Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

DY GARIAD (dy gariad), A’th ysbryd (a’th Ysbryd), Nerth dy fywyd ynof fi. Dy gariad (dy gariad), A’th Ysbryd (a’th Ysbryd), Nerth dy fywyd ynof fi.

Similar presentations


Presentation on theme: "DY GARIAD (dy gariad), A’th ysbryd (a’th Ysbryd), Nerth dy fywyd ynof fi. Dy gariad (dy gariad), A’th Ysbryd (a’th Ysbryd), Nerth dy fywyd ynof fi."— Presentation transcript:

1 DY GARIAD (dy gariad), A’th ysbryd (a’th Ysbryd), Nerth dy fywyd ynof fi. Dy gariad (dy gariad), A’th Ysbryd (a’th Ysbryd), Nerth dy fywyd ynof fi.

2 Addolaf di fy Nuw, am calon ar dân, Addolaf di fy Nuw, fy enaid a gân, Addolaf di fy Nuw, rhof iti bob rhan - Can’s prynaist fi’n rhydd.

3 (Tro olaf) A cheisiaf d’wyneb di, a’m calon ar dân, A cheisiaf d’wyneb di, fy enaid a gân, A cheisiaf d’wyneb di, rhof iti bob rhan Can’s prynaist fi’n rhydd, Prynaist fi’n rhydd. Jude del Hierro cyf. Arfon Jones Hawlfraint © Mercy Publishing/Thankyou Music 1987 Gwein. Gan Copycare


Download ppt "DY GARIAD (dy gariad), A’th ysbryd (a’th Ysbryd), Nerth dy fywyd ynof fi. Dy gariad (dy gariad), A’th Ysbryd (a’th Ysbryd), Nerth dy fywyd ynof fi."

Similar presentations


Ads by Google