Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Tajuk : BAB 5 Perjanjian Aqabah 1 dan 2 Hijrah Piagam Madinah Penyebaran Islam Perjanjian Hudaibiyah Kerajaan Islam di Madinah kepentingannya Konsep.

Similar presentations


Presentation on theme: "Tajuk : BAB 5 Perjanjian Aqabah 1 dan 2 Hijrah Piagam Madinah Penyebaran Islam Perjanjian Hudaibiyah Kerajaan Islam di Madinah kepentingannya Konsep."— Presentation transcript:

1

2

3 Tajuk : BAB 5 Perjanjian Aqabah 1 dan 2 Hijrah Piagam Madinah Penyebaran Islam Perjanjian Hudaibiyah Kerajaan Islam di Madinah kepentingannya Konsep hijrah Sebab dan tujuan Kepentingan Kandungan kepentingan Mempertahankan Hak dan Maruah Kepentingan perjanjian Hudaibiyah Pembukaan semula Kota Makkah Kepentingan pembukaan semula Kota Makkah

4 Perjanjian Aqabah 1 Aqabah terletak antara Mina dan Makkah Antara Suku Aus & Khazraj dgn Nabi S.a.w pada 621M Isi- Isi Perjanjian: beriman kpd Allah & Rasul Janji membantu Nabi Tidak melakukan amalan jahiliah Mus’ab Bin Umair – Ke Madinah utk sebarkan Islam

5 Perjanjian Aqabah 2 622M A us & Khazraj – memeluk Islam memperkukuh taat setia kepada Nabi Jemput Nabi & Pengikut berhijrah ke Madinah sediakan tempat tinggal, keselamatan dan mempertahankan Islam  Faktor utama mendorong penghijrahan 1. Jaminan keselamatan 2. kesanggupan mempertahankan Islam 3. sokongan dan bantuan orang Arab Madinah

6 Soalan Struktur 621M berlaku Perjanjian Aqabah 1 antara Suku Aus dan Khazraj dengan Nabi Muhamad s.a.w. Berikan 3 isi kandungan perjanjian tersebut. I.…………………………………………………….. II.……………………………………………………… III.………………………………………………………

7 Konsep Hijrah 8.1 Konteks tamadun Islam: perpindahan umat Islam dari Kota Makkah ke Madinah untuk memperkukuh Islam dan strategi baru sebarkan Islam Pengertian yang luas: perjuangan untuk tegakkan kebenaran dan tinggalkan keburukan dan kejahatan  Penghijrahan orang Islam atas jemputan orang Arab Madinah (Perjanjian Aqabah II)  Ketibaan orang Makkah disambut meriah oleh orang Madinah  Orang Islam Makkah diberikan tempat tinggal dan jaminan keselamatan oleh orang Madinah  Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi pemimpin Madinah dan diterima oleh semua masyarakat Madinah Orentalis Barat: gambaran negatif, iaitu suatu pelarian Sangkalan Konsep Hijrah Hijrah dalam bahasa Arab bermaksud pindah

8 Sebab dan Tujuan Hijrah 8.2 Perintah Allah SWT supaya berhijrah ke Madinah Orang Arab Quraisy semakin meningkatkan ancaman dan penyeksaan terhadap umat Islam Strategi dakwah Rasulullah SAW untuk mengembangkan syiar Islam Penduduk Madinah menjemput Rasulullah SAW selesaikan konflik mereka Dakwah Nabi Muhammad SAW ditentang hebat – pemulauan terhadap Bani Hashim dan Bani Mutalib serta pakatan membunuh Rasulullah SAW Sebab dan Tujuan Hijrah

9 Kronologi Peristiwa Hijrah 8.3 Wahyu Allah Allah SWT memberitahu (wahyu) tentang pakatan Quraisy yang ingin membunuh baginda dan memerintahkan baginda berhijrah Cubaan Membunuh Rumah Nabi Muhammad SAW dikepung oleh orang Quraisy yang berazam membunuh baginda Pakatan Membunuh Orang Quraisy bercadang membunuh Nabi Muhammad SAW semasa tidur bagi menghalang baginda berhijrah Perjanjian Aqabah II Termeterai Perjanjian Aqabah II antara Nabi Muhammad SAW dengan orang Madinah Perjanjian Aqabah I Nabi Muhammad SAW memeterai perjanjian dengan orang Madinah

10 Tiba di Madinah Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah dan disambut meriah oleh penduduk Madinah. Baginda mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar serta membentuk Piagam Madinah Singgah di Quba’ Nabi Muhammad SAW singgah di Quba’ (empat hari) dan mendirikan Masjid Quba’ (masjid pertama dalam Islam) Bersembunyi di Gua Thur Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Thur selama tiga malam Permulaan Hijrah Nabi Muhammad SAW memberitahu tentang wahyu Allah dan mengajak Abu Bakar As-Siddiq menemani baginda berhijrah Taktik Melepaskan Diri Ali bin Abu Talib menawarkan diri berselimut di tempat tidur baginda

11 Tokoh yang membantu Nabi berhijrah Abu Bakar – menemani nabi Ali – tawar diri tidur tempat nabi Ali – tawar diri tidur tempat nabi Abdullah Arqat – juru pandu Abdullah Arqat – juru pandu Abdullah Abu Bakar- intip kegiatan orang Quraisy yang mengekori nabi Abdullah Abu Bakar- intip kegiatan orang Quraisy yang mengekori nabi Asma’ hantar makanan Asma’ hantar makanan Amir Fuhairah – beri susu kambing Amir Fuhairah – beri susu kambing kepada Nabi kepada Nabi

12 Soalan Struktur Apakah maksud hijrah dalam konteks Islam? …………………………………………………… ….………………………………………………… …………………………………………………… ( 2 Markah) 2 Markah

13 Soalan Struktur enaraikan 4 tokoh yang membantu nabi semasa berhijrah ke Madinah Senaraikan 4 tokoh yang membantu nabi semasa berhijrah ke Madinah I.…………………………………………… II........................................ III.……………………………………………. IV.……………………………………………. 4 markah

14 Soalan Struktur Berikan 3 sebab Nabi Muhamad berhijrah ke Madinah I……………………………………………………. II……………………………………………………. III…………………………………………………… 3 Markah

15 Soalan Struktur Berikan 4 hujah untuk menyangkal dakwaan orientalis barat yang menyatakan hijrah adalah untuk melarikan diri ? I.……………………………………………………… ……………………………………………………… II. ……………………………………………………… ……………………………………………………… III. ……………………………………………………… ……………………………………………………… IV. ……………………………………………………… ……………………………………………………… 4 markah 4 markah

16 Kepentingan Hijrah 8.4 Kepentingan Hijrah Mempersaudaraka n golongan Muhajirin (orang Makkah yang berhijrah) dan Ansar (orang Madinah yang memberi bantuan kepada orang Makkah) Dakwah Islamiah dapat dilakukan dengan aman tanpa berselindung Penyatuan golongan Aus dan Khazraj di Madinah Menunjukkan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW dalam mengatur strategi dakwah dan ketabahan dan kesabaran dalam perjuangan Islam Pembentukan negara Islam pertama Pertukaran nama Yathrib kepada Madinah Al- Munawwarah (bandar bercahaya) Pembinaan Masjid An-Nabawi (tempat ibadah, belajar, berbincang masalah yang dihadapi umat Islam) Permulaan takwin Hijrah (tahun hijrah) dalam kalendar Islam

17 Soalan Esei Jelaskan kepentingan hijrah dalam perkembangan Islam ? Jelaskan kepentingan hijrah dalam perkembangan Islam ? 8 markah Sikap toleransi Masjid Nabawi Kebijaksanaan Nabi Pengorbanan sahabat Peranan Wanita damai persaudaraan penyatuan Takwin Hijrah Madinah al Munawarah dakwah Penubuhan Negara Islam Ketabahan Nabi

18

19 Latar Belakang Piagam Madinah dirangka berpandukan wahyu Allah 622M Menjadi asas pemerintahan kerajaan Islam mengenai tangggungjawab ketua negara dan rakyat Hasil persetujuan Orang Islam & Bukan Islam 23 Fasal – Orang Islam & tanggungjawab 24 Fasal – tanggungjawab orang Bukan Islam terhadap negara Islam Madinah Perlembagaan bertulis pertama di dunia

20 Politik Perlembagaaan Madinah Agama Perundangan Kedudukan Yahudi Ekonomi Pertahanan Sosial

21 Kandungan Piagam Madinah POLITIK Nabi Pemimpin penduduk Madinah Ketua Hakim – Musyawarah & adil AGAMA Bebas memilih agama,mengamal tanpa gangguan penganut lain – tiada paksaan memeluk Islam SOSIAL Masyarakat Madinah dianggap ummah, bersatu padu tanpa mengira bangsa

22 Kandungan Piagam Madinah Laksana secara secara menyeluruh Peraturan keluarga yang sesuai dengan Islam boleh diamalkan Hukuman adalah adil UNDANG-UNDANG ISLAM EKONOMI Riba dan penindasan dilarang Tiada diskriminasi

23 Kandungan Piagam Madinah Semua penduduk diwajibkan mempertahankan Madinah – musuh Mempunyai hak yang sama Hak kebebasan Hak keselamatan selagi mematuhi Piagam Madinah PERTAHANAN SOSIAL

24 Kepentingan Piagam Madinah Model pemerintahan Islam Kandungan merangkumi dunia dan akhirat Ekonomi – sedekah & keadilan Masyarakat berasaskan ummah – nilai ukhuwah Islamiah Keadilan sosial – persamaan, persaudaraan tiada perbezaan taraf Syariat Islam diikuti oleh semua

25 Kepentingan Piagam Madinah Nabi mempraktikan amalan positif - perpaduan, rela berkorban Susun perlembagaan sebelum membentuk kerajaan Allah kuasa tertinggi Yahudi tidak boleh menindas kaum Arab Semua mesti patuh peraturan Semua mesti pertahankan negara Islam

26 Soalan Esei A. Apakah Piagam Madinah 4 Markah B. Jelaskan isi kandungan yang terdapat dalam Piagam Madinah 8 markah C. Jelaskan kepentingan Piagam Madinah 8 markah

27

28 Strategi Menyebarkan Islam Orang Makkah cari sokongan orang Arab & Yahudi – menentang Islam Strategi Nabi – sebarkan Islam secara meluas ke Rom, Parsi dan Mesir Hantar perutusan – memeluk Islam Diplomasi – wujudkan persefahaman antara negara di samping sebar Islam Quraisy serang- kabilah dagang Islam- perang – untuk pertahankan hak dan maruah

29 Konsep Perang Dalam Islam Antara perang dalam Islam – Badar,Khandak, Uhud dan Tabuk Allah izin perang – Islam diserang Prinsip perang dalam Islam – berperang apabila diserang, mencari keamanan agar tempat ibadat terjaga, menentang kezaliman dan pertahankan diri Musuh ingin damai – Islam perlu pilih perdamaian

30 Perang – tidak memaksa musuh memeluk Islam – penerimaan Islam secara suka rela Badar – Islam menang – tawanan wanita & kanak- kanak dibebaskan, tawanan lelaki dibebaskan jika berjaya mengajar kanak-kanak Islam – pandai Tentera dilarang membunuh sesuka hati Kesan – ramai memeluk Islam

31 PRINSIP DALAM PEPERANGAN Tidak dibenarkan membunuh orang yang lemah. Tidak dibenarkan membunuh haiwan ternakan dan tanaman. Dilarang merobohkan tempat ibadat.

32

33 PERISTIWA-PERISTIWA YANG MEMBAWA KEPADA PERJANJIAN HUDAIBIYAH Rombongan ke Makkah untuk menunaikan umrah. Mereka telah disekat di Hudaibiyah. Nabi menghantar Uthman untuk menerangkan tujuan ke Makkah. Khabar angin mengatakan Uthman telah dibunuh. Arab Quraisy hantar wakil supaya tidak berlaku salah faham. Termeterai perjanjian Hudaibiyah.

34 Kandungan Perjanjian Hudaibiyah Gencatan senjata - 10 tahun Kabilah Arab lain bebas memihak Orang Islam Madinah yang memihak ke Makkah tanpa kebenaran penjaganya tidak perlu dipulangkan Orang Quraisy Makkah yang memihak ke Madinah tanpa kebenaran penjaga perlu dipulangkan Umat Islam – umrah tahun depan

35 Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah Peluang umat Islam - haji Kebebasan umat Islam ke Makkah dan menunaikan ibadat di Kaabah Dakwah tanpa gangguan Quraisy Gambaran Islam tersebar - aman Perkara 3 & 4 nampak untungkan Qurasiy tetapi jangka panjang untungkan Islam - islamnya Khalid ibn Walid Nabi pemimpin unggul Arab Quraisy ikhtiraf Islam

36 Pencabulan Perjanjian Hudaibiyah Perjanjian bertahan selama 2 tahun kerana dicabuli - Quraisy Quraisy beri sokongan kepada Bani Bakar yg berperang dgn Bani Khuza’ah Bani Khuza’ah memihak - Islam Madinah - Quraisy langgar gencatan Islam bertegas hantar tentera ke Makkah

37

38 Peristiwa Pembukaan Nabi membuka Makkah selepas 8 thn Pembukaan – kesan daripada tindakan Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiyah Pembukaan Makkah strategi jangka panjang strategi jangka panjang penguasaan Makkah memantapkan Islam penguasaan Makkah memantapkan Islam Islam - masuk secara aman

39 Tokoh Quraisy - Suffian dan al Abbas - khuatir -memeluk Islam sebelum kedatangan tentera Islam 4 Pasukan tentera - 10 ribu diketuai - Khalid al Walid, Abu Ubaidah, Saad Ubadah dan Zubair al Awwan - masuk melalui 4 penjuru Taktik - memudahkan Makkah di kepung dan akhir berjaya dibuka tanpa tentangan

40 Kepentingan Pembukaan Kota Makkah Abu Suffian masuk Islam diikuti Arab Quraisy yang lain Nabi memberi jaminan keselamatan kpd mereka yang terkepung dalam kota Makkah Kesempatan Nabi menyeru pentingnya perpaduan antara pelbagai bangsa dan agama Nabi memaafkan pihak Quraisy

41 Kaabah terpelihara drpd unsur Jahiliah, berhala dihapuskan Madinah tetap menjadi pusat pemerintahan Islam dan Makkah menjadi wilayah kerajaan Islam waktu Haji terakhir – Nabi berkhutbah dan berpesan Pusaka yang nabi tinggalkan selepas wafat ialah al Quran dan sunnah, umat Islam tidak akan sesat selagi tidak meninggalkan pusaka ini” waktu Haji terakhir – Nabi berkhutbah dan berpesan Pusaka yang nabi tinggalkan selepas wafat ialah al Quran dan sunnah, umat Islam tidak akan sesat selagi tidak meninggalkan pusaka ini” Nabi wafat 632M bersamaan 11 Hijrah Nabi wafat 632M bersamaan 11 Hijrah

42 IKHTIBAR Islam menekankan perpaduan Wujudkan keharmonian dalam masyarakat berbilang bangsa Mencontohi nilai murni Nabi Muhammad SAW. Nabi merupakan tokoh yang berwawasan, berjiwa besar dan pemaaf Tidak putus asa dalam perjuangan Cekal menghadapi rintangan dan cabaran

43 Semoga anda dapat memahami kandungan pengajaran ini


Download ppt "Tajuk : BAB 5 Perjanjian Aqabah 1 dan 2 Hijrah Piagam Madinah Penyebaran Islam Perjanjian Hudaibiyah Kerajaan Islam di Madinah kepentingannya Konsep."

Similar presentations


Ads by Google