Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Halista Dabka  Cabudhid  Kulayl  Qiiq. Samaysiga Qorshaha Dabeed ee Qoyska  Rakibo dawanka dabka ka diga.  Sii aqoonso meelaha fakashada.  Sii baro.

Similar presentations


Presentation on theme: "Halista Dabka  Cabudhid  Kulayl  Qiiq. Samaysiga Qorshaha Dabeed ee Qoyska  Rakibo dawanka dabka ka diga.  Sii aqoonso meelaha fakashada.  Sii baro."— Presentation transcript:

1 Halista Dabka  Cabudhid  Kulayl  Qiiq

2 Samaysiga Qorshaha Dabeed ee Qoyska  Rakibo dawanka dabka ka diga.  Sii aqoonso meelaha fakashada.  Sii baro qorshe fakasho.  Ku tababbaro u digidda xubnaha qoyska.  Baro lambarka gurmadka ee waaxda dabka.

3 Haddii uu Dab Kaco  Degdeg bannaanka ugu bood.  Aad meesha lagu kulmayo oo lagu ballamay.  Wac waaxda dabk demiska.

4 Haddaadan Fakan Karin  Calallo qoyan ku gufee dhinacyada albaabka iyo leyrsheyaasha.  Wac waaxda dabdemiska.  Hoos u dhawow oo daaqadna u dhawow.  Dariishadaha kor iyo hoos u fur.  Ka lul calal midab iftiimaya leh daaqadda.

5 Ka Hortegidda Dabka  Samee raadin khatar dabeed.  Baar burjikooyinka iyo shooladaha sanadkiiba.  Kululeeyayaasha “uu shaybaarku baaray” keliya iibso.  Carruurta ka fogee tarraqa iyo qaraxadaha.  Hubi sida ay korantadu u xiran tahay.  Ka fogee waxyaabaha gubta burjikada.

6 Saddexda Nooc ee Dabduureedka  Dab-duleed  Dab-dhuleed  Dab-fooq (baarka geedaha)

7 U Diyaarsanaanta Dab-duureedka  Hayso tuubbo jardiino oo ku filan in ay gaarto guriga oo dhan.  Hel matoor gaas ku shaqeeya oo la qaadan karo.  Ku qalabee shooladaha iyo tuubbada burjikada gasha dhimbil-ceshayaal.  Ha kuu dhawaadeen alaabta dabka lagu demiyo.  Isticmaal qaabayn dhisme iyo qaab-dhuleed oo habboon.

8 Inta Lagu Jiro Dab-duureed  Dhegayso xog gurmad.  Ku ekee hebedka (eeyaha, iwm) meel ama saaxiib ama qaraabo ay la joogaan u samee.  Gee faraajiinta guban karta bartamaha guriga.  Qaad oo meesha ka saar daahyada iyo gandoobka guban kara.  Dhamaan albaabbada iyo daaqadahaba fur.

9 Dab-duur ka Dib  Isticmaal taxaddar markaad soo noqonaysid.  Baar saqafka markiiba.  Ha la baaro haanta gaaska iyo saliidda kululeeyahaba.  Eeg haday liiq-liiqanayaan geedaha guriga ku hareeraysan.  Haddii aysan koranto jirin, eeg qaybiyaha weyn.


Download ppt "Halista Dabka  Cabudhid  Kulayl  Qiiq. Samaysiga Qorshaha Dabeed ee Qoyska  Rakibo dawanka dabka ka diga.  Sii aqoonso meelaha fakashada.  Sii baro."

Similar presentations


Ads by Google