Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

INDUSTRIJSKA ELEKTRONIKA obuhvaća elektroničku tehnologiju za automatizaciju tehnoloških procesa MEHANIZACIJA, UPRAVLJANJE, REGULACIJA, AUTOMATIZACIJA.

Similar presentations


Presentation on theme: "INDUSTRIJSKA ELEKTRONIKA obuhvaća elektroničku tehnologiju za automatizaciju tehnoloških procesa MEHANIZACIJA, UPRAVLJANJE, REGULACIJA, AUTOMATIZACIJA."— Presentation transcript:

1 INDUSTRIJSKA ELEKTRONIKA obuhvaća elektroničku tehnologiju za automatizaciju tehnoloških procesa MEHANIZACIJA, UPRAVLJANJE, REGULACIJA, AUTOMATIZACIJA Mehanizacija - preduvjet upravljanja procesima Upravljanje - ne postoji povratna veza (utjecaj rezultata upravljanja na upravljanje procesom) upravljanje tokom energije ručno elektromehanički sklopnikom tiristorima “chopper-om”

2 upravljanjeregulacija osjetilo

3 POJMOVI ELEKTRONIČKOG UPRAVLJANJA, REGULACIJE I AUTOMATIZACIJE Anlogne i digitalne veličine unutar granica bilo koja vrijednost unutar granica samo određene vrijednosti (11) unutar granica samo određene vrijednosti (2) digitalna veličina analogna veličina

4 Pojačanje signala napona strujesnage što veći otpori što manji otpori otpori usklađeni za prijenos max. snage Pojačala

5 Tranzistor kao sklopka Tranzistorski okidački sklop U 1 < U 1 ’’ vodi T 2 U 1 > U 1 ’ vodi T 1 pri  U 1 do U 1 ’’ (> U 1 ’) vodi T 1 pri  U 1 do U 1 ’’ (< U 1 ’) vodi T 2 generiranje jednoznačnih signala 0 i 1

6 Operacijska pojačalaOblikovanje signala operacijskim pojačalima invertiranje integriranje deriviranje

7 Digitaliziranje analogne veličine utjecaj vremena uzorkovanja (ta) na preciznost digitalizacije (  V) kodirana, digitalna i analogna vrijednost pogreška se smanjuje smanjenjem “a” (finijom podjelom - većim brojem znamenaka)

8 Digitaliziranje sinusne veličine od analognog do digitalnog (serijskog) signala

9 Analogno - digitalni (AD) pretvornici Digitalo - analogni (DA) pretvornici

10 LOGIČKA OBRADA PODATAKA Osnovne logičke jedinice

11 Logička obrada procesa primjenom osnovnih logičkih jedinica električna energija grijalica želja plin šibice grijalica želja eksplozivna atmosfera rezultat mogućnost grijanja

12 Logičke jedinice s memorijom jedinice s pamćenjem jedinica za prijenos zapamćenog signala t1t1 t2t2 t3t3 t4t4 t5t5 t6t6 t7t7 t8t8 t1t1 tZtZ t2t2 t1t1 tZtZ t1t1 t2t2 t1t1 t2t2 t2t2

13 N podloga oksid oksidacija fotorezist nanošenje fotoosjetljivog sloja film UV svjetlo razvijanje jetkanje visoka temperatura + ioni P (As, Sb) P područje oksidacija fotorezist nanašanje fotoosjetljivog sloja film UV svjetlo razvijanje jetkanje visoka temperatura + ioni B (Al, Ga, In) N + područje metal naparivanje metala film fotorezist nanašanje fotoosjetljivog sloja UV svjetlo razvijanje jetkanje EBC MIKROELEKTRONIKA - INTEGRIRANI LOGIČKI SKLOPOVI - hibridni - monolitni Monolitni fotolitografski postupak kod bipolarne tehnologije Si (GaAs)

14 Izvedba NOR sklopa u bipolatnoj tehnologiji monolitnih integriranih sklopova

15 Si wafer debljine 125  m na kojem je više od 10.000.000 tranzistora - danas procesori 0,13 (0,045) -mikronska tehnologija (>77 milijuna tranzistora) - takt >3 GHz - optimizacija po potrošnji energije sustavske sabirnice i dijelova superbrze memorije (dijelovi memorije se isključuju kad nisu u uporabi)

16 Izvedba i raspored izvoda programabilnih integriranih sklopova otvor za brisanje programa UV svjetlom Programibilni integrirani sklop

17 Hibridni integrirani sklopovi - keramička podloga- višeslojni sitotisak- posebne paste- lasersko ugađanje - monolitni sklopovi- SMA tehnologija podjela na blokove (nezavisne cjeline)

18 dvostrana izvedba jedne cjeline

19 1945. ENIAC - Iowa State College – 18 000 vakuumskih cij. - Von Neuman - programiranje Mikroprocesorski sustav RAČUNALA U AUTOMATIZACIJI 1943. prosinac - COLOSSUS - London - 1500 vakuukmskih cijevi - dekodiranje ENIGME 1939. funkcionalni protutip računala - vakuumske cijevi - John Atanasoff

20 sučelja mikroprocesorskog sustava Mikroprocesor u upravljanju tehnološkim procesom


Download ppt "INDUSTRIJSKA ELEKTRONIKA obuhvaća elektroničku tehnologiju za automatizaciju tehnoloških procesa MEHANIZACIJA, UPRAVLJANJE, REGULACIJA, AUTOMATIZACIJA."

Similar presentations


Ads by Google