Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Tepelné stroje a motory Sadi Carnot (1796 – 1832) VY_32_INOVACE_B2 - 11.

Similar presentations


Presentation on theme: "Tepelné stroje a motory Sadi Carnot (1796 – 1832) VY_32_INOVACE_B2 - 11."— Presentation transcript:

1 Tepelné stroje a motory Sadi Carnot (1796 – 1832) VY_32_INOVACE_B2 - 11

2 Parní stroj Spalovací motory Tepelná turbína Reaktivní motory

3 Perpetuum mobile II. druhu: Stroj či motor, který by shromažďoval rozptýlenou energii do nějakého zásobníku a potom ji opět využíval k pohonu.

4 Stav 1 E v nádobě v okolí malá hustota E Stav 2 E rozptýlena všude stejná hustota E

5 Stav 1 nerovnováha uspořádání Stav 2 rovnováha chaos směr času

6 Princip činnosti motoru Stav 1 využitelná energie chaos Stav 2 využitelná energie chaos W W užitečná práce

7 II. věta termodynamická: Teplo samovolně přechází pouze z tělesa teplejšího na těleso chladnější, nikdy naopak. nebo Každý uzavřený systém samovolně směřuje od stavu s uspořádáním do stavu chaosu.

8 Neexistuje perpetuum mobile II. druhu. uvolnění energie = zvýšení chaosu η < 100 % shromáždění energie = zvýšení řádu

9 Nelze vytvořit stroj, který nespotřebovává energii. perpetuum mobile Vzpomínáme… Za truchlící pozůstalé: R. Clausius L. Boltzmann W. Thomson a spol.

10 Práce se koná na úkor vnitřní energie. Vnitřní energie = teplo Q W = - Q „-“ … úbytek pára W Q

11 Zákon zachování celkové energie: Celková energie v uzavřené soustavě se nemění. Celková energie mechanická práce vnitřní energie

12 Fotografie: http://www.wikilib.com/wiki/Image:Sadi_Carnot.jpeg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Ctyrkolak.jpg http://www.pragueout.cz/ManualThemes/NewPragueOut/img/events/ motocykl_a_image_634347427950.jpg http://i3.cn.cz/1108379196_elektrarna-kour.jpg http://obrazky.cz/?q=motocykl%20motor&sId=kDe60Yv2wtufoXbEC_ J7&filter=1&hint


Download ppt "Tepelné stroje a motory Sadi Carnot (1796 – 1832) VY_32_INOVACE_B2 - 11."

Similar presentations


Ads by Google