Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Fa’afeiloa’i. Partners Kanesa o le ‘Auga O le Fa’a’autama.

Similar presentations


Presentation on theme: "Fa’afeiloa’i. Partners Kanesa o le ‘Auga O le Fa’a’autama."— Presentation transcript:

1 Fa’afeiloa’i

2 Partners

3 Kanesa o le ‘Auga O le Fa’a’autama

4 Tagata Nu’u Pasefika ma le Su’ega ole Au’ga ole Fa’a’autama

5 Ai sea ua tatou fa’atalanoaina ai le soifua maloloina?

6 Ia tumau le soifua maloloina o fafine! Ai sea ua tatou fa’atalanoaina ai le soifua maloloina?

7 O a ni tala ua e fa’alogoina e uiga ile kanesa ole ‘auga ole fa’a’autama? O ni tala FA’AMAONIA ile kanesa ole ‘auga ole fa’a’autama: O Le Kanesa ole ‘Auga ole Fa’a’autama E LĒ ose fa’atali oti. E maua tutusa uma ile kanesa ole ‘auga ole fa’aautama fafine faito’alua ma teine leai ni to’alua. E Lē maua oe ile kanesa ole auga ole fa’a’autama ona ole lē tumama E mafai ona PUIPUIA le kanesa ole ‘auga ole fa’aautama ile faia lea o le su’ega ole Pap.

8 Malamalama ile Kanesa ole ‘Auga ole Fa’a’autama

9

10 ? Fa’amata o ai e maua vave ile kanesa ole ‘auga ole fa’a’autama: Fafine Papalagi po’o Fafine mai le Atu Pasefika?

11 Fautuauina lau ava ina ia faia le su’ega o le pap ma le HPV E fa’apefea ona e fesoasoani e puipuia le Kanesa? Fesoasoani I lau ava/pa’aga ina ia aua le ulaual Ia e iloa lou tala’aga ma ou tuaā Fa’amaoni i lou to’alua/pa’aga

12 E fa’apefea ona e fesoasoani e puipuia le Kanesa? Fai le su’ega o le Pap!

13 Fai le su’ega ole Pap pe afai ete va’aia pe fa’alogoina fa’afitauli nei: - tiga e fa’alogoina ile ‘oga - tiga pe a fai feusuaiga - palapala ‘ese nai lo’o le ma’i masina, mai le ala fanau - vavale manogi ese mai le ala fanau O Leā le taimi e faia ai le su’ega ole Pap?

14 Fai le su’ega Pap tusa pe LEAI ni uiga va’aia! Like getting checkups for your children, e fa’apena le faia o le su’ega o le PAP, ina ia iloa ai ni fa’aletonu ma puipuia mai ai I le kanesa o le ‘Auga o le Fa’a’Autama! O Leā le taimi e faia ai le su’ega ole Pap?

15 Tulaga ete nofouta i ai ile taimi a’o sauni atu e fai lau su’ega ole Pap? Ole su’ega e ui atu ile ala fanau, e fa’aaoga ele foma’i se fasi la’au e iai vavae ile pito e aumai ai sela ole ‘auga ole fa’a’autama e ave e su’e pe maua ile kanesa pe leai.

16 7 Fesili ete fesiligia ai lau foma’i: 1. E fa’afia ona fai la’u su’ega ole Pap? 2. Ole a le mea e tatau ona ou iloa ile taimi ole su’ega? 3. E tiga le su’ega? 4. E fia le tau ole su’ega? 5. Ole a le taimi e tatau ona mauaina mai le tali o la’u su’ega? 6. E tatau ona fai sa’u su’ega ole HPV? 7. O a nisi a’u su’ega e tatau ona fai?

17 E fa’afia on faia le su’ega ole Pap? 30+ tausaga: Faia fa'astasi le su'ega i le 5 tausaga pe afai na lelei isi su'ega muamua 65 tausaga: talanoa i lau foma’i pe tatau ona fai sau su’ega ole Pap, ae maise lava pe a fa’apea ua uma ona ave ese ou totoga fanau. 21-30 tausaga: Faia fa'atasi i le 3 tausaga. Making Sense of Your Pap and HPV Test Results. (2012, July 25). In Center of Disease Control and Prevention. Retrieved July 29, 2014, from http://www.cdc.gov/sTd/hpv/pap/default.htm

18 Fa’atonu lau talavai nei! E mo’omia le faia o le su’ega a tina tusa po’o ua: Uma ona faia o le tui mo le HPV Le toe faia so na palapala Le toe fanau Ua le toe faia ni feusua’iga E fa’afia on faia le su’ega ole Pap?

19 O Le a le mea oute faia pe afai e…? Mo’omia se foma’I fafine? Fefe I na ne’I iloa ua maua I le kanesa? Mo’omia se foma’I Pasefika? E leai sou taimi e maua ? Leai sau tupe? Leai se auala e malaga ai I le falema’i? Leai sau childcare? Lagona lou maasiasi? E le lelei lau fa’alogona I le taimi o le su’ega? E fefe I na ne’I maua ai se I si ma’I ae le ‘o se kanesa?

20 MANATUA: Fai lau su’ega ole Pap mo le soifua maloloina o oe ma lou aiga!

21 Video

22 Manatua… E mafai ona puipuia le kanesa ole ‘auga ole fa’aautama pe a faia lau su’ega ole Pap i tausaga uma. O lo’o fa’amoemoe lou aiga ia te oe ina ia tumau I le soifua maloloina lelei. Fai Nei Lau Su’ega ole Pap!

23 FA’A FETAI! Guam Communications Network Tongan Community Services Center California State University, Fullerton Samoan National Nurses Association Orange County Asian and Pacific Islander Community Alliance


Download ppt "Fa’afeiloa’i. Partners Kanesa o le ‘Auga O le Fa’a’autama."

Similar presentations


Ads by Google