Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ENGLISH REACH FOR THE SKY CENTRE OURSELVES FOCUS ON THE FUTURE BE OPEN TO OTHERS TAKE CARE OF OURSELVES BE GREAT WOOSH!

Similar presentations


Presentation on theme: "ENGLISH REACH FOR THE SKY CENTRE OURSELVES FOCUS ON THE FUTURE BE OPEN TO OTHERS TAKE CARE OF OURSELVES BE GREAT WOOSH!"— Presentation transcript:

1 ENGLISH REACH FOR THE SKY CENTRE OURSELVES FOCUS ON THE FUTURE BE OPEN TO OTHERS TAKE CARE OF OURSELVES BE GREAT WOOSH!

2 HOKKIEN KEE-AH LOW-AH CHEONG-AH KWEE-AH LUM-AH SONG-AH WOOSH-AH!

3 THAI BUN LU JUD MAI SOON RUAM TUNG MUN PERD RUB DO LAE KRIENG KRAI CHAI YO!

4 BAHASA MALAYSIA SAMPAI KUAT TUMPUAN BUKA SAYANG HEBAT WOOSH!

5 BAHASA INDONESIA MENG GAPAI PUSAT KAN FOKUS TERBUKA MENJAGA TER HEBAT HUSS!

6 TAGALOG (PHILIPINO) ABUTIN GITNA ITUTOK MAGNG BUKAS MAG-INGAT MABUHAY WOOSH!

7 TAMIL ADAI NADUVE MYAM MANAM THIRANDU IRU GAVANAMAI IRU MAGILCHIYAY IRU VHUSH!

8 ITALIAN IN ALTO CENTRO FOCUSIZARRE APRIRSI AMARSI GRANDE WOOSH!

9 SHANGHAINESE TI KONG ZHONG XIN ZI YI FANG KAI XIONG HUAI ZAO GU ZI GA ZU DAO ZUI HAO YEAH!

10 FRENCH SOMMET CENTRE ETRE DEDIQUE ETRE OUVERT FAIRE ATTENTION ETRE BON HURA!

11 MANDARIN TIAN KONG ZHONG XIN ZHUAN ZHU KAI FAN XIONG HAI GUAN HUAI ZI WO ZUO DAO ZUI HAO YEAH!

12 HINDI ASMAAN SE MADHYA DHYAN KHULLE DHYAN RALEKO BANO MAHAN YAAA!

13 SINGLISH (SINGAPORE) REACH LAH CENTRE LAH FOCUS LAH BE OPEN LAH TAKE CARE LAH BE GREAT LAH WOOSH LAH!

14 TURKISH VLAS MERKEZ ODAK ACIK OL DIKKAT ET BUYUK OL HEYY!

15 KOREAN WE-RO GA-WOON-DAE APPRO YAEL-GO AN-GO KUE-GAE A-ZA!


Download ppt "ENGLISH REACH FOR THE SKY CENTRE OURSELVES FOCUS ON THE FUTURE BE OPEN TO OTHERS TAKE CARE OF OURSELVES BE GREAT WOOSH!"

Similar presentations


Ads by Google