Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Text Analysis and History Session Eight: Summary and Review of the Prose Fiction Module.

Similar presentations


Presentation on theme: "Text Analysis and History Session Eight: Summary and Review of the Prose Fiction Module."— Presentation transcript:

1 Text Analysis and History Session Eight: Summary and Review of the Prose Fiction Module

2 Agenda Interesting formal features and thematic hypotheses in ”Recitatif” Group work on ”Recitatif” Group presentations with discussions and comments Evaluation of the Prose Fiction Module Assignment One Next semester

3 Evaluation What works and what doesn’t? Before class? During class? After class?

4 ”Recitatif” Intersting formal features? Story and plot Character and characterisation Imagery Thematic hypotheses???

5 Group work 1. The thematic function of plot in "Recitatif”: Story and plot. Story time and plot time. 2. The thematic function of characterisation in "Recitatif”: Character and characterisation. Who are the characters? How are they characterised? Why? 4. The thematic function of imagery in "Recitatif”: Figurative language and conspicuous images?

6 Assignment One Write an essay where you answer one of the following assignments: 1.Analyse and discuss the thematic function of plot in "Recitatif”. In your essay, you must comment on story and plot and story time and plot time. 2.Analyse and discuss the thematic function of characterisation in "Recitatif”. In your essay, you must comment on character and characterisation. 3.Analyse and discuss the thematic function of imagery in "Recitatif”. In your essay you must comment on figurative language and conspicuous images.

7 Assignment One AFLEVERINGSDATO: 10/10 AFLEVERINGSFORM: Print AFLEVERINGSSTED: Jens Kirks dueslag (uden for lokale 3233 Assignment One kan besvares enten individuelt eller i gruppe (max 5 studerende) Besvarelsen må højst fylde 4 sider á 2400 anslag (tegn og mellemrum). Eksaminandens navn og besvarelsens længde skal angives på forsiden/ titelbladet Besvarelsen skal udgøre et sammenhængende essay og indeholde titel, indledning og konklusion.

8


Download ppt "Text Analysis and History Session Eight: Summary and Review of the Prose Fiction Module."

Similar presentations


Ads by Google