Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

LESSON PLAN Khalifa aise hote thay

Similar presentations


Presentation on theme: "LESSON PLAN Khalifa aise hote thay"— Presentation transcript:

1 LESSON PLAN Khalifa aise hote thay
Class III Urdu MS Rukhsana Hussain DA SKBZ College

2 TAARUF: NAME:Umar KUNNIAT:Abu Hafs LAQAB:Farooq-e-azam
KHANDAN:Qabeela-e-quraish PAISHA:Tijarat

3 HAZRAT UMAR KI SHAKHSIAT:
Ap umda ikhlaq-o-kirdar ke maliq thay. Ap ka shumar arab ke chand parhy likhay afrad main hota thaa. Ap ki qabliyat ,zahanat aur taqat dekh kar “HAZOOR”(S.A.W) ne ap ke liye qabole islam ki dua ki thii Ap ki zahanat aur mamla fehmi ki badolat “HAZOOR”(S.A.W) kahen moqon par ap se mashwara liya karte thay.

4 MUSLIM MASHARE PAR HAZRAT UMAR KE ASRAAT:
Ap ne sari dunya main islam ka siqqa bethaya . Ap ke door-e-haqoomat mai be misaal taraqqi hoi or islam taqriban teen bare azmoin ke beshtar ilaqoun main pehal gaya Door-e-khilafat main riyaya ki kabar giri main koi badshah ap tak na ponch saka.

5 TABSARA/HARF-E-AKHIR:
Bator khalifa-e-doem ap ne fatohat ke sath sath maftoha ilaqoun main behtareen nizam-e-haqomat qayim kiya Ap ke door main fatohaat ki kasrat ke sath sath ashat-e-islam mai be isi qadar taraqqi hoi.


Download ppt "LESSON PLAN Khalifa aise hote thay"

Similar presentations


Ads by Google