Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Disciplines Clubkampioenschap. Categorie Benjamins Benjamins Pupillen Pupillen Miniemen Miniemen Cadetten Cadetten Scholieren Scholieren Junioren Junioren.

Similar presentations


Presentation on theme: "Disciplines Clubkampioenschap. Categorie Benjamins Benjamins Pupillen Pupillen Miniemen Miniemen Cadetten Cadetten Scholieren Scholieren Junioren Junioren."— Presentation transcript:

1 Disciplines Clubkampioenschap

2 Categorie Benjamins Benjamins Pupillen Pupillen Miniemen Miniemen Cadetten Cadetten Scholieren Scholieren Junioren Junioren Senioren Senioren Masters Masters

3 Disciplines Benjamins 60 meter 60 meter meter meter

4 Disciplines Pupillen 60 meter 60 meter meter meter

5 Disciplines Miniemen 80 meter 80 meter 300 meter 300 meter Hoogspringen Hoogspringen Verspringen Verspringen

6 Disciplines Cadetten Polsstokspringen Polsstokspringen Hoogspringen Hoogspringen Verspringen Verspringen Achtkamp Achtkamp 300 meter horden 300 meter horden

7 Disciplines Scholieren Polsstokspringen Polsstokspringen Hoogspringen Hoogspringen Verspringen Verspringen Speerwerpen Speerwerpen Kogelstoten Kogelstoten 800 meter 800 meter Negenkamp Negenkamp

8 Disciplines Junioren Polsstokspringen Polsstokspringen Hoogspringen Hoogspringen Verspringen Verspringen Speerwerpen Speerwerpen Kogelstoten Kogelstoten 800 meter 800 meter Tienkamp Tienkamp meter meter

9 Disciplines Senioren Polsstokspringen Polsstokspringen Hoogspringen Hoogspringen Verspringen Verspringen Hamerslingeren Hamerslingeren Speerwerpen Speerwerpen Kogelstoten Kogelstoten 600 meter 600 meter 110 meter horden 110 meter horden meter meter meter meter

10 Disciplines Masters Hamerslingeren Hamerslingeren Speerwerpen Speerwerpen 200 meter 200 meter meter meter meter meter meter meter


Download ppt "Disciplines Clubkampioenschap. Categorie Benjamins Benjamins Pupillen Pupillen Miniemen Miniemen Cadetten Cadetten Scholieren Scholieren Junioren Junioren."

Similar presentations


Ads by Google