Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

الوضوء Oleh: Avia Nurul Faizah Doni aditya Syifa Fauziah.

Similar presentations


Presentation on theme: "الوضوء Oleh: Avia Nurul Faizah Doni aditya Syifa Fauziah."— Presentation transcript:

1 الوضوء Oleh: Avia Nurul Faizah Doni aditya Syifa Fauziah

2 PEMBAHASAN Fardu wudhu 5 mazhab (4 mazhab + Ja’fariyah)Pendapat 5 mazhab Argumentasi mazhabAnalisisiMubtilat wudhu Pendapat 5 mazhab dan argumentasiAnalisis

3 DALIL WUDHU Wahai orang-orang yg beriman, apabila kalia hendak mengerjakan solat, maka cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku, basuhlah kepala-kepala kalian dan kaki-kaki kalian sampai dua mata kaki.

4 Fardhu wudhu HanafiMalikiSyafi’iHambaliImamiyah -Niat Membasuh muka Membasuh tangan sampai siku Membasuh kepala Membasuh kaki hingga mata kaki - Ad-dalk (menggosok -gosok) Tertib - Muwalat (berturut) - Muwalat

5 Rukun wudhu HanafiMalikiSyafi’iHambaliImamiyah Niat Dgn tindakan fi’liyah Di ucapkan dihati Membasuh muka Dari anak kuping kiri sampai kanan Seluas ibu jari dan telunjuk Membasahi sampai bawah dagu Dari anak kuping kiri sampai kanan Seluas ibu jari dan telunjuk Membasuh dua tangan Memulainya dari jari Memulainya dari 2 siku Membasuh kepala Membasahi ¼ kepala dgn menuang air diatas kepala Mengusap semua kepala tanpa telinga Sebagian kepala walaupun sedikit Mengusap semua kepala dan 2 telinga Mengusap sebagian dari depan kepala Membasuh dua kaki Dari ujung jari sampai mata kaki TertibTidak wajib tertibMerupakan syarat sah wudhu Muwalat Makruh bila tidak ada udzur Wajib dalam sadar (tidak lupa) Makruh bila tidak ada udzur Wajib tidak boleh sampai kering anggota wudhu

6 Membasuh kepala وامسحوا برؤوسكم Basuhlah kepala-kepala kalian Keterangan HanafiMalikiSyafi’iHambaliImamiyah Membasuh kepala Membasahi ¼ kepala dgn menuang air diatas kepala Mengusap semua kepala tanpa telinga Sebagian kepala walaupun sedikit Mengusap semua kepala dan 2 telinga Mengusap sebagian dari depan kepala Membasuh seluruh kepala  menafsirkan huruf “ba”( ب )dalam firman-Nya برؤوسكم adalah shilah (penghubung). Membasuh sebahagian kepala  huruf “ba”( ب ) tersebut bermakna tab‟idhiyah (sebahagian) Apa yang dimaksudkan dengan “sebagian”?

7 Imam Abu Hanifah; sebagian = seperempat dari kepala Imam al-Syafi’I; sebagian = selagi perbuatan itu sudah dapat dikatakan mambasuh sekalipun yang dibasuhnya hanya sehelai rambut kepala Membasuh kepala beserta telinga Dari Abdullah ibn Amr (r.a) mengenai gambaran berwuduk, beliau berkata: “Kemudian baginda mengusap kepalanya dan memasukkan (masing-masing dari) kedua jari telunjuknya ke dalam kedua telinganya, dan mengusapkan (masing-masing dari dua) ibu jarinya ke bahagian luar daun telinganya.” (Disebut oleh Abu Dawud dan al-Nasa‟i serta dinilai sahih oleh Ibn Khuzaimah)

8 Nawaqidul wudhu HanafiMalikiSyafi’iHambaliImamiyah Tidur tidur dlm keadaan sholat, tidak batal Batal jika pulas Keadaan Tidur (berubah posisi duduk) Batal kecuali tidur dalam keadaan duduk dan berdiri Batal jika pulas Bersentuhan kulit Batal bila bertemunya 2 kelamin Batal jika dengan syahwat Batal jika bukan mahrom Batal jika dengan syahwat - Muntah Kalau sampai memenuhi mulut --Batal mutlak- Tertawa Batal jika di dalam sholat (terbahak) ---- Darah Haidh Membatalkan (setiap waktu) Tidak wajib berwudhu Membatalkan (setiap kali sholat) Jika haidh tsb sakit Menyentuh Dzakar - Tidak batal bila dengan penghalang - Keluar sesuatu dr 2 jalan batal-Batal Batal bila bercampur kotoran

9 Nawaqidul wudhu HanafiMalikiSyafi’iHambaliJa’fariyah Mani, kotoran dan angin Batal Hilang akalBatal Analisis Cara berwudu mazhab syafi’i, dianggap lebih ideal karena tidak memberatkan umat dan dalil-dalil yang mendukung pun ditafsirkan dengan jelas. Namun yang membatalkan menurut mazhab maliki kami anggap lebih ideal karena tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah.

10 Referensi Fiqih lima mazhan oleh Muhammad Jawad Mughniyah Terjemah Bulughul Maram Ibanah Al-ahkam oleh Alawi Abbas Al-maliki dan Hasan Sulaiman An-nuri Islam Mazhab Indonesia Oleh Prof. Dr. H. Quraisy Shihab


Download ppt "الوضوء Oleh: Avia Nurul Faizah Doni aditya Syifa Fauziah."

Similar presentations


Ads by Google