Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

GGGE6543: ICT DALAM PENDIDIKAN “Ebook dan Peranti Mobile”

Similar presentations


Presentation on theme: "GGGE6543: ICT DALAM PENDIDIKAN “Ebook dan Peranti Mobile”"— Presentation transcript:

1 GGGE6543: ICT DALAM PENDIDIKAN “Ebook dan Peranti Mobile”
Muhammad Amirul Bin Abdullah (P56363) Rian Vebrianto (P61649 )

2 Artikel 1: Maynard (2010). “The Impact of e-Books on Young Children’s Reading Habits.”
Rekabentuk kajian: eksperimen Peserta kajian: tiga buah keluarga (12 orang peserta) di Loughborough, Leicestershire, UK. Tujuan kajian: melihat kesan ebook terhadap tabiat membaca kanak-kanak. Peranti mobile yang digunakan: tiga jenis peranti e-reader mudah alih - Amazon Kindle, Nintendo DS-lite, dan Apple iPod Touch. Dapatan kajian: i) penggunaan ebook dapat meningkatkan minat membaca kanak-kanak; ii) Kindle Amazon menjadi pilihan semua peserta kajian; iii) separuh daripada peserta kanak-kanak memilih untuk membaca ebook melalui peranti Kindle, tetapi kesemua ibu bapa memilih buku bercetak

3 Artikel 2: Landau et al. (2011)
Artikel 2: Landau et al. (2011). “Making physics education more relevant and accessible via computation and eTextBooks.” Pembangunan modul eTextBook untuk pembelajaran Computational Physics. Mengatasi masalah penguasaan matapelajaran fizik di peringkat pengajian tinggi - menyediakan graduan yang dapat menguasai dan mengaplikasikan ilmu fizik di tempat kerja setelah menamatkan pengajian. Modul yang dibangunkan oleh pengkaji boleh dibaca dengan pelbagai peranti bacaan ebook (disediakan dalam format pdf) Modul eTextBook tersebut menyediakan kemudahan kepada pengguna dengan pautan (hyperlink) dalam Pengkaji mengharapkan pembangunan eTextBook Computational Physics dapat membantu pelajar menguasai ilmu fizik.

4 Artikel 3: Siegenthaler et al. (2011)
Artikel 3: Siegenthaler et al. (2011). “Comparing reading processes on e-ink displays and print”. Reka bentuk kajian: eksperimen Tujuan kajian - membandingkan tabiat membaca dengan menggunakan peranti elektronik dan buku bercetak 5 jenis peranti elektronik yang digunakan dalam kajian tersebut ialah iRex iLiad, Sony PRS-505, BeBook, ECTACO jet-Book, dan Bookeen Cybook Gen 3 berasaskan teknologi e-ink. Kecekapan membaca diukur melalui pergerakan mata dengan menggunakan infrared-video eye tracking device (X120 Eye Tracker, Tobii Technology, Danderyd,Sweden). Dapatan Kajian: i. kecepakan membaca melalui e-ink readers sama dengan buku bercetak. ii. pembacaan menggunakan e-ink readers memberikan pilihan kepada mereka dari segi saiz font selain memberi keselesaan.

5 Artikel 3 (samb.) iii) kelebihan ebook yang dinyatakan dalam kajian tersebut adalah sifat mudah alihnya yang membolehkannya dibawa dan diakses dimana-mana, ringan, dan boleh memuatkan banyak buku-buku elektronik dalam satu-satu PPC.

6 Artikel 4: Lam et al. (2009). “Usability and usefulness of eBooks on PPCs: How students’ opinions vary over time” Reka bentuk kajian: eksperimen Tujuan kajian: mengenalpasti kebolehgunaan (usability) dan kegunaan (usefulness) ebook dalam pembelajaran melalui peranti Pocket Personal Computer (PPC). Tiga jenis PPC : Mio Digi Walker P550, HP iPAQ hx2400, dan HP iPAQ hx2700. Peserta kajian: 12 pelajar The Chinese University of Hong Kong Dapatan kajian: i) penggunaan ebook belum sesuai dan tidak praktikal untuk pembelajaran akademik. ii) sukar bagi pelajar untuk mencari dan memuat turun ebook yang mereka perlukan, bermasalah dengan perkakasan/peranti yang digunakan, dan sukar dalam proses pembacaan menggunakan peranti bacaan yang digunakan dalam kajian tersebut.

7 Artikel 5: Korat, Shamir,& Arbiv (2011)
Artikel 5: Korat, Shamir,& Arbiv (2011). “E-books as support for emergent writing with and without adult assistance” Reka bentuk kajian: eksperimen Tujuan kajian: mengenalpasti fungsi ebook dalam mengajar kemahiran menulis dalam kalangan kanak-kanak tadika. Peserta kajian: 96 orang kanak-kanak Kajian ini menggunakan dua jenis ebook iaitu Yuval Hamebulbal (Confused Yuval) yang dibangunkan oleh Miriam Rot (2000) dan Hatractor Beargaz Hachol (The Tractor in the Sandbox) yang dibangunkan oleh Meir Shalev (1995). Dapatan kajian: “Hanya menggunakan ebook sahaja tidak memadai untuk membantu kanak-kanak belajar menulis perkataan.”

8 Artikel 6: Agah Tugrul Korucu & Ayse Alkan. (2011)
Artikel 6: Agah Tugrul Korucu & Ayse Alkan. (2011). Differences between m-learning (mobile learning) and e-learning, basic terminology and usage of m-learning in education. Reka bentuk kajian : kajian literatur/kertas konsep Tujuan kajian: menjelaskan perbezaan M-learning dan e-learning berdasarkan terminologi dasar dan penggunaannya di dalam bidang pendidikan Defenisi M-learning ialah proses pembelajaran yang di tentukan sebelumnya dan pelaksanaannya tidak terhad kepada masa dan lokasi (O'Malley, Vavoula, Glew, Taylor, Sharples & Lefrere, 2003).

9 Artikel 6 (samb.) Perbezaan: m-learning adalah hasil evolusi dari e-learning Peranti mobile yang secara bertahap dan penting digunakan dalam m-learning adalah sebagai berikut; Server, laptop komputer, komputer tablet, telefon pintar, komputer poket, pemain media mudah alih, pemain MP3, pemain video. Kesimpulan: penggunaan M-learning sangat baik untuk pembelajaran jarak jauh, menawarkan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi/keadaan pelajar tanpa terhad terhadap masa dan lokasi.

10 Artikel 7: Rui Neves Madeira et al. (2009)
Artikel 7: Rui Neves Madeira et al. (2009). A mobile and web-based student learning system. Reka bentuk kajian: kajian literatur/kertas konsep Tujuan kajian: untuk membantu pelajar di Polytechnic Institute of Setúbal dalam memahami pemahaman energi dengan menggunakan mobile dan web Ciri-ciri: - fleksibel terhadap masa dan tempat - bahasa yang di gunakan sederhana - menjelaskan konsep dengan animasi dan aplikasi praktis. dll. Dalam kajian ini dibangunkan peranti pembelajaran berasaskan web dan mobile untuk tutorial yang mengandungi satu set latihan, animasi interaktif, alat penilaian, chat room dan permainan untuk tujuan penilaian.

11 Artikel 7: Rui Neves Madeira et al. (2009)
Artikel 7: Rui Neves Madeira et al. (2009). A mobile and web-based student learning system.

12 Artikel 8: Vinu P.V. et al. (2011). Towards pervasive mobile learning .
Reka bentuk kajian : Kajian literatur (kertas konsep). Tujuan kajian: menerangkan bagaimana teknologi mobile dapat dimanfaatkan dalam proses P&P secara efisien dan produktif Dalam era digital seperti sekarang ini teknologi menawarkan inovasi dalam proses P&P di mana pembelajaran dapat di integrasikan dengan penggunaan, telefon, tv, komputer,PDA dll. Pada masa akan datang, ada kemungkinan proses P&P bergantung terhadap peranti mobile yang tidak terhad terhadap masa dan tempat.

13 Artikel 9: J. L Gimenez López et al. (2009)
Artikel 9: J.L Gimenez López et al. (2009). Methods of adapting digital content for the learning process via mobile devices . Reka bentuk kajian: kajian literatur (kertas konsep) Tujuan kajian: menentukan keberkesanan proses P&P dengan menggunakan peranti mobile – isi kandungan digitalnya diadaptasi agar menjadi lebih bernilai Pengembangan dan  adaptasi kandungan digital yang tersedia untuk pengembangan M – learning dengan platform J2ME dan Flash Lite. Dalam artikel ini menekankan bahawa penciptaan kandungan harus dioptimakan, memperhatikan secara khas untuk adaptasi kandungan tetapi juga turut mengambilkira aspek estetika serta antaramuka yang intuitif dan mudah digunakan.

14 Artikel 10: E. S. Georgieva et al. (2010)
Artikel 10: E.S. Georgieva et al. (2010). Evaluation of mobile learning system . Reka bentuk kajian: kajian tinjauan Tujuan kajian: membahas penilaian sistem pembelajaran mobile bernama Flagman yang dikembangkan di Universiti Ruse, Bulgaria. Sistem ini mendukung pembelajaran bahasa asing  menggunakan peranti mobile (Personal Digital Assistant, telefon pintar atau penggunaan teknologi tanpa wayar). Semua bahan pembelajaran dan sistem antarmuka terdiri dalam tujuh bahasa -Inggeris, Jerman, Perancis, Sepanyol, Portugis, Yunani dan Bulgaria.  Fig. 1. (a) Home screen of FLAGMAN mobile learning system; (b) Modules screen; (c) Dialog screen; (d) Exercise screen

15 Artikel 10 (Samb.) Soal selidik kajian ini mengandungi 35 item yang mewakili 7 bahagian (latar belakang peribadi pengguna, tentang kelayakan teknikal, kecekapan didaktik, keberkesanan kos, peranti ‘mesra pengguna’, dan courseware digunakan, dan komentar. Penilaian sistem dibuat secara percubaan di English Hellenic College di Athena, Yunani, di College Internasional, Dobrich, Bulgaria dan di Universiti Ruse,Bulgaria.  Analisis hasil penilaian terhadap 214 pengguna didapati bahawa sistem pembelajaran mobile secara kelayakan teknik, dan efektif serta (mudah digunapakai) mesra pengguna.

16 Sekian, terima kasih…


Download ppt "GGGE6543: ICT DALAM PENDIDIKAN “Ebook dan Peranti Mobile”"

Similar presentations


Ads by Google