Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Sesli izleyin lutfen…. UŞAĞINI ELƏ QARŞILA Kİ, evə gəldiyi zaman, ən gözəl yerə gəldiyini hiss etsin...

Similar presentations


Presentation on theme: "Sesli izleyin lutfen…. UŞAĞINI ELƏ QARŞILA Kİ, evə gəldiyi zaman, ən gözəl yerə gəldiyini hiss etsin..."— Presentation transcript:

1

2 Sesli izleyin lutfen…. UŞAĞINI ELƏ QARŞILA Kİ, evə gəldiyi zaman, ən gözəl yerə gəldiyini hiss etsin...

3 HƏYAT YOLDAŞINI ELƏ QARŞILA Kİ, yanına gəldiyi zaman, ən doğru insana qovuşduğunu hiss etsin...

4 ANANI ELƏ QARŞILA Kİ, doğumundaki ağrıları ləzzətlə xatırlasın...

5 ATANI ELƏ QARŞILA Kİ, ömür boyu bir başqa övlada həsəd aparmasın...

6 KASIBI ELƏ QARŞILA Kİ, ona sərdiyindən böyük bir dua süfrəsi sərsin...

7 DÖVLƏTLİNİ ELƏ QARŞILA Kİ, könlünü gördüyündə, öz könlünün yoxsulluğundan utansın...

8 wwww wwww wwww.... aaaa dddd aaaa llll eeee tttt ---- mmmm aaaa hhhh mmmm uuuu dddd oooo vvvv.... nnnn aaaa rrrr oooo dddd.... rrrr uuuu 050 334 02 79


Download ppt "Sesli izleyin lutfen…. UŞAĞINI ELƏ QARŞILA Kİ, evə gəldiyi zaman, ən gözəl yerə gəldiyini hiss etsin..."

Similar presentations


Ads by Google