cm 1 milimetr = 1 mm 1 cm = 10 mm 1 m = 100 cm 1m = 1000 mm 1 m = 10 dm 1 km = 1000 m

4 Převody jednotek délky Převeď a doplň výsledky 2 m = cm 5 km = m 6 dm = cm 3 km = m 9 m = mm 4cm = mm 5 cm 6 mm = mm 3 m 18 cm = cm 2 dm 3 cm = cm Převeď a doplň výsledky 500 cm = m 20 dm = m 235 cm = m cm 3025 m = km m 12 mm = cm mm 1012 mm = m mm 23 cm = dm cm 823 cm = m cm 52 mm = cm mm

5 Jednotky hmotnosti Převody jednotek hmotnosti

6 Jednotky hmotnosti Základní jednotkou hmotnosti je 1 gram=1 g další jednotky hmotnosti Větší než gram 1 dekagram = 1 dg 1 kg = 1000 g 1 kilogram= 1 kg 1t = 1000 kg 1 tuna = 1t 1kg = 100 dg 1 dg = 10 g

7 Převody jednotek hmotnosti Převeď a doplň výsledky 2 kg = g 5 t = kg 3 kg 204 g = g 2 t 56 kg = kg 3 dg = g 1 kg 20dg = dg 4 kg 35 g = g 8 t 23 kg = kg 2 200g = kg g 3 546 kg = t kg 123 dg = kg dg 6 000 g = kg 4 189 kg = t kg 4 07dg = kg dg 5 500 kg = t kg 330 dg = kg dg Použité zdroje: Kliparty www.office.microsoft.com


Download ppt "Základní škola praktická a základní škola speciální Heřmanův Městec  Anotace: žák se seznámí s jednotkami délky a hmotnosti, vztahem a převody mezi nimi."

Similar presentations


Ads by Google