Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

0 BAB 4 ESEI. 1 PENULISAN ESEI BA B 4BA B 4 Hendaklah tepat, benar dan mempunyai objektif. Jika anda ingin memujuk dan mengubah pendapat pembaca, pastikan.

Similar presentations


Presentation on theme: "0 BAB 4 ESEI. 1 PENULISAN ESEI BA B 4BA B 4 Hendaklah tepat, benar dan mempunyai objektif. Jika anda ingin memujuk dan mengubah pendapat pembaca, pastikan."— Presentation transcript:

1 0 BAB 4 ESEI

2 1 PENULISAN ESEI BA B 4BA B 4 Hendaklah tepat, benar dan mempunyai objektif. Jika anda ingin memujuk dan mengubah pendapat pembaca, pastikan anda menyokong pendirian anda dengan bukti-bukti yang bolehdipercayai. Esei akademik mesti disampaikan secara sistematik yang bermakna setiap langkah direncanakan dengan teratur mengikut prosedur yang jelas. Elak memutar-belitkan fakta kerana ia akan merosakkan tujuan penulisan esei anda. Juga, elak melebih-lebihkan sesuatu kerana ia akan menunjukkan motif anda yang mementingkan diri sendiri.

3 2 ESEI dan PERENGGAN

4 3 Bahagian perenggan yang dipadankan dengan bahagian esei

5 4 PERNYATAAN TESIS BA B 4BA B 4 Sepertimana dalam sesuatu perenggan dinyatakan „Ayat Topik ‟ dalam esei pula dinyatakan ‘Pernyataan Tesis’ yang mengutarakan idea utama. Bagaimana pun, „pernyataan tesis ‟ hendaklah lebih luas dariapda „ayat topik ‟ perenggan. Contohnya, topik atau tajuk “Pekerjaan di Malaysia” adalah terlalu luas hingga boleh memenuhi isi kandungan sebuah buku. Dengan memperincikan topik atau tajuk kepada “Perkerjaan Seorang Jururawat di Hospital Daerah” satu esei yang baik boleh ditulis.

6 5 PERNYATAAN TESIS BA B 4BA B 4 Jangan lupa untuk memilih atau memfokus atau memperincikan topik (tajuk) dengan mengambilkira pembaca (audiens) dan tujuan penulisan anda. Siapakah pembaca? Adakah dia tutor yang akan menggred esei anda? Apakah yang anda ingin capai dalam esei anda? Adakah anda ingin meyakinkan tutor (pembaca) tentang pendapat anda mengenai sesuatu isu?

7 6 KENAPA ANDA PERLU MENULIS PERNYATAAN TESIS ? BA B 4BA B 4 Memang benar bahawa „penyataan tesis ‟ perlu lebih luas daripada „ayat topik ‟ sesuatu perenggan. Pernyataan tesis memaksa atau mendorong anda untuk memerincikan topik lagI. Contohnya, “Kerja saya sebagai jururawat di Hospital Selayang sungguh mencabar” ialah „pernyataan tesis ‟ yang mungkin dapat menarik perhatian pembaca. Berdasarkan „pernyataan tesis ‟ tersebut, anda boleh mengemukakan tiga atau empat sebab atau peristiwa yang mencabar; satu sebab atau peristiwa untuk satu perenggan dengan perbincangan terperinci.

8 7 PERNYATAAN TESIS BA B 4BA B 4 CONTOH Rujuk kepada beberapa „penyata tesis ‟ di bawah dan nyatakan manakah adalah esei yang baik. (1)Tiga teknik berkesan membantu anda mengelakkan keracunan makanan. (2) Permainan hoki adalah sukan yang paling menarik di dunia. (3) Encik Adam adalah seorang guru yang cekap dan penyayang.

9 8 PERNYATAAN TESIS BA B 4BA B 4 * Penyataan tesis (1) adalah spesifik atau khusus. Penyataan tesis (1) mungkin menerangkan tentang "tiga teknik berkesan" dan setiap teknik mungkin dijelaskan dalam perenggan. * Pernyataan tesis (2) mungkin menerangkan tentang “permainan hoki”. Walau bagaimana pun, penyataan tesis adalah terlalu luas untuk esei mahu pun buku. Ia tidak memberikan pembaca (dan penulis) apa-apa hala tujuan. * Pernyataan tesis (3) terlalu luas kerana mengandungi dua idea. Adakah penulis akan bertumpu kepada “kecekapan Cikgu Adam” atau “sifat penyayang ‟ beliau.

10 9 PERNYATAAN TESIS BA B 4BA B 4 Smalley dan Ruetten (2000) mencadangkan beberapa perkara yang perlu diambil kira ketika menulis „pernyataan tesis ‟. 1.Pernyataan tesis hendaklah terdiri daripada ayat yang lengkap. Dalam ayat berkenaan dinyataan idea atau pemikiran yang hendak disampaikan oleh penulis. Ini bukan pernyataan tesis: “Saya rasa takut dengan kegelapan” Pernyataan Tesis: “Ketakutan saya dengan kegelapan telah membuat hidup saya sengsara”

11 10 PERNYATAAN TESIS BA B 4BA B 4 2. Pernyataan tesis hendaklah mengemuka kan sesuatu pendapat, sikap atau idea; dan tidak hanya mengumumkan topik esei yang akan dibangunkan. Ini bukan pernyataan tesis: “Saya akan membincangkan tentang kesan radiasi” Pernyataan Tesis: “Kesan radiasi sering tidak dapat diramalkan”

12 11 PERNYATAAN TESIS BA B 4BA B 4 3. Seperti dinyatakan dalam No. 2, pernyataan tesis hendaklah mengemuka kan suatu pendapat, sikap atau idea. Pembaca boleh bersetuju atau tidak bersetuju dengan pernyataan yang diungkapkan. Oleh demikian, ‘pernyataan tesis’ perlu dijelaskan atau dibuktikan. Ini bukan pernyataan tesis: “Lembu menghasilkan susu” Pernyataan Tesis: “Susu yang dihasilkan lembu tercemar oleh racun serangga”

13 12 PERNYATAAN TESIS BA B 4BA B 4 4. Pernyataan tesis hendaklah mengemuka kan hanya satu idea berkenaan sesuatu topik. Jika ‘pernyataan tesis’ mengandungi dua atau lebih idea, esei anda mungkin tidak kesepaduan dan tidak koheren. Ini bukan pernyataan tesis: “Belajar di kolej di Kuala Lumpur sungguh seronok dan menginap di hostel ialah suatu pengalaman yang tidak dapat dilupakan” Pernyataan Tesis: “Belajar di kolej di Kuala Lumpur sungguh seronok”

14 13 Bahagian ‘PENGENALAN ’ BA B 4BA B 4 ‘Pengenalan’ merupakan perenggan permulaan sesuatu esei dan berfungsi sebagai 'peta' yang menggariskan hujah utama dan idea utama yang akan dikembangkan dalam esei.

15 14 Ciri-ciri ‘perenggan pengenalan’ sesuatu esei

16 15 TEKNIK CORONG

17 16 LANGKAH-LANGKAH PENULISAN ESEI

18 Terima Kasih &Wassalamfaizahothman.wordpress.com


Download ppt "0 BAB 4 ESEI. 1 PENULISAN ESEI BA B 4BA B 4 Hendaklah tepat, benar dan mempunyai objektif. Jika anda ingin memujuk dan mengubah pendapat pembaca, pastikan."

Similar presentations


Ads by Google