Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

SEJARAH TINGKATAN 1 BAB 11: SABAH.

Similar presentations


Presentation on theme: "SEJARAH TINGKATAN 1 BAB 11: SABAH."— Presentation transcript:

1 SEJARAH TINGKATAN 1 BAB 11: SABAH

2 LATAR BELAKANG NEGERI SABAH MASYARAKAT SABAH KEGIATAN SOSIOBUDAYA
EKONOMI KEGIATAN SOSIOBUDAYA

3 LATAR BELAKANG SABA ASAL-USUL NEGERI SABAH PISANG SABA PISANG JABA
( Oleh masyarakat Bajau)

4 PERTALIAN DENGAN KESULTANAN BRUNEI DAN SULU

5 PEMERINTAHAN SABAH SEBELUM ABAD KE-16 POLITIK KESUKUAN POLITIK KESULTANAN KETUA BEBAS

6 POLITIK KESUKUAN DIPISAHKAN OLEH BANJARAN DI DAERAH
GUNUNG,BUKIT-BUKAU, DAN SUNGAI DI DAERAH PEDALAMAN KADAZANDUSUN, MURUT ORANG SUNGEI

7 POLITIK KESULTANAN PANTAI BARAT KESULTANAN SULU DAN TIMUR
KESULTANAN BRUNEI KESULTANAN SULU PANTAI BARAT DAN TIMUR

8 PENEMPATAN MASYARAKAT SABAH

9 KEGIATAN SOSIOBUDAYA PENDIDIKAN PERATURAN DAN ADAT AGAMA DAN RESAM
KEPERCAYAAN PENDIDIKAN

10 TARIAN-TARIAN ETNIK SABAH
SUMAZAU (KADAZANDUSUN) MANGALANG (MURUT)

11 TIDAK MEMATUHI UNDANG-
UNDANG ADAT MALAPETAKA KEROSAKAN TANAMAN BENCANA ALAM WABAK PENYAKT

12 AMALAN-AMALAN ADAT ADAT ADAT ADAT PERTANIAN PERKAHWINAN KEMATIAN
MONOGIT KADAZANDUZUN UPACARA MEMUJA SEMANGAT PADI KETIKA MENANAM DAN MENUAI PADI PESTA MENUAI TARIAN SUMAZAU ADAT PERKAHWINAN KAUM BAJAU BERKAHWIN PADA 14 DAN 15 HARI BULAN HIJRAH BULAN TERANG MURAH REZEKI HARI RABU DAN AHAD ACARA MAGLAMILAMI ADAT KEMATIAN KAUM MURUT MEMUKUL TIANG RUMAH MAYAT DIBERSIHKAN DAN DIPAKAIKAN PAKAIAN DIKEBUMIKAN POSISI DUDUK MAYAT DIBAKAR DALAM TEMBIKAR DISIMPAN 7 HARI

13 AGAMA DAN KEPERCAYAAN KEPERCAYAAN AGAMA PAGAN ANIMISME AGAMA ISLAM

14 PAGAN NILAI DAN PEGANGAN KEPERCAYAAN KEPADA PERKARA GHAIB.
MEMPERCAYAAI HUBUNGAN ANTARA KEHIDUPAN DENGAN ALAM SEMESTA.

15 ANIMISME KEPERCAYAAN SETIAP BENDA SEPERTI BATU DAN POKOK MEMPUNYAAI SEMANGAT ( ROH) ORANG MATI ORANG TUA MENGUATKUASAKAN UNDANG-UNDANG ADAT BAGI ETNIK YANG BUKAN BERAGAMA ISLAM

16 AGAMA ISLAM PENGARUH AGAMA ISLAM PADA ABAD KE-16 MEMBAWA PERUBAHAN DALAM KEHIDUPAN NILAI-NILAI ISLAM DIAMALKAN OLEH ETNIK BAJAU DAN MELAYU-BRUNEI KETUA/IMAM BERPERANAN MENGUATKUASAKAN HUKUM AGAMA ISLAM

17 PENDIDIKAN PENDIDIKAN TIDAK FORMAL Mempelajari Kemahiran Contoh
*MEMANCING * MEMANJAT *BERBURU *MENYUMPIT *BERSAWAH *BERTERNAK

18 AMALAN UNDANG- UNDANG ADAT SOGIT BABAS KEPANASAN PERTANIAN PERKAHWINAN
KEMATIAN

19 KESENIAN TARIAN MUZIK KRAF TANGAN ANYAMAN PERTAHANAN DIRI PERTUKANGAN
UKIRAN DAN BINAAN PESTA MENUAI 30 DAN 31 MEI PASAR BESAR/TAMU BESAR. MENARIK PELANCONG ASING

20 KEGIATAN EKONOMI BERGANTUNG KEPADA MUKA BUMI TEMPAT TINGGAL PERTANIAN
SARA DIRI PERIKANAN DAN HASIL LAUT PERDAGANGGAN

21 PERTANIAN PERTANIAN PINDAH PERTANIAN KEKAL PADI HUMA (DI KAKI BUKIT)
UBI KELEDEK SAYUR-SAYURAN BUAH-BUAHAN KELAPA MENTERNAKBINATANG PADI SAWAH ETNIK KADAZANDUSUN DI PENAMPANG,PAPAR,TUARAN RANAU DAN KENINGAU

22 KEGIATAN EKONOMI BERGANTUNG KEPADA MUKA BUMI TEMPAT TINGGAL PERTANIAN
SARA DIRI PERIKANAN DAN HASIL LAUT PERDAGANGGAN

23 PERDAGANGAN TUKAR BARANG JUAL BELI ETHNIK DAMAR GETAH PERCA
BAHAN GETAH ILIN LEBAH ROTAN SUMBU BADAK MANIK BARANGAN MAKANAN PERDAGANGGAN DENGAN ORANG CINA PENGGUNAAN MATAWANG DI PASAR TAMU TEMPAT BERJUAL BELI. MENGERATKAN HUBUNGAN ANTARA ETHNIK MEWUJUDKAN SEMANGAT MUHIBAH DAN HARMONI.

24 HASIL HUTAN ORANG MURUT MENGUSAHAKAN KERJA MEMUNGGUT HASIL HUTAN
HASIL HUTAN : DAMAR,ROTAN DAN MADU LEBAH

25 KESIMPULAN MEMPELAJARI SABAH MENINGKATKAN PERPADUAN NASIONAL DAN
MENINGKATKAN SEMANGAT CINTAKAN NEGARA

26 LATIHAN PENGUKUHAN 1. Nama negeri Sabah dikatakan berasal daripada perkataan ‘saba’. Apakah maksud perkataan tersebut? A Sepohon pokok hutan B Sebatang anak sungai C Sejenis buah pisang D Seekor binatang liar Tingkatan 1 hlmn 193

27 2. Sabah telah dikuasai oleh Kesultanan Brunei sejak abad ke-17.
Kesultanan tersebut telah memerintah kawasan A Lembah B Persisiran C Pedalaman D Pergunungan Tingkatan 1 hlmn 193

28 3. Sabah telah diperintah oleh beberapa pihak pada abad ke-17.
Antara berikut yang manakah pernah memerintah negeri tersebut? I Kesultanan Sulu II Kesultanan Brunei III Kesultanan Melaka IV Kesultanan Kalimantan A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV Tingkatan 1 hlmn 193

29 Mereka mengamalkan sistem A Politik kesukuan
4.Senarai di atas merupakan suku kaum yang tinggal di daerah pedalaman Sabah. Mereka mengamalkan sistem A Politik kesukuan B Politik kesultanan C Pemerintahan bebas D Pemerintahan penghulu Tingkatan 1 hlmn 194

30 5. Apakah tarian yang dipersembahkan dalam pesta di atas? A Ngajat
Salah satu perayaan etnik kadazandusun ialah pesta menuai 5. Apakah tarian yang dipersembahkan dalam pesta di atas? A Ngajat B Limbai C Sumazau D Mengalang Tingkatan 1 hlmn 196


Download ppt "SEJARAH TINGKATAN 1 BAB 11: SABAH."

Similar presentations


Ads by Google