Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

BritishAmericanCzech thinkguessmyslet si fineOKfajn lorrytrucknáklaďák Relax!Chill out!Uklidni se! goodcooldobrý I see...I hang out with...scházím.

Similar presentations


Presentation on theme: "BritishAmericanCzech thinkguessmyslet si fineOKfajn lorrytrucknáklaďák Relax!Chill out!Uklidni se! goodcooldobrý I see...I hang out with...scházím."— Presentation transcript:

1

2

3

4 BritishAmericanCzech thinkguessmyslet si fineOKfajn lorrytrucknáklaďák Relax!Chill out!Uklidni se! goodcooldobrý I see...I hang out with...scházím se chipsFrench frieshranolky awesomefantasticfantastický of coursesuresamozřejmě great guynice personbezva kluk

5 BritishAmericanCzech thinkguessmyslet si fineOKfajn lorrytrucknáklaďák Relax!Chill out!Uklidni se! goodcooldobrý I see...I hang out with...scházím se chipsFrench frieshranolky awesomefantasticfantastický of coursesuresamozřejmě great guynice personbezva kluk

6 British English and North American English vocabulary

7 BritishAmericanCzech cinemamovie theaterkino holidayvacationdovolená filmmoviefilm queuelinefronta handbagpursekabelka city centredowntownstřed města shopstoreobchod trouserspantskalhoty taxicabtaxi

8 BritishAmericanCzech cinemamovie theaterkino holidayvacationdovolená filmmoviefilm queuelinefronta handbagpursekabelka city centredowntownstřed města shopstoreobchod trouserspantskalhoty taxicabtaxi

9 Difference between British and American English

10 AmericanBritishCzech trash canbinkoš na odpadky cookiebiscuitsušenka drug storechemistlékárna elevatorliftvýtah sweaterjumpersvetr, halenka mathmathsmatematika collegeuniversityvysoká škola cell phonemobilemobil soccerfootballfotbal sidewalkpavementchodník

11 AmericanBritishCzech trash canbinkoš na odpadky cookiebiscuitsušenka drug storechemistlékárna elevatorliftvýtah sweaterjumpersvetr, halenka mathmathsmatematika collegeuniversityvysoká škola cell phonemobilemobil soccerfootballfotbal sidewalkpavementchodník

12 English to American

13 Why Do British Singers Sound American, Like Adele on "Skyfall"?


Download ppt "BritishAmericanCzech thinkguessmyslet si fineOKfajn lorrytrucknáklaďák Relax!Chill out!Uklidni se! goodcooldobrý I see...I hang out with...scházím."

Similar presentations


Ads by Google