Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Disciplines Clubkampioenschap. Categorie Benjamins Benjamins Pupillen Pupillen Miniemen Miniemen Cadetten Cadetten Scholieren Scholieren Junioren Junioren.

Similar presentations


Presentation on theme: "Disciplines Clubkampioenschap. Categorie Benjamins Benjamins Pupillen Pupillen Miniemen Miniemen Cadetten Cadetten Scholieren Scholieren Junioren Junioren."— Presentation transcript:

1 Disciplines Clubkampioenschap

2 Categorie Benjamins Benjamins Pupillen Pupillen Miniemen Miniemen Cadetten Cadetten Scholieren Scholieren Junioren Junioren Senioren Senioren Masters Masters

3 Disciplines Benjamins 60 meter 60 meter 1 000 meter 1 000 meter

4 Disciplines Pupillen 60 meter 60 meter 1 000 meter 1 000 meter

5 Disciplines Miniemen 80 meter 80 meter 300 meter 300 meter Hoogspringen Hoogspringen Verspringen Verspringen

6 Disciplines Cadetten Polsstokspringen Polsstokspringen Hoogspringen Hoogspringen Verspringen Verspringen Achtkamp Achtkamp 300 meter horden 300 meter horden

7 Disciplines Scholieren Polsstokspringen Polsstokspringen Hoogspringen Hoogspringen Verspringen Verspringen Speerwerpen Speerwerpen Kogelstoten Kogelstoten 800 meter 800 meter Negenkamp Negenkamp

8 Disciplines Junioren Polsstokspringen Polsstokspringen Hoogspringen Hoogspringen Verspringen Verspringen Speerwerpen Speerwerpen Kogelstoten Kogelstoten 800 meter 800 meter Tienkamp Tienkamp 5 000 meter 5 000 meter

9 Disciplines Senioren Polsstokspringen Polsstokspringen Hoogspringen Hoogspringen Verspringen Verspringen Hamerslingeren Hamerslingeren Speerwerpen Speerwerpen Kogelstoten Kogelstoten 600 meter 600 meter 110 meter horden 110 meter horden 5 000 meter 5 000 meter 10 000 meter 10 000 meter

10 Disciplines Masters Hamerslingeren Hamerslingeren Speerwerpen Speerwerpen 200 meter 200 meter 1 500 meter 1 500 meter 5 000 meter 5 000 meter 10 000 meter 10 000 meter


Download ppt "Disciplines Clubkampioenschap. Categorie Benjamins Benjamins Pupillen Pupillen Miniemen Miniemen Cadetten Cadetten Scholieren Scholieren Junioren Junioren."

Similar presentations


Ads by Google