Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Daad wuxuu dhacaa... Mar kasta oo ay biyo sare u kacaan oo daboolaan meel engegnayd.

Similar presentations


Presentation on theme: "Daad wuxuu dhacaa... Mar kasta oo ay biyo sare u kacaan oo daboolaan meel engegnayd."— Presentation transcript:

1 Daad wuxuu dhacaa... Mar kasta oo ay biyo sare u kacaan oo daboolaan meel engegnayd.

2 Sababa Daadadka  Roob culus  Baraf dhalaala gu’gii  Biyo-xireen ama gidaar kannaal oo fataha  Ciidda oo aan biyaha liqayn

3 Saameeyayaasha Daadadka Kordhiya  Badnaanta roobka da’aya  Waqtiga roobku uu socdo  Qaab samaysnaanta dhulka  Xaaladda carrada  Daboola dhulka

4 Khataraha Daadadka  Roobabka culus waxay uga sii daraan dhibaatooyinka yaacidda, dhuuqidda iyo hababka xakamaynta daadadka.  Daadadka webiyada waxay qarqin karaan magaalo ama meel hoose oo hirdhac ah haddii ay gidaarrada kannaalladu dumaan.  Meelaha dhagaxyada leh dhuuqid la’aanta ayaa sababi karta daad.

5 Khataraha Daadadka  Bulshooyin 4,000 ah iyo 100 milyan oo qof ayaa halis ugu jira.  Dhibku wuu kordhaa markuu ka dhaco aagagga:  Aagagga xeebaha.  Babacyada daadadka.

6 Diyaar u Noqoshada Daadadka  Ogow khatarta daad ee meeshaada.  Diyaarso qorshe ka guurid daad.  Iibso caymis daad.  Dikumiintiga ku kaydso sanduuq aysan biyuhu karin.  Raadiyaha gacanta ka dhegayso xogta hadda socota.

7 Hanti ka Ilaashiga Daadadka  Kor u dallac tinnaarrada, kululeeyeyaasha biyaha, iyo sixniga korantada.  Faraajiinta iyo alaabta kaleba u dallac meel sare.  Gasho guriga waalal wax lagu ogaado.  Taxtiga iyo derbiyadaba ka dhig biyo-ma-karaan.

8 Haddii ay tahay in aad guurto  Ha ku socon, dabbaalan, gaarina ha ku wadin biyaha dhexdooda.  Ka fogow buundooyinka dul mara biyaha xawliga ku socda.  Xanibyada u dhug lahaw.  Ka fogow marinnada biyaha.  Ka fogow majaroorka iyo hogagga waraabinta.

9 Daad ka dib  Ka dheerow carrada uu daadku ka dhacay.  Telefoonka gurmadka u kaydi.  Iska jir gaari kaxaynta, haddii aadan gurmad ahayn.


Download ppt "Daad wuxuu dhacaa... Mar kasta oo ay biyo sare u kacaan oo daboolaan meel engegnayd."

Similar presentations


Ads by Google