Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

5 DE LEERJAAR VERSIE 2 Woordpakket 18 Luister goed en schrijf het woord. www. Sclera.be.

Similar presentations


Presentation on theme: "5 DE LEERJAAR VERSIE 2 Woordpakket 18 Luister goed en schrijf het woord. www. Sclera.be."— Presentation transcript:

1

2 5 DE LEERJAAR VERSIE 2 Woordpakket 18

3 Luister goed en schrijf het woord. www. Sclera.be

4 Reeks 1

5 Controleer! apotheek fabrikant heli kathedraal horizontaal

6 Even uitblazen en hierna vliegen we er weer in!

7 Start!

8 Reeks 2

9 Controleer! automobilist thuis festival juni club

10 Goed aan het werken. Nog maar twee reeksjes!

11 Start!

12 Reeks 3

13 Controleer! acties paasvakantie theater politiekantoor thee

14 Wauw! Het is al de laatste reeks. Nog even!

15 Start!

16 Reeks 4

17 Controleer! casino product insect klimaat tractor

18 Goed gewerkt! Het is gedaan.


Download ppt "5 DE LEERJAAR VERSIE 2 Woordpakket 18 Luister goed en schrijf het woord. www. Sclera.be."

Similar presentations


Ads by Google