Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

IN OUR FLAT Radana Bořilová VY_32_INOVACE_063 ZŠ Jenišovice.

Similar presentations


Presentation on theme: "IN OUR FLAT Radana Bořilová VY_32_INOVACE_063 ZŠ Jenišovice."— Presentation transcript:

1 IN OUR FLAT Radana Bořilová VY_32_INOVACE_063 ZŠ Jenišovice

2 IN OUR FLAT cupboardkuch.linka,skříňkamirrorzrcadlo cookersporákwashing machinepračka fridgelednicewardrobeskříň binkoš na odpadkyplantrostlina sinkdřezlamplampa wash-basinumyvadlobookcaseknihovna

3 IN OUR FLAT sinkcupboard fridgewash-basin binplant bookcasemirror cookerwardrobe washing machine lamp

4 IN OUR FLAT wash-basinwardrobe bookcasefridge lampcooker sinkwashing machine binmirror plantcupboard

5 IN OUR FLAT zrcadlolampa pračkarostlina skříňkaodpadkový koš sporáklednice umyvadloskříň knihovnadřez


Download ppt "IN OUR FLAT Radana Bořilová VY_32_INOVACE_063 ZŠ Jenišovice."

Similar presentations


Ads by Google