Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

NEKAJ SIMBOLOV MASONOV

Similar presentations


Presentation on theme: "NEKAJ SIMBOLOV MASONOV"— Presentation transcript:

1 NEKAJ SIMBOLOV MASONOV
POGLAVARJI MASONOV SO ARHITEKTI BIVANJA NA ZEMLJI – SAMOPROGLAŠENI BOGOVI. VZPOREDNA OBLAST SMEŠIJO IN POVSEM DEPLASIRAJO TAKO NAČELA DEMOKRACIJE KOT DEMOKRACIJO NASPLOH. KLJUB ZATRJEVANJU DA JIH PRI DELU VODIJO VIŠJE SILE, BOG... VEČINOMA NI TAKO, OBIČAJNO SO SAMO VRH ČLOVEŠKEGA SAMOLJUBJA OMEJENOSTI IN BEDE.

2 VIZUALIZACIJSKA RAZLAGA SLIKE PROSTOZIDARSKEGA MOJSTRA: Jean Beauchard
Avtor Jean Beauchard, Paris 1984 Oko piramide se napaja iz povezane bratovščine (stisk moške in ženske roke), iz ljubezni do skrivnostnega vedenja (preplet vrvi in zavozlana zavesa) in bogastva, ki je čaščeno (levi steber in šipkovi plodovi). Znanje pozna pomen Sonca (levi (desni steber in svetlobna zvezda), pridobivanja bogastva pozna pomen Lune. In vse to troje je duh vedenja (oko), ki je v odnosu sinovstva s soncem Sveta (Sonce izza piramide). Sonce izza piramide ima dve vrsti žarkov – žarke, prejemanja in žarke dajanja. 36 pikic na koncu žarkov in zabris 2. pikic je število dni, saj Osrednje sonce sprejema in daje sebe vsak dan - torej skozi vse leto. Pod rokami vidimo kladivo, dleto, šestilo, kotnik in zidak, saj povezave omogočajo “zidarji” arhitekti življenja. Prostozidarji torej urejajo življenje ljudi. Razumejo ga kot šahovska polja razumske določenosti - zakonitosti, ki jih uporabljajo za dosego svojih ciljev. Šahovska polja so enakih dimenzij kot tloris zidaka, torej “zidarji” poleg šahiranja zidajo tudi samo šahovnico. Spodaj vidimo otroka, ki z eno roko želi poseči po orodjih, na drugi strani pa hoče vstati in postati samostojna neodvisna osebnost. Desna roka otroka je povezana z nogo ki je bližje klečanju kot vstajanju. Roka je oblečena kar simbolizira svečeništvo in varovanost deloma tudi pred mečem, druga roka je tako kot del glave (pretirane zvedavosti in samostojnosti v razmišljanju) sekana s strani meča z zlatim ročajem. Meč je tik naj ušesi, saj kot grožnja deluje tudi vzgojno. Strahovlada samostojnih in “golih” je nujni sestavni del sistema “zidanja” oz. delovanja prostozidarjev. Sekanje leve roke (levičarstvo – konativnost) simbolizira onemogočanje delovanja premalo pokornih levičarjev. Meč torej uniči nezaželen “plevel” in obenem brani zgornji del sveto “framaconsko jajce” . Ključni del slike je zamejen s svetlobno jajčno obliko. Luna večji del Sonca in t.im. spodnji svet so izven svetlobnega jajca – so cilj predelave v “sveto”. Vevi bolj ženski del je mnogo temnejši kot desni – bolj moški. V manjšem delu se odrekajo tudi levemu delu piramide oz. znanja preteklosti (bela piramida v ozadju) in večjemu delu zemeljskega.

3 O sv. Gralu še na drug, sodobnejši način
V svoji neskončni “dobroti” posedovalci “Osrednjega Sonca” - kreatorji v skrivnih ložah skrivoma varujejo simbolno Sonce znanja za kreacijo ustreznega človeka… Simbolno Osrednje Sonce imajo kar pri sebi doma npr. v cvetličnem lončku na vrtu pred hišo. Samo znanja o svetem gralu, alkimiji… masonom omogoča, da so velika, razvejana in mogočna loža, ki se dviguje nad pravice posameznika, demokracije ipd. O sv. Gralu še na drug, sodobnejši način

4 Index Librorum Prohibitorum je seznam Rimo katoliške cerkve s katerim je javno prepovedala večino razmišljujočih knjig. Seznam - prepoved vedeti je bila ukinjena s strani papeža Pavla VI šele leta Ukinitev se ni zgodila ker bi RKC to želela, ampak zaradi razvoja tehnologij in vzporedno tudi svobode besede, ki je tovrstno cenzuro začel smešiti. Cenzure mišljenja se dandanes tako dogajajo indirektno – obvladovanje lastništva medijev, sodelovanje pri projektih vzpostavitve informacijskega kaosa, uničenja vsebine z napačnimi prevodi, nagrajevanje tepcev na nezaželeni strani… Začetki prepovedovanja informacij “nenašim” so se zgodili že v času delovanja Sokrata. Zaradi nedovoljenega poučevanja je bil obsojen na smrt. Podobna usoda kasneje doleti Jezusa. Razsežnost brisanja informacij govori dejstvo da je o Jezusu ohranjenih tako malo podatkov, da nekateri javnomnenjski voditelji dvomijo da je sploh obstajal. Povsem drug status v skritih ložah uživa Gaivs Ivlis Caesar (102 p.n.š p. n. š.). O njem dejanska oblast v letni zgodovini ni zgubila praktično ničesar. Leto dni pred razglasitvijo za Boga na Zemlji (Cesarja) je Cezar uspel opleniti in nato požgati pomemben del izjemne knjižnice - Aleksandrijsko knjižnico v Pergamonu (to je bilo v letu leta 48 p.n.š. - glejte tudi zapise v knjigi Cezarja: Aleksandrijske vojne). In na začetku je bila Beseda in Človek jo je po RKC… prepovedal. Cezar kot Pontifex Maksimus Med P in M izza njegove glave je luna v obliki črke C. Najvišji svečenik je postal leta 65 p.n.š.

5 In na začetku je bila Beseda in Človek jo je po RKC… prepovedal.
Niccolò Bernardo Machiavelli, Firence Detajl kipa Makiavelija, utemeljitelja sodobnih tehnik sistematičnega zavajanja javnosti (zgolj govorjenja – politike) v službi doseganja ciljev moči. Roka kipa drži ključno knjigo Vladar in jo naslanja na kapitel stebra na katerem je upodobljena rimska volkulja, spodaj pa so papežki simboli – mitra z lažnim in pravim ključem do skrivnih znanj, desno od mitre je konica Longinusove sulice s kater je rimski vojak hotel ubiti Jezusa (preverjanje ali je še živ…). Poved tega dela kipa je: S svojo knjigo le nadaljujem delovanje “volkulje”, ki je omogočila odstranitev Rema. Nadaljujem delo Cezarja, kot potomca in sledilca delovanja Roma (Romulusa), temelj obojemu pa daje papežka država. Simboli govorijo da je bil Nikolaj uglašen s skrivnimi znanji in zahtevami lož. Najverjetneje je bil pomemben pisar ene izmed lož.

6 Simbol Longinusove sulice – Kalistov , v muzeju Duomo, Firence.
Simbol Longinusove sulice, v muzeju Duomo, Firence. Simbol je del stebra ob upodobitvi Makiavelija je simbol vztrajanja k višjim idealom brezkompromisno – na silo, trmasto, tudi preko trupel. S simbolom naj bi bili povezani pravi ključi do “nebes” – ključi sv. Petra.

7 Zato imajo Masoni obsežne knjižnice knjig, ki v javnosti niso znane oz
Zato imajo Masoni obsežne knjižnice knjig, ki v javnosti niso znane oz. jih laična znanost gleda le na ekskurzijah za steklom knjižnih razstav ali pa za rešetkami tega ali onega samostana... BRIGHAM YOUNG, V knjigah so zapisana sijajna znanja glede principov vladanja civilizacijam na Zemlji

8 Philip I, Španski kralj, spisek prepovedanih knjig
Božja roka kot prostozidarsko načrtovanje kaj se sme razmišljati in kaj ne. Ob strani so še štirje načrtovalci. Spodnja pridno gledata navzgor in delata točno po navidilih, zgornja pa se le učita in sta premalo konkretna pri izvrševanju hotenj kralja.

9 Ricchini Tommaso Agostino posebna kolekcija, knjižnica Falvey Memorial
Papež Benedicti XIV kot lebdeča duhovna najvišja avtoriteta in njegova volja, da je treba neprave knjige zažgati, upepeliti… seveda tudi neprave ljudi... Avtoriteto oznanjajo angeli. Tridentinska Sinoda (posvet) Pija II. V imenu človeka, kot si ga je zamislila elita, so dovoljena vsa sredstva

10 Pravica do načrtovanja – usmerjanje denarnih tokov, režiranje vojn, postavljanje odločevalcev… je utemeljena na vedenju (trikotnik med šestilom in kotnikom) Veliki mojster G okrog sebe miri strasti z racionalno natančnim načrtovanjem in gradnjo lože. Detajl na palači v Sloveniji

11 Nadljudje (Patriciji, Aristokrati, elita), smejo manjvredne (Plebejce, Barbare, Kentaure…) odstraniti, tlačiti, poniževati, če jim kot predstavniki manipulirane večine, seveda to dovolijo. To delajo tako, da uveljavljajo svoje cilje iz pozicije moči in deloma iz naslova umišljene in deloma dejanskega poznavanja duhovnosti.

12 Jean Beauchard: professor, slikar, grafik in pisatelj več

13 Nadčloveka naj bi se ustvarjalo predvsem na genetski ravni

14 Muzej Vatikan, Lucifer Tiste, ki niso v skladu s kreacionističnimi cilji se diskreditira in pobija …

15 Michaelerkirche, Hofburg, Dunaj

16 Kunsthistorisches Museum, Dunaj
Palača Michaelertor, Hofburg, Dunaj

17

18

19

20 LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE

21

22 V arhivu Grand Lodge Masons Massachusetts ZDA

23 Lucius Alfius Statius, Aquileia – Oglej, rimska umetnost
Zgoraj simbol Liktorjev, spodaj simbol pred vladnim oz. predsedniškim glavnim vhodom v Ljubljani Lucius Alfius Statius, Aquileia – Oglej, rimska umetnost Masonske simbole najdemo že več kot 1000 let nazaj. Beseda fra – macon pomeni varuh hiše podobno govori tudi druga sestavljenka fonemov fara – on. Fara je namreč hiša duhovnika. Zgoraj vidimo framaconske simbole, ki jih v ložah najdemo tudi dandanes. Zanimiva pa je tudi lega – kombinacija simbolov. Šestilo - načrtovanje je omejeno z močjo (sekirica z dvojnim rezilom). Moč sekirici pa daje butarica, ki je pod njim torej desetina (sekirica oz. kladivo predstavlja enajstega člana lože – vodjo), simbol butarice – povezanosti, ki sekirici ikot celota onemogoča da jo zlahka preseka.

24 simbol starorimskih Liktorjev
simbol pred vladnim oz. predsedniškim glavnim vhodom v Ljubljani Framaconska zastava, zastava države Vzhodna Nemčija med in

25 Framaconski prstan in detajl pred vladnim oz
Framaconski prstan in detajl pred vladnim oz. predsedniškim glavnim vhodom v Ljubljani Na protestno pismo in peticijo glede nedemokratičnih simbolov butarice s sekirico izpred predsedniške oz. vladne palače v Sloveniji mi iz Urada predsednika države, ki po definiciji predstavlja in zastopa ključne vrednote(simbole)države, niso odgovorili. Več uspeha sem imel s strani Ministrstva za kulturo RS, toda odgovori so nevsebinski. Več o tem na:

26 Framaconski prstan in detajl – zvezdica nad glavo “muze” navdiha pred vladnim oz. predsedniškim glavnim vhodom v Ljubljani Na protestno pismo in peticijo glede nedemokratičnih simbolov butarice s sekirico… izpred predsedniške oz. vladne palače v Sloveniji mi iz Urada predsednika države, ki po definiciji predstavlja in zastopa ključne vrednote (simbole) države, niti iz vlade do danes niso vsebinsko odgovorili. Edino sporočilo v zvezi s svojim protestom, mi je poslal generalni sekretariat Vlade, ki naproša Ministrstvo za kulturo da mi odgovorijo. Zahtevo sem poslal marca, sedaj pa smo že junija. Odgovora pa do danes še od nikoder.

27

28 Jože Plečnik s framaconskimi pomagali
V svojo arhitekturo je vnesel urejenost in z njo prebivalce napeljeval na osrediščenost. Brez posluha za načrtovanje, ki bi bilo v skladu s svetostjo je svet lahko še mnogo bolj reven kot ko ga obvladujejo framaconi. Urejenost dandanes potrebujemo bolj kot je bilo to v preteklosti. Toda ta urejenost se lahko dosega le preko komunikacije medsebojnega sodelovanja in ne več zgolj v krogih posvečenih ELIT.

29 Par združenj NADLJUDI: Grand Lodge of California
Grand Orient of the USA Grand Orient of France Grand Lodge of France King Solomon's Lodge Masonic Blog Aggregator The Three Pillars The Sanctum Sanctorum Masonic Forum of Light The Tracing Board Kaj nekateri mlajši “zidarji” berejo: Fiction: I love science fiction mainly Alastair Reynolds Peter Hamilton Kevin Anderson Arthur C. Clarke etc. Also fantasy: George RR Martin Robert Jordan Tolkien Other: Christian Jacq Alexandre Dumas Non-fiction: Mainly political philosophy esoteric and Masonic related reading..also a big fan of Bill Bryson

30 Herkulesa oz. sodobneje rečeno Framacona, ki skrbita za HIŠO
Herkulesa oz. sodobneje rečeno Framacona, ki skrbita za HIŠO. Fra-maçon namreč pomeni brat hiše. Hiša pa ni samo  zidana, je tudi duhovna in ni samo ena, arhitekti želijo načrtovati bistveno več.  Je takšno načrtovanje skladno s DEMOKRACIJO? Kipa sta del okrasja ključnih hiš v Ljubljani. Simbolika ni prav nič napačna, le prav bi bilo, da  vemo kaj pomeni in da postane načrtovanje del družbe kot celote, ne pa da se ključne cilje postavlja in izvaja znotraj skrivnih – tajnih lož. Kdor me zavzeto briše iz medijskega, družbenega… prostora je prav gotovo del lože. Svojim dajejo “sine kure”, drugim uničijo ime, status in jih odrinejo v revščino. Sem medijsko izbrisan, vse bližje pa sem tudi drugim oblikam dokončne rešitve v zvezi s mano. Menim, da združbe, v primeru, da onemogočijo svobodo notranjega Jaza članov ali pa če na družbeni ravni delujejo na kadrovskem, političnem, gospodarskem področju pri tem delovanju prihajajo v nasprotje z Ustavo RS in demokratičnimi načeli vladavine ljudstva na sploh. Vladislav Stres gsm


Download ppt "NEKAJ SIMBOLOV MASONOV"

Similar presentations


Ads by Google