Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Předmět studia chemie Autor: Ing. Šárka Psíková Chemie Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/34.0488.

Similar presentations


Presentation on theme: "Předmět studia chemie Autor: Ing. Šárka Psíková Chemie Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/34.0488."— Presentation transcript:

1 Předmět studia chemie Autor: Ing. Šárka Psíková Chemie Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/34.0488

2 28. srpna 20122 Tělesa a látky Doplňte tabulku těles a látek, ze kterých jsou tělesa složena: Tělesohřebíktalířokno Látkadřevoplasthliník

3 Doplňte, které chemické látky: a) používáme jako zdroje energie.............................................................................. b) používáme na výrobu oděvů................................................................................... c) slouží k dochucování pokrmů................................................................................... d) jsou nezbytné pro provoz auta................................................................................... e) jsou využívané v zemědělství................................................................................... 28. srpna 20123

4 Z uvedených látek vyberte ty, které se vyskytují v přírodě a látky, které musí připravit člověk: vápenec, sklo, železo, uhlí, ropa, koks, porcelán, víno, dřevo, papír, cement, zlato, asfalt, vzduch, zemní plyn, cukr, med, písek Látky vyskytující se v přírodě: Látky připravené člověkem: 28. srpna 20124

5 Fyzikální děje 1. Označte chyby uvedené ve schématech: 2. Určete správný popis děje, který probíhá při delším zahřívání vody v otevřené konvici: a) probíhá destilace b) probíhá sublimace c) zmenšuje se objem kapalné vody d) zvětšuje se teplota varu vody 28. srpna 20125

6 Fyzikální děje 3) Při přípravě hovězího vývaru se obvykle dá maso sůl a koření do studené vody. Hrnec se přikryje pokličkou a směs se vaří. Na poklici se sráží kapalina, která a) je více slaná než kapalina v hrnci b) je méně slaná než kapalina v hrnci c) je stejně slaná jako kapalina v hrnci d) není vůbec slaná 4) Při výrobě instantní kávy se kapalný kávový extrakt zmrazí na nízkou teplotu a sníží se tlak vzduchu (vytvoří se vakuum). Přitom se led oddělí ve formě páry a zbude suchý kávový prášek. Které děje při tomto postupu probíhají? a) tuhnutí a vypařování b) desublimace a vypařování c) tuhnutí a sublimace 28. srpna 20126

7 Chemické a fyzikální děje Určete, který z uvedených dějů je děj chemický (CH) a který fyzikální (F): a)hoření lihu b)ředění octa c)rozbití skleněné nádoby d)rezavění drátěného plotu e)uvaření vody na přípravu čaje f)sněžení g)příprava vína kvašením moštu h)solení pokrmu i)kysání mléka j)posypání namrzlých vozovek solí k)trávení potravy l)ubývání alkoholu (ethanolu) z vína, které svařujeme 28. srpna 20127

8 8 Použité zdroje Los P.,Hejsková J., Klečková M.: Nebojte se chemie (1.díl) Scientia, spol. s.r.o., pedagogické nakladatelství, 1994, ISBN 80-85827-70-0 Beneš P., Pumpr V., Banýr J.: Základy chemie 1, nakladatelství Fortuna, 1993, ISBN 80-7168-043-5 Všechny objekty použité k vytvoření prezentace jsou součástí SW Microsoft Office nebo jsou vlastní originální tvorbou autora.


Download ppt "Předmět studia chemie Autor: Ing. Šárka Psíková Chemie Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/34.0488."

Similar presentations


Ads by Google