Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Grammary What’s On 6 Unit 3. Have-verbin preesens (omistaa puhelimen) Myönteinen: I ____ a phone You ____ a phone He/she/ it ___ a phone We ____ a phone.

Similar presentations


Presentation on theme: "Grammary What’s On 6 Unit 3. Have-verbin preesens (omistaa puhelimen) Myönteinen: I ____ a phone You ____ a phone He/she/ it ___ a phone We ____ a phone."— Presentation transcript:

1 Grammary What’s On 6 Unit 3

2 Have-verbin preesens (omistaa puhelimen) Myönteinen: I ____ a phone You ____ a phone He/she/ it ___ a phone We ____ a phone You ____ a phone They ____ a phone Kysymys: __ you ____ a phone? Kielteinen: I __________ a phone You __________ a phone He/she/ it _____________ a phone. We __________ a phone You __________ a phone They __________ a phone don’t have have has have don’t have doesn’t have don’t have have Do

3 Have-verbin imperfekti (omisti puhelimen) Myönteinen: I ____ a phone You ____ a phone He/she/ it ___ a phone We ____ a phone You ____ a phone They ____ a phone Kysymys: __ you ____ a phone? Kielteinen: I __________ a phone You __________ a phone He/she/ it _____________ a phone. We __________ a phone You __________ a phone They __________ a phone didn’t have had didn’t have have Did

4 Imperfekti Myönteinen (säännöllinen –ED, tai epäsäännöllinen)  She played ice hockey.  He sat outside. Kielteinen  She didn’t play ice hockey.  He didn’t sit outside. Kysymys  Did she play ice hockey?  Did he sit outside? HOX! KIELTEISENÄ ITSE VERBI PREESENSISSÄ. KYSYMYKSISSÄ SAMA HOMMA. EPÄSÄÄNNÖLLISET IMPERFEKTIT ON OPETELTAVA ULKOA

5 Järjestysluvut the 1st = the first the 2nd = the second the 3rd = the third the 4th = the fourth the 5th = the fifth the 6th = the sixth the 7th = the seventh the 8th = the eighth the 9th = the ninth the 10th = the tenth the 11th = the eleventh the 12th = the twelfth the 13th = the thirteenth the 20th = the twentieth the 21st = the twenty-first the 100th = the hundreth the 1000th = the thousandth


Download ppt "Grammary What’s On 6 Unit 3. Have-verbin preesens (omistaa puhelimen) Myönteinen: I ____ a phone You ____ a phone He/she/ it ___ a phone We ____ a phone."

Similar presentations


Ads by Google