Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

APPLE nama:arniyang a/p amaran No.pendaftaran:C03SAP14F017.

Similar presentations


Presentation on theme: "APPLE nama:arniyang a/p amaran No.pendaftaran:C03SAP14F017."— Presentation transcript:

1 APPLE nama:arniyang a/p amaran No.pendaftaran:C03SAP14F017

2 Apple III (1980) ialah sebuah komputer peribadi yang direka sebagai pengganti kepada Apple II oleh Apple Computer Inc.tetapi kurang berjaya. Disasarkan pada para pengguna perniagaan, ia dijual dari bulan Mei 1980 sehingga ditamatkan pada tahun 1984. Kerja reka bentuk dimulakan pada akhir tahun 1978 di bawah bimbingan Dr. Wendell Sander.komputer peribadiApple IIApple Computer Inc.19801978 PENGENALAN Apple III menonjolkan SOS (Sophisticated Operating System, iaitu Sistem Pengendalian Canggih), sebuah sistem pengendalian yang maju, dan "Apple III BASIC Perniagaan", sebuah pentafsir BASIC. UCSD Pascal juga dibekalkan untuk membolehkan pengaturcaraan yang lebih berstruktur. Ciri-cirinya yang lain termasuk:SOSsistem pengendalianBASIC PerniagaanpentafsirBASICUCSD Pascalpengaturcaraan yang lebih berstruktur Komputer Apple III paparan 80-lajur, dengan huruf besar serta huruf kecil; pad kekunci angka;pad kekunci angka sokongan untuk jam masa nyata;jam masa nyata audio 6-bit (DAC);audiobitDAC grafik 16-warna; sistem fail berhierarki;sistem fail berhierarki keupayaan untuk melagak komputer Apple II+ 48 KB; dan pemacu cakera liut 5.25" 140 KB terbina, dengan sehingga tiga buah Cakera III, iaitu pemacu cakera liut luaran.cakera liut Apple III dikuasai oleh SynerTek 6502A, sebuah unit pemprosesan pusat (CPU) 8-bit 2-MHz. Sebagaimana dengan sesetengah mesin yang lebih maju dalam keluarga Apple II, ia menggunakan teknik pensuisan bankuntuk mengalamatkan ingatan sehingga 256 KB (512 KB melalui peningkatan perisian pihak ketiga). Apple III ialah keluaran Apple yang pertama yang membenarkan penggunanya memilih kedua-dua fon skrin serta bentangan papan kekunci (sama ada QWERTY atau Dvorak).SynerTekunit pemprosesan pusat8-bitMHzpensuisan bankingatanfonpapan kekunciQWERTYDvorak

3 MINIMUN REQUAZIMENT Komputer dengan spesifikasi P3 800Mhz dan VGA 64 tidak akan boleh boleh menginstall software Corel Draw X5.Kerana hardware yang dimiliki dibawah standart minimum requirement software Coreldraw apabila sistem komputer kita sudah diatas minimum requirements yang diperlukan hanya sekadar menjalankan aplikasi tersebut jika menjalankan aplikasi.Kerana untuk menjalankan sebuah aplikasi dengan baik, memerlukan recommended requirements. Jika komputer sudah setara dengan atau mungkin lebih, dijamin dapat menjalankan aplikasi yang dimaksud dengan sangat baik. jika ingin menginstal aplikasi software atau game, alangkah lebih baik mengetahui dulu aspek minimum requirements yang dijalankan.

4 Apple diasaskan oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak. Apple kini terlibat dalam penciptaan konsep teknologi baru (seperti iPhone, dan Apple TV), serta ciri-ciri untuk Mac OS X "Leopard", sistem pengendaliannya yang baru. Syarikat ini juga mengendalikan kedai dalam talian untuk menjual perkakasan dan perisian, selain daripada iTunes Store, laman webnya yang membekalkan muzik, buku audio, permainan, video muzik, pertunjukan TV, dan filem digital yang boleh dimuat turun. Produk-produk perkakasan syarikat yang paling terkenal termasuk barisan komputer peribadi Macdan peranti-peranti persisian berkait, barisan pemain media mudah alih iPod, serta iPhone yang dikeluarkan pada pertengahan tahun 2007. Selain itu, produk-produk perisian Apple yang paling terkenal termasuk sistem pengendalianMac OS dan suit perisian iLife yang merupakan bekas produk perisian kreatif bersepadu untuk para amatur. (Kedua-dua Mac OS dan iLife dibekalkan secara bersama-sama dengan semua jualan Mac). Tambahan pula, Apple juga merupakan pembekal produk perisian industri audio dan filem profesional (serta juga "prosumer") yang utama. Aplikasi-aplikasi profesional dan "prosumer" Apple yang digunakan, terutamanya dalam komputer Mac, termasuk Final Cut Pro,Logic Audio, Final Cut Studio, dan alat-alat industri yang berkaitan.iPhoneApple TVMac OS X "Leopard"sistem pengendaliannyakedai dalam talianiTunes Storebuku audiopermainanMacperanti persisianiPodiPhone2007sistem pengendalianMac OSiLifeaudioprosumerFinal Cut ProLogic AudioFinal Cut Studio

5 SEKIAN,TERIMA KASIH


Download ppt "APPLE nama:arniyang a/p amaran No.pendaftaran:C03SAP14F017."

Similar presentations


Ads by Google