Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Pencerahan awal di BSD Sabtu, 21 Nopember 2009 3 Dzulhijjah 1430H 20:02 Ustad Syaiful Karim.

Similar presentations


Presentation on theme: "Pencerahan awal di BSD Sabtu, 21 Nopember 2009 3 Dzulhijjah 1430H 20:02 Ustad Syaiful Karim."— Presentation transcript:

1 Pencerahan awal di BSD Sabtu, 21 Nopember 2009 3 Dzulhijjah 1430H 20:02 Ustad Syaiful Karim

2 QS Thaahaa 20:2 Kami tidak menurunkan Al Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah; Kami tidak menurunkan Al Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah;

3 QS Al Baqarah 2:20 Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu.

4 KAFIRIMAN TERTUTUPTERBUKA QALBU LISAN AMAL BAITULLAH RUMAH ALLAH ALFAATIHAH QS2:6 HARUS DIBUKA HAJI BERTEMU QS 8:2 PINTU RUMAH SYAHADAT PUASA ZAKAT MENGINGATDZIKIR ULUL ALBAB MENGAMBIL HIKMAH SHOLAT KHUSYU TERHINDAR KEJI & MUNKAR HAMBA ALLAH YANG MULIA KEMBALI KEPADA ALLAH HAKIKATSYARIAT

5 QS Al Kahfi 18:66-75 66. Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?“ 67. Dia menjawab: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku. 68. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu, yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?“ 69. Musa berkata: "Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusanpun." 70. Dia berkata: "Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu."

6 Susunan batu hajar aswad seperi posisi bayi dalam kandungan

7 QS Al Baqarah 2:156 Awal tawaf commitment Pintu qalbu Semaqam dengan para Nabi

8 QS An Nisaa’ 4:142 Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan 1) malas. Mereka bermaksud 2) riya di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka 3) mengingat Allah kecuali sedikit sekali Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan 1) malas. Mereka bermaksud 2) riya di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka 3) mengingat Allah kecuali sedikit sekali


Download ppt "Pencerahan awal di BSD Sabtu, 21 Nopember 2009 3 Dzulhijjah 1430H 20:02 Ustad Syaiful Karim."

Similar presentations


Ads by Google