Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie 1/6 ENEMY'S CAMP (Medley) (Richard Black) I went to the enemy's camp Ik ging naar het kamp van.

Similar presentations


Presentation on theme: "Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie 1/6 ENEMY'S CAMP (Medley) (Richard Black) I went to the enemy's camp Ik ging naar het kamp van."— Presentation transcript:

1 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie 1/6 ENEMY'S CAMP (Medley) (Richard Black) I went to the enemy's camp Ik ging naar het kamp van de vijand And I took back what he stole from me En ik nam terug wat hij gestolen had Took back what he stole from me I went to the enemy's camp And I took back what he stole from me © 1991 All Nations Music

2 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie 2/6 ENEMY'S CAMP (Medley) (Richard Black) He's under my feet (2x) Hij is onder mijn voet Satan is under my feet Satan is onder mijn voet (Herhaal vanaf begin) © 1991 All Nations Music

3 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie 3/6 CAN YOU BELIEVE (Alvin Miranda) Can you believe What the Lord has done in me Can you believe What the Lord has done in me Kun je geloven wat de Heer in mij gedaan heeft? © 1996 Integrity's Hosanna! Music

4 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie 4/6 CAN YOU BELIEVE (Alvin Miranda) He saved me, cleansed me, Turned my life around Hij redde mij, reinigde mij, keerde mijn leven om Set my feet up on the solid ground Plaatste mijn voet op vaste grond Can you believe What the Lord has done in me Kun je geloven wat de Heer in mij gedaan heeft? (Herhaal: Can you believe…) © 1996 Integrity's Hosanna! Music

5 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie 5/6 LOOK WHAT THE LORD HAS DONE (Mark Kavid Hanby) Look what the Lord has done (2x) Zie wat de Heer heeft gedaan He healed my body Hij genas mijn lichaam He touched my mind Hij raakte mijn geest aan He saved me just in time Hij redde mij precies op tijd © 1974 Exaltation Music

6 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie 6/6 LOOK WHAT THE LORD HAS DONE (Mark Kavid Hanby) Oh I'm gonna praise His Name Oh ik zal Zijn Naam prijzen Each day it's just the same Elke dag is het gewoon weer hetzelfde Come on and praise Him Kom op en prijs Hem Look what the Lord has done Zie wat de Heer heeft gedaan (Herhaal 2x) © 1974 Exaltation Music


Download ppt "Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie 1/6 ENEMY'S CAMP (Medley) (Richard Black) I went to the enemy's camp Ik ging naar het kamp van."

Similar presentations


Ads by Google