Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Internationalisering Forretning og Ledelse – Lektion 6.

Similar presentations


Presentation on theme: "Internationalisering Forretning og Ledelse – Lektion 6."— Presentation transcript:

1 Internationalisering Forretning og Ledelse – Lektion 6

2 The Growth Share Matrix for SAS Relative Market Share Market Growth Rate 10% 1.0 Low High DogsCash Cow Question Mark Star Forretning og Ledelse – Lektion 6

3 International strategy Internationalisation drivers Mode of entry Market selection Geographic advantages Et framework

4 Forretning og Ledelse – Lektion 6 International strategies Market drivers Competitive drivers Government drivers Cost drivers Internationalisation drivers yip

5 Forretning og Ledelse – Lektion 6 Porters Diamant – på dansk

6 Value Chain Diagnose af den strategiske capabilitet (ressources and competences) Forretning og Ledelse – Lektion4 Firm Infrastructure Human Resource Management Technology Development Inbound Logistics Procurement Operations Outbound Logistics Marketing & Sales Service Margin Primary Activities Support Activities En virksomheds styrke (og behov for styrke) kan ligge forskellige steder i værdikæden -Profitten (værdigenereringen) kan også ligge forskellige steder

7 The Value System Forretning og Ledelse – Lektion4 Supplier Value Chain Customer Value Chain Channel Value Chain Organisation’s Value Chain -Også grundlag for analyse af hvad der kan/skal outsources/købes eksternt og hvad der er strategisk vigtigt at beholde selv

8 Forretning og Ledelse – Lektion 6 The international value network Cost advantage (labour, transportation, communication, taxation, investment incentives, government policy) Unique local capabilities (collaboration with leading universities) National market characteristics (made in Hollywood)

9 Forretning og Ledelse – Lektion 6 International strategies High coordination GlobalComplex export Low coordination MultidomesticSimple export Dispersed configuration Concentrated configuration

10 Forretning og Ledelse – Lektion 6 Market selection and entry PESTEL ( Political, Economic, Social and Legal) CAGE (Cultural distance, Administrative and political distance, Geographical distance, Economic) International competitor retaliation (Attractiveness to entrant : Reactiveness of defender)

11 Forretning og Ledelse – Lektion 6 Entry modes – market entry Tradability HighLow Competitive Broad ExportWholly owned subsidiary advantages Narrow License/ Franchise Joint venture

12 Forretning og Ledelse – Lektion 6 Roles in an international portfolio - subsidiary roles in multinational firms Black hole ContributerImplementer Strategic leader Strategic Importance of the local environment Level of local resources And capabilities LowHigh

13 Forretning og Ledelse – Lektion 6 Opgave En hobbyvirksomhed ønsker at blive international - what to do ?


Download ppt "Internationalisering Forretning og Ledelse – Lektion 6."

Similar presentations


Ads by Google