Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

IPG KAMPUS TUN HUSSEIN ONN,

Similar presentations


Presentation on theme: "IPG KAMPUS TUN HUSSEIN ONN,"— Presentation transcript:

1 IPG KAMPUS TUN HUSSEIN ONN,
PEMBELAJARAN MOTOR DISEDIAKAN OLEH: ABDUL LATIF BIN AHMAD IPG KAMPUS TUN HUSSEIN ONN, BATU PAHAT, JOHOR

2 DEFINISI PEMBELAJARAN MOTOR
Suatu set [dalaman] proses-proses yg berkait dgn latihan atau pengalaman yg membawa kpd perubahan-perubahan relatif yg kekal (Schmidt, 1991, p.51). Ianya adalah suatu proses gabungan antara latihan dan pengalaman yang menyebabkan perubahan tindakan atau pergerakan yg kekal (Schmidt, 1988)

3 DEFINISI KEMAHIRAN MOTOR
Kemahiran motor menurut Magill (1989), adalah tindakan atau tugasan yg mempunyai matlamat utk dicapai dan memerlukan pergerakan atau anggota tubuh secara sukarela bagi melaksanakannya dengan sempurna Kategori Kemahiran: Terdapat 3 kategori asas; Kemahiran Kognitif yg melibatkan otak. Cth; membaca, menganalisa masalah. Kemahiran Perseptual yg melibatkan bagaimana individu menginterpretasi stimuli (rangsangan). Cth; dua pemain yg menerima maklumat drp persekitaran tetapi menginterpretasinya dlm bentuk yg berbeza. Interpretasi yg betul dan tepat meningkatkan pencapaian. Kemahiran Motor yg melibatkan pergerakan. Cth: membaling, berlari Kemahiran Motor Halus Kemahiran Motor Kasar

4 MODEL-MODEL TAHAP PEMEROLEHAN KEMAHIRAN MOTOR
MODEL TIGA TAHAP Fitts & Posner`s, (1967) MODEL DUA TAHAP Adams, (1971) MODEL DUA TAHAP Gentile, (1972)

5 MODEL TIGA TAHAP (Fitts & Posner`s, 1967)
1. TAHAP KOGNITIF Pelaku cuba utk membina konsep keseluruhan kemahiran motor. Belajar melalui pengumpulan informasi melalui deria, pemerhatian, maklum balas verbal & otot. Banyak melibatkan pembelajaran cuba jaya (trial & error) 2. TAHAP ASOSIATIF Pengekalan pencapaian. Berupaya utk mengenal pasti pencapaian yg tidak sesuai dan cuba mencari penyelesaian-penyelesaian baru. 3. TAHAP AUTONOMOUS Pergerakan pelaku stabil & seolah-olah automatik. Secara automatik membenarkan pelaku utk menumpukan perhatian terhadap persekitaran dgn lebih teliti Berupaya utk membuat pembetulan kendiri dan pengubahsuaian segera.

6 MODEL DUA TAHAP (Adams, 1971)
1. Tahap Verbal / Motor Pelaku mengetahui dan menyedari perkaitan di antara aspek-aspek pembelajaran kognitif dan pembelajaran motor Gabungan di antara tahap Kognitif dan tahap Asosiatif Fitts & Posner 2. Tahap Motor Menggabungkan tahap autonomous. Sama seperti Tahap Autonomous Fitts' & Posner's

7 MODEL DUA TAHAP (Gentile, 1972)
1. Memperoleh idea Pelaku memahami bagaimana pergerakan perlu dilakukan bagi mencapai matlamat. Pelaku menentukan kesesuaian informasi yang hadir utk kemahiran motor 2. Tetap / Bercapah Tetap (Fixation) Kemahiran tertutup memerlukan pengulangan yg tetap dari tindakan yg sama. Cth: rutin palang selari) Bercapah (Diversification) Kemahiran terbuka memerlukan kepelbagaian tindakan. Cth: membuat pukulan pepat dlm permainan tenis supaya lawan tidak dapat membalas pukulan tersebut

8 SISTEM KAWALAN LINGKARAN TERTUTUP (CLOSED-LOOP CONTROL)
Kesilapan SISTEM KAWALAN LINGKARAN TERTUTUP (CLOSED-LOOP CONTROL) Input Deria2 Kawalan Lingkaran Tertutup (Closed-loop Control) Pergerakan boleh dirancang dan diubahsuai oleh maklum balas meskipun semasa pergerakan berlaku. Proses kawalan tertutup ini boleh dikawal sendiri dan berterusan utk mengekalkan pergerakan yg dikehendaki oleh pelaku. Elemen-elemen: Maklum balas Kenal pasti kesilapan Pembetulan Kesilapan Pembetulan Persepsi Identifikasi Stimulus Comparator (Sistem Rujukan) Saraf Pusat (CNS ) Executive Tahap pemerosesan maklumat/ informasi Pemilihan & Pengaturcara Respons Pelaksanaan Respons Saraf Pinggir (PNS Effector) Program motor dan sistem motor Program Motor Maklum Balas Proprioceptive Otot2 Output Persekitaran Maklum Balas Exteroceptive

9 KLASIFIKASI PEMBELAJARAN MOTOR
Kemahiran Tertutup; Berlaku dlm persekitaran yg stabil dan boleh diramal di mana informasi kritikal tidak berubah semasa melakukan kemahiran. Kemahiran adalah dlm bentuk raptai & pra belajar di mana pelaku cuba utk menghasilkan kemahiran yg sama pada setiap perlakuan. Cth: Acara terjunan, senaman lantai dan lontar peluru. Menggunakan maklum balas intrinsik utk mengubahsuai pergerakan dlm usaha utk mencapai matlamat. Golf adalah diklasifikasikaan sbg kemahiran tertutup’ sebagaimana persekitarannya yang tetap dan tidak berubah semasa pelaku melaksanakan kemahiran. . Keputusan dibuat sebelum kemahiran dilakukan. Kemahiran tertutup memerlukan pengulangan corak kemahiran yg sempurna dan berjaya. Cth:golf. Proses Perseptual  Proses Keputusan- Proses Perlaksanaan Struktur Kawalan Otot & Pergerakan  Rujukan Pembetulan  kembali pd permulaan

10 Kelebihan Sistem Kawalan Lingkatan tertutup (Closed-Loop System)
Wujud kemahiran-kemahiran baru Aktiviti-aktiviti memerlukan ketepatan dan kehalusan Membenarkan pengubahsuaian mengikut situasi Menambah `versatility’ kpd pergerakan

11 Kekurangan Sistem Kawalan Lingkaran Tertutup (Closed-Loop System)
Kepantasan dan tindakan-tindakan diskret tidak sepenuhnya tergolong dlm kawalan lingkaran tertutup (closed-loop control Menuntut kpd perhatian & masa; Maklum balas perlu melalui tahap-tahap pemerosesan.

12 SISTEM KAWALAN LINGKARAN TERBUKA (OPEN-LOOP CONTROL)
Menghuraikan tindakan2 automatik Program motor mentakrifkan kemahiran secara terperinci sebelum pergerakan bermula tanpa pengaruh maklumat2 pinggir (peripheral). Pergerakan2 boleh distruktur awal bagi membolehkannya dilaksanakan secara automatik apabila ianya dicetuskan. Dua komponen utama; executive & effector STIMULUS EXECUTIVE EFFECTOR Mebawa isyarat2 yg khusus secara automatik Memilih program motor Arahan berganti-ganti Tiada Maklum Balas

13 KLASIFIKASI PEMBELAJARAN MOTOR
Kemahiran Terbuka;   Kemahiran terbuka adalah kemahiran yg dilakukan secara cepat dan pantas dan tidak menggunakan maklum balas intrinsik semasa melakukan pergerakan. Pemukul dlm permainan softball menghayun dan mungkin tersasar memukul bola kerana (a) Pergerakan telah dirancang sebelumnya dan tidak mempunyai cukup masa utk menggunakan maklum balas utk menukar arah pukulan bat (b) pemukul percaya bahawa perancangan sebelumnya adalah betul & meminggirkan sebarang maklumat tentang lokasi bola. Kemahiran terbuka memerlukan fleksibiliti & adaptasi dlm melaksanakan kemahiran semasa dlm tekanan. Proses Perseptual  Proses Keputusan- Proses Perlaksanaan  Struktur Kawalan  Otot  Pergerakan

14 Kelebihan Sistem Kawalan Terbuka (Open-Loop System)
Pergerakan pantas dan bertenaga boleh dihasilkan tanpa kawalan yg ekstensif Perhatian boleh dialihkan kpd respon-respon yg lain Tidak menuntut masa yg lebih kerana tidak memerlukan maklum balas

15 Kekurangan Sistem Kawalan Terbuka (Open-Loop System)
Pergerakan tidak efektif di dalam persekitaran dan situasi yg tidak boleh diramal dan tidak stabil Pergerakan tidak boleh ditentukan pada peringkat awal. Tiada tindakan2 yg halus dan teliti

16 KLASIFIKASI PEMBELAJARAN MOTOR
Kemahiran Diskret Pergerakan yg jelas di permulaan dan akhir kemahiran. Cth: Membaling Dart. (Bermula dgn fleksi pada siku dan berakhir dgn fleksi pada siku) Kemahiran Berterusan (Continuous Skills) Pergerakan yg tidak jelas di permulaan dan akhir kemahiran. Cth: Berbasikal dan Berjoging

17 KLASIFIKASI PEMBELAJARAN MOTOR
Kemahiran Serial Dibentuk dari sejumlah kemahiran diskret yg dicantumkan bersama dlm urutan tertentu. Cth; menukar gear kereta secara manual melibatkan penghasilan pergerakan kemahiran-kemahiran diskret dlm urutan yg betul – clutch, gear shift, accelerator. Siri rutin senaman lantai merupakan contoh kemahiran diskret di mana gimnas menggabungkan pelbagai kemahiran-kemahiran diskret utk melaksanakan rutin tersebut. Kemahiran Serial – Rutin Senaman Lantai Imbangan Larian Hambur Arab Mendarat Perlu dilakukan mengikut urutan utk kesempurnaan pencapaian pergerakan.

18 PEMBOLEHUBAH YANG MEMPENGARUHI TAHAP PEMEROLEHAN KEMAHIRAN MOTOR – (LATIHAN)
Aktiviti yang dilakukan dengan kadar ulangan yang tinggi. Proses aktif cubaan utk melaksanakan sesuatu tugasan dan membawa kpd pemerolehan sesuatu kemahiran. Terdapat pelbagai variabel (angkubah) yg memberi kesan kpd pembelajaran: - jumlah latihan - jadual latihan - variasi latihan - konteks latihan Usaha merancang latihan bagi pembelajaran kemahiran motor perlu mempertimbangkan : - jenis latihan - kaedah latihan - distribusi / taburan latihan

19 KAEDAH LATIHAN JUMLAH LATIHAN Diaplikasikan secara fizikal dan mental.
- kaedah latihan yang lazim dijalankan dalam sesi-sesi pembelajaran motor. Mental; - pelengkap kepada kaedah latihan fizikal. JUMLAH LATIHAN Pembelajaran secara langsung ditentukan oleh jumlah latihan yang dilaksanakan (Gentile, 2000, p. 173). Cara yg paling berkesan utk meningkatkan pemerolehan kemahiran adalah melaui peningkatan jumlah latihan.

20 VARIABILITI / KEPELBAGAIAN LATIHAN
Variabiliti latihan adalah merujuk kpd kepelbagaian pergerakan dan ciri-ciri konteks yang dialami oleh pelajar semasa berlatih sesuatu kemahiran. Kepelbagaian situasi dapat membantu pembelajaran kemahiran terbuka. Kepelbagaian latihan adalah penting utk pembelajaran kemahiran tertutup. Pencapaian kemahiran pelajar didapati lebih baik jika berlatih di bawah situasi / persekitaran yg tetap berbanding situasi / persekitaran yg pelbagai. Pemindahan kpd tugasan / kemahiran yg serupa dapat ditingkatkan melalui kepelbagaian latihan.

21 DISTRIBUSI / TABURAN LATIHAN
2 jenis distribusi / taburan latihan: a. Latihan Bersebar - Pelaksanaannya jum. rehat antara sessi latihan adalah panjang. b. Latihan Berkelompok adalah singkat. Latihan bersebar lebih berkesan drp latihan berkelompok kerana: Kelesuan dlm L. berkelompok Usaha kognitif kurang dlm L. berkelompok Pengukuhan memori kurang dlm L. berkelompok

22 SEBAHAGIAN DAN KESELURUHAN LATIHAN
Latihan kemahiran motor lazimnya diubahsuai melalui dua cara: - sebahagian - keseluruhan Latihan Sebahagian; Kanak-kanak akan mudah mempelajari kemahiran yang sukar sekiranya kemahiran tersebut diajar / dilatih secara berperingkat-peringkat (sebahagian). Latihan Keseluruhan; Kanak-kanak tidak dapat melakukan kemahiran yang sebenar sekiranya kemahiran tersebut tidak ditunjukcara secara keseluruhan

23 LATIHAN MENTAL Raptai kognitif kemahiran fizikal tanpa kehadiran pergerakan fizikal yang jelas. Dalam bentuk berfikir atau bayangan aspek-aspek prosedural kemahiran motor. Melibatkan imageri visual atau kinesthetic pencapaian keseluruhan atau sebahagian sesuatu kemahiran Imageri boleh dlm bentuk dalaman (internal) atau luaran (external) Tujuan: Strategi latihan bagi membantu pemerolehan sesuatu kemahiran motor. Bermatlamat utk menyediakan pelaku utk melaksanakan kemahiran yg sempurna dan berkesan.

24 LANGKAH-LANGKAH MENTAL
1. Bersedia secara fizikal, mental dan emosi 2. Berimaginasi (imaging) melaksanakan aksi secara visual dan kinesthetik. 3. Menumpukan sepenuhnya terhadap satu `cue’ yg releven sahaja. 4. Melaksanakan aksi / kemahiran 5. Menilai pencapaian aksi / kemahiran

25 BILA LATIHAN MENTAL DILAKSANAKAN
Di antara acara pertandingan Semerta semasa mengambil bahagian dalam pertandingan 3. Semasa pemulihan kecederaan

26 KONSEP PEMBELAJARAN MOTOR
Maklum Balas: Memainkan peranan yg penting dlm mengawal pergerakan dan pembelajaran. Menyediakan maklumat tentang kecekapan pergerakan pelaku. Maklum Balas Tambahan: Memudahkan pencapaian matlamat aksi kemahiran tertentu Motivasi kpd pelajar utk teruskan usaha utk capai matlamat Pengetahuan Tentang Keputusan (Knowledge Of Results - KR); Informasi yg diterima berkenaan sejauh mana respon mencapai matlamat pergerakan. Pengetahuan Tentang Pencapaian (Knowledge of Performance – KP); Informasi yg diterima berkenaan perlaksanaan dan pencapaian pergerakan yg sebenar. Adakah pergerakan / kemahiran yg dilakukan betul?

27 KONSEP PEMBELAJARAN MOTOR
KR dan KP boleh jadi dlm bentuk positif atau negatif KP dan KP boleh muncul dlm bentuk instrinsik atau ekstrinsik. Maklum Balas Instrinsik: Maklum balas dalaman yg diterima semasa & selepas perlaksanaan sesuatu tugasan. Cth: pelaku merasakan hayunan pemukul dan melihat di mana bola yg dipukul itu pergi Maklum Balas Esktrinsik; Maklum balas luaran ini diterima semasa dan selepas respon-respon daripada sumber-sumber luar. Guru, jurulatih dan perlatan-peralatan khas berupaya utk menyediakan peningkatan informasi / maklumat tambahan kpd pelaku.

28 Fungsi Pemerosesan Pusat
MAKLUM BALAS DLM KAWALAN PERGERAKAN Fungsi Pemerosesan Pusat (OTAK) Persepsi Membuat keputusan Simpanan dan `coding’ Data Transisi kpd program motor Receptor Sensori (DERIA) Telinga Mata Proprioceptors Sistem Vestibular Etc. Sistem Effector (OTOT) Biceps Quadriceps Abdominals Latissimus dorsi Arahan guru / jurulatih Awasi pihak lawan Mata pandang bola Kekalkan Imbangan Teruskan larian Output Pivot Gelecek Lompat Jaring Hantaran Maklum Balas Feedback Informasi kesilapan Motivasi Pengukuhan

29 PEMINDAHAN PEMBELAJARAN
Pemindahan pembelajaran adalah kesan pembelajaran lepas ke atas penerimaan sesuatu pembelajaran baru (Sage, 1984) Pemindahan Positif; Kesan pemindahan berlaku bila kemahiran yg lepas memudahkan pembelajaran kemahiran yg baru. Cth; pemain tenis dpt belajar kemahiran ping pong dgn mudah dan cepat. Pemindahan Negatif; Kesan pemindahan negatif berlaku bila kemahiran yg lepas menyukarkan pembelajaran kemahiran yg baru. Cth; pemain badminton sukar mempelajari kemahiran permainan tenis. Pemindahan Neutral atau Sifar; Kesan pemindahan neutral berlaku bila kemahiran yg lepas tidak memberi kesan terhadap pembelajaran kemahiran yg baru. Cth; kemahiran bola keranjang tidak mempengaruhi pembelajaran permainan bola sepak.

30 RUJUKAN Adam, J.A. (1971) A closed-loop theory of motor learning. Journal of Motor Behaviour, 3, p. 111 – 149. Fitts, P.M. and Posner, M.I. (1967) Human Performance. Belmont, CA: Brooks/Cole Gentile, A.M. (1972) A writing model of skill acquisition with application to teaching. Quest, Monograph XVII,p.3 -23 Gentile AM. (2000). Skill Acquisition: action, movement and neuromotor processes. In: Carr JH, Shepherd RB, eds. Movement Science: Foundations for Physical Therapy in Rehabilitation. 2nd ed. Rockville, MD: Aspen Publishers; : Magill, R.A. (1989). Motor Learning: Concept and Applications. 3rd ed. Dubuque, Iowa: Wm. C. Brown Pub. Sage, G.H. (1984). Motor Learning and Control. A neurophychological approach. Dubuque, Iowa: Wm. C. Brown Pub. Schmidt, R.A. (1988). Motor Control and Learning: A Behavioral Emphasis. 2nd ed. Champaign, IL: Human Kinetics. Schmidt, R.A. (1991). Motor learning principles for physical therapy. In: Foundation for Physical Therapy. Contemporary Management of Motor Control Problems: Proceedings of the II-STEP Conference. Alexandria, VA: Foundation for Physical Therapy.


Download ppt "IPG KAMPUS TUN HUSSEIN ONN,"

Similar presentations


Ads by Google